Direcció General de Comunicació

Govern

El Govern aprova el Decret llei de mesures urgents en matèria d'habitatge per reforçar la protecció a les famílies més vulnerables

query_builder   24 març 2015 14:14

event_note Nota de premsa

El Govern aprova el Decret llei de mesures urgents en matèria d'habitatge per reforçar la protecció a les famílies més vulnerables

 
  • La Generalitat i els ajuntaments tindran dret a tanteig i retracte en les operacions de venda de tots els pisos provinents d'execucions hipotecàries o dacions en pagament
 
  • El Decret llei preveu sancionar com a infracció greu les entitats financeres que no mantinguin en condicions d’habitabilitat els pisos, per afavorir actuacions de manteniment i conservació
 
El Govern ha aprovat el Decret llei de mesures extraordinàries i urgents per reforçar la protecció de les famílies en risc de vulnerabilitat residencial acordat a la reunió del Consell Executiu del 3 de març passat i que entrarà en vigor de forma immediata. La iniciativa s’ha tirat endavant després que s’hagin detectat operacions de comercialització internacional de grans paquets de títols hipotecaris i d’habitatges, procedents d’execucions hipotecàries, on viuen famílies en situació de vulnerabilitat. Les mesures principals que proposa el Decret llei són les següents:
 
-          Dret de tanteig i retracte a favor de la Generalitat o dels ens locals en les transmissions de tots els pisos provinents d’execucions hipotecàries posteriors a l'abril de 2008. S'aplicarà durant 6 anys, fins al 2021 als 72 municipis amb demanda acreditada. Es prioritzarà l'adquisició d'habitatges situats en zones amb elevat risc d’exclusió social per part de l'Administració. En les operacions de compra de pisos d'execució hipotecària, l’entitat haurà de comunicar la venda a la Generalitat, que, juntament amb els municipis, tindrà preferència per comprar-lo al mateix preu per destinar-lo a lloguer social.
 
-          Obligació d'execució d'obres de rehabilitació dels habitatges buits provinents d’execucions hipotecàries o de dació en pagament. En 6 mesos a partir de l'aprovació del Decret llei, les entitats i altres gestors d'actius immobiliaris propietaris d'habitatges d'execucions o de dació en pagament estaran obligats a realitzar les obres necessàries per garantir el bon estat de l'habitatge o, en cas contrari, podran ser sancionats per una infracció greu. Si el pis està en un dels 72 municipis amb demanda acreditada, se’n podrà exigir la cessió temporal perquè l'Administració realitzi les obres de forma subsidiària i el pugui destinar a famílies en risc d'exclusió residencial durant un termini de 10 anys.
 
-          Protecció dels residents en pisos que han estat objecte d’una execució hipotecària que hi segueixin vivint en lloguer social. Les famílies tindran la consideració de col·lectiu prioritari a l’hora d’obtenir un ajut per pagar el lloguer per garantir la permanència a l’habitatge. Es vol evitar així el risc d’un possible doble desnonament.
 
-          Creació del registre administratiu d’habitatges buits. En un termini de 3 mesos s’hi hauran d’inscriure els habitatges buits o ocupats sense títol provinents de les execucions hipotecàries propietat de les entitats financeres o d’altres persones jurídiques. No s’hi hauran d’inscriure els habitatges de les persones físiques fins que estigui aprovat el reglament que desenvoluparà el registre.
 
El Govern a les xarxes
undefined
undefined
undefined
undefined
banner acords
banner butlletins
banner premsa
banner transparencia