Territori

Territori i Sostenibilitat promou la reactivació econòmica i una protecció més eficient del medi ambient amb menys càrregues administratives

query_builder   30 març 2015 11:30

event_note Nota de premsa

Territori i Sostenibilitat promou la reactivació econòmica i una protecció més eficient del medi ambient amb menys càrregues administratives

·         Amb l’aplicació de la nova Llei de mesures fiscals, financeres i administratives diferents sectors econòmics, entre els que destaca el turístic, estalviaran més de 30 MEUR anuals en reduccions de càrregues
 
·         Augmenta l’eficiència en la protecció ambiental, considerant el fracking  una activitat d’alta incidència que haurà de disposar d’autorització i de declaració d’impacte ambiental
 
·         Aquest és el darrer pas abans de l’aprovació de la nova Llei de qualitat ambiental per avançar cap a la racionalització de la regulació ambiental, iniciada amb les Lleis Òmnibus del 2011, sense reduir l’exigència sobre el comportament ambiental
 
 
El Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya ha publicat la Llei de mesures fiscals, financeres i administratives, que en el seu articulat modifica la Llei de prevenció i control ambiental de les activitats per promoure la reactivació econòmica i garantir una protecció més eficient del medi ambient.
 
Simplificació administrativa i reducció de càrregues econòmiques
 
Pel que fa a la reducció de càrregues administratives, la nova Llei suprimeix les revisions periòdiques per a les activitats amb una potencial incidència  ambiental alta (les sotmeses a autorització ambiental de la Generalitat). Aquestes es faran d’ofici dins un termini de 4 anys des que la Comissió Europea publica els documents de conclusions de les millors tècniques disponibles (MTD). D’aquesta manera, s’estima que les empreses incloses en aquest supòsit estalviaran, només en taxes, prop de 3 MEUR de forma global. Les empreses sotmeses a la Directiva d’Emissions Industrials (DEI) hauran d’adoptar les MTD, fet que comportarà una millora dels processos i una reducció de les emissions.
 
La nova normativa preveu que, quan les activitats sotmeses a autorització ambiental de la Generalitat  disminueixin la seva capacitat i passin a estar sotmeses, per tant, a llicència ambiental municipal (potencial incidència ambiental moderada), l’expedient es traspassarà d’ofici a l’administració local, sense que l’empresa hagi de realitzar noves sol·licituds.
 
Els establiments hotelers amb més de 400 habitacions i algunes instal·lacions de radiocomunicació deixen de ser considerats com a activitats d’impacte ambiental moderat i no els caldrà obtenir llicència ambiental. Aquesta modificació comportarà un estalvi per als promotors de més de 18 MEUR. La resta d’hotels, les cases de colònies, els campaments juvenils, els establiments de turisme rural, els apartaments turístics, els centres docents, els establiments comercials de més de 400 m2, i d’altres instal·lacions de radiocomunicació, deixen d’estar sotmesos al règim de comunicació ambiental. Aquesta supressió comportarà un estalvi de gairebé 9 MEUR per al sector turístic.
 
 
Augment de la protecció ambiental
 
La nova Llei dóna rellevància a l’augment de la protecció del medi sense que hagi de significar un increment de les càrregues administratives i econòmiques. En aquest sentit, incorpora el seguiment de l’Administració en les condicions de protecció del sòl i de les aigües subterrànies en el cas del cessament definitiu de les activitats d’una potencial incidència ambiental més elevada. Per a aquestes activitats, les més grans del país, també regula el Pla i Programa d’inspecció ambiental integrada i l’actuació relativa a les visites d’inspecció. Aquest Pla i Programa d’inspecció permet una millor i més àgil actuació de seguiment, reduint els terminis un 70%, i un sistema més flexible per a les empreses, amb inspeccions cada 1, 2 o 3 anys, en lloc dels anteriors controls biennals. Una situació que afavoreix la producció sostenible i contribueix a l’economia circular. Alhora, s’introdueix un nou aspecte relatiu a l’accés a la informació ambiental de les empreses, ja que els informes derivats de les inspeccions hauran de ser públics, en línia amb el principi de transparència de les actuacions públiques. 
 
En l’àmbit de la protecció ambiental s’inclouen per primer cop les activitats d’exploració i investigació que emprin la fracturació hidràulica –fracking- en el règim de màxima intervenció de la Generalitat: autorització ambiental i declaració d’impacte ambiental.
 
Finalment, per a les activitats considerades de poca incidència ambiental, regulades en règim de comunicació, es poden sotmetre a autocontrols periòdics cada sis anys, assegurant així la protecció ambiental derivada del seu exercici.
 
 
Priorització dels sistemes voluntaris i dels estímuls fiscals
 
El Govern està preparant una nova Llei de Qualitat Ambiental, que a més d’adaptar el règim d’intervenció i d’avaluació d’impacte ambiental de les activitats a les directives comunitàries i a la normativa bàsica, tingui l’objectiu de la prevenció del medi ambient amb l’anàlisi previ i la implementació de les Millors Tècniques Disponibles,  per avançar en una economia més baixa en carboni i garantir la protecció ambiental, promoure la recerca i la innovació tecnològica en sistemes productius menys contaminants i anar més enllà en l’estalvi de recursos, energia, aigua, mitjançant sistemes voluntaris i impulsos fiscals, per avançar en un model d’economia circular i ecoinnovadora en el nostre país.

1  

Fitxers adjunts

Nota de premsa

Nota de premsa
PDF | 296

El Govern a les xarxes
undefined
undefined
undefined
undefined
banner acords
banner butlletins
banner premsa
banner transparencia