Empresa i Treball

OCUPACIÓ

El Servei d'Ocupació de Catalunya aprova tres nous programes de polítiques d'ocupació amb un pressupost previst de 31 milions d'euros

query_builder   30 març 2015 10:41

event_note Nota de premsa

OCUPACIÓ

El Servei d'Ocupació de Catalunya aprova tres nous programes de polítiques d'ocupació amb un pressupost previst de 31 milions d'euros

Els programes són “Fem Ocupació per a Joves”, “Aprenent i Treballant” i ”Treball i Formació per a majors de 45 anys”
 
Dilluns, 30 de març de 2015.— La Generalitat de Catalunya, a través del Servei d’Ocupació de Catalunya, ha aprovat en el decurs de la reunió del Consell de Direcció del SOC, celebrat divendres passat, tres nous programes de polítiques actives d’ocupació de 2015, que compten amb un pressupost previst de 31 milions d’euros.
Els tres programes que el Servei d’Ocupació de Catalunya ha aprovat són “Fem Ocupació per a Joves”, amb un pressupost previst de 11.100.000 euros, “Aprenent i Treballant”, amb 1.000.000 euros previstos, i “Treball i Formació per a majors de 45 anys”, amb 19 milions d’euros previstos.
 
“Fem Ocupació per a Joves”
 
El SOC té previst destinar 11.100.000 euros a la nova edició del programa “Fem Ocupació per a Joves”, que està dirigit a entitats locals, organitzacions empresarials i sindicals intersectorials més representatives de Catalunya, i empreses que desenvolupin actuacions ocupacionals per afavorir la inserció laboral de les persones joves de 18 a 30 anys, en situació d'atur, amb manca de qualificació especialitzada, i prioritàriament amb experiència professional.
 
L’any passat, dels 1.139 joves contractats en el marc d’aquest programa, el 59%  tenien edats de 18 a 24 anys, i el 41 tenia més de 24 anys. Els sectors on es van realitzar la major part dels contractes van ser Comerç; Serveis; Hostaleria, restauració i turisme; Logística, transport i emmagatzematge; Activitats administratives i serveis auxiliars; Sector sanitari; Atenció a les persones; Indústria; Reparació de vehicles de motor, i Informació i comunicacions.
 
L’objectiu del “Fem Ocupació per a Joves” és afavorir la inserció laboral dels joves en atur mitjançant quatre tipus d’actuacions ocupacionals com, per exemple, orientació, tutoria i acompanyament a la inserció; formació vinculada al contracte laboral i experiència professional amb contracte laboral, entre d’altres.
 
“Aprenent i Treballant”
El SOC ha aprovat reeditar per segon any la iniciativa de Formació Professional per a l’Ocupació ‘Aprenent i treballant’, que permetrà que els joves seleccionats facin formació i treball remunerat de manera simultània, a cavall entre els centres formatius i les empreses.
 
Aquest programa, a través del contracte de formació i aprenentatge, facilita que les empreses s’impliquin en el procés d’aprenentatge d’aquestes persones, a les quals integraran en les seves plantilles i pagaran un sou.
 
Els beneficiaris d’aquesta iniciativa són joves aturats de 16 a 30 anys amb qualificació baixa o nul·la, que seguiran un itinerari d’un màxim de tres anys, durant el qual rebran formació homologable, o reconeguda amb Certificats de Professionalitat, al mateix temps que completen el seu aprenentatge i treballen en les empreses participants.
 
Així, aquestes persones seran contractades des del moment que iniciïn el seu procés d’aprenentatge i cobraran pel temps efectiu que treballin, amb el Salari Mínim Interprofessional com a barem per a calcular les seves retribucions.
 
El Servei d’Ocupació de Catalunya (SOC), que s’encarregarà de seleccionar els projectes que encaixin amb aquesta iniciativa i de fer-ne el seguiment, té previst destinar-hi 1.000.000 euros per subvencionar les activitats formatives; així, les subvencions aniran dirigides a les entitats acreditades que imparteixin la formació i a aquelles entitats locals i organitzacions empresarials que impulsin accions de suport, coordinació, tutoria i seguiment dels esmentats projectes.
 
 
“Treball i Formació per a majors de 45 anys”
 
El SOC ha previst destinar 19 milions d’euros a l’edició del Programa Treball i Formació per a aturats de llarga durada corresponent a l’any 2015. Amb aquesta dotació, el SOC preveu que se’n beneficiïn persones majors de 45 anys sense feina i que ja hagin exhaurit totes les prestacions o subsidis.
 
L’objectiu general del programa és oferir formació de qualitat i experiència laboral, obrint una oportunitat de feina a un dels col·lectius amb més dificultats per a inserir-se de nou en el mercat de treball. Es fa combinant accions formatives professionalitzadores certificables, amb un contracte de treball que ha de tenir una durada mínima de sis mesos.  
 
En virtut d’aquesta iniciativa, el SOC oferirà ajuts per finançar tant la formació com la contractació a les següents entitats: ajuntaments i consells comarcals, els seus organismes amb competència en matèria de promoció de l’ocupació o els organismes supralocals en què tinguin delegades les polítiques actives.
 
Formació 100% subvencionada; contracte amb 850 euros al mes 
 
‘Treball i Formació’ combina la formació i l’experiència professional de cara a millorar l’ocupabilitat de les persones en atur i facilitar-les la inserció laboral després d’un període llarg d’inactivitat.
 
-       La part formativa del programa, amb una durada d’entre 80 i 120 hores, ha de beure del catàleg d’accions formatives professionalitzadores certificables. El SOC subvencionarà el 100% d’aquestes accions amb els màxims establerts en els mòduls econòmics aplicables a formació d’oferta.
 
-       Quant els contractes laborals, el SOC finançarà per al 100% de la jornada establerta en el conveni d’aplicació de l’entitat beneficiaria, un import màxim de 850 euros mensuals, més les pagues extres i la cotització a la seguretat social corresponents, per persona durant la durada mínima obligatòria de cada contracte, sis mesos.
El Govern a les xarxes
undefined
undefined
undefined
undefined
banner acords
banner butlletins
banner premsa
banner transparencia