Empresa i Treball

CONSUM

La modificació del Codi de Consum amplia la protecció a autònoms i microempreses en la contractació de serveis bàsics

query_builder   1 abril 2015 14:59

event_note Nota de premsa

CONSUM

La modificació del Codi de Consum amplia la protecció a autònoms i microempreses en la contractació de serveis bàsics

 
·        En matèria de serveis financers, es fixa el contingut mínim en la publicitat dels crèdits i préstecs hipotecaris, s’incrementen les obligacions de transparència amb relació als preus i es controla l’abús de les clàusules sòl.
 
·        Així mateix, s’inclouen obligacions d’informació per a les empreses que ofereixen serveis financers i d’inversió de caràcter minorista, per evitar nous casos de comercialització poc adequada
 
·        També es reforça la protecció dels consumidors davant les companyies subministradores de serveis bàsics, amb mesures com l’obligació d’incloure a les factures el número de telèfon gratuït d’atenció d’incidències
 
Avui han entrat en vigor les modificacions introduïdes a la Llei 22/2010, del 20 de juliol, del Codi de consum de Catalunya, mitjançant la Llei 20/2014, del 29 de desembre. Aquesta modificació del Codi de Consum amplia la protecció a treballadors autònoms i a microempreses en les seves relacions de consum amb empreses prestadores de serveis bàsics i serveis de tracte continu, com les de subministrament d’aigua, gas, electricitat, o telecomunicacions, entre d’altres.
 
També s’inclouen millores en la protecció de les persones consumidores en l’àmbit de la contractació de préstecs o crèdits hipotecaris, així com d’altres aspectes que milloren el règim general de protecció en qualsevol mena de relació de consum.
 
Més protecció en la contractació de crèdits o préstecs hipotecaris

Pel que fa a la millora de la protecció en la contractació de préstecs o crèdits hipotecaris, el Codi regula a partir d’ara el contingut mínim que han de tenir les comunicacions publicitàries i la publicitat dels préstecs i crèdits hipotecaris i s’incrementen les obligacions de transparència amb relació als preus, que han d’incloure les comissions i despeses repercutibles a les persones consumidores.
 
Un altre aspecte important que es regula és el contingut que ha de tenir la informació prèvia que s’ha de lliurar a les persones consumidores, on s’inclou la necessitat d’advertir-les, entre d’altres, de la possibilitat d’increment dels tipus d’interès, del risc de perdre l’habitatge en cas d’incompliment dels compromisos derivats del contracte, dels serveis accessoris que està obligat a contractar i de les clàusules contractuals que els generin més risc.
 
En les modificacions també es controla l’abús de les clàusules sòl a partir de paràmetres objectius, com ara, que no hi hagi clàusules sostre o que la diferència entre la clàusula sòl i la sostre sigui més gran de 5 punts.
 
D’altra banda, es recull la possibilitat que les persones consumidores puguin escollir lliurement el fedatari/ària pública i, alhora, es reforcen les obligacions d’aquests fedataris d’informar-les convenientment dels drets i obligacions que comporta el contracte, així com del dret a disposar, amb una antelació de 5 dies hàbils a la formalització, del contingut de l’escriptura pública del contracte de crèdit o préstec hipotecari. Així mateix, es reconeix el dret del consumidor a aportar una taxació del bé immoble, que haurà de ser acceptada per l’entitat de crèdit.
 
També s’estableix la mediació prèvia abans de presentar qualsevol reclamació administrativa o demanda judicial. Es fixa l’adhesió a l’arbitratge de consum, de manera tàcita, per part dels empresaris o empresàries que concedeixen crèdits o préstecs hipotecaris.
 
A més, per evitar que es produeixin nous casos de comercialització poc adequada de serveis financers i d’inversió de caràcter minorista (participacions preferents o deute subordinat), s’inclouen obligacions d’informació per a totes les empreses que ofereixen aquest tipus de serveis, a fi d’aconseguir una acció preventiva.
 
Altres mesures de protecció en les relacions de consum

El Codi de consum estableix que els organismes sancionadors de consum poden requerir l’eliminació i cessament de pràctiques abusives o deslleials i, en el cas de les hipoteques, fins i tot, adoptar la dació en pagament.
 
Pel que fa a les empreses prestadores de serveis bàsics, han d’informar a totes les factures del número de telèfon gratuït d’atenció d’incidències i es crea una taxa d’inspecció a les empreses que superin les 100 reclamacions.
El Govern a les xarxes
undefined
undefined
undefined
undefined
banner acords
banner butlletins
banner premsa
banner transparencia