Territori

Distintiu

Millora el comportament ambiental de les flotes de transport

query_builder   6 abril 2015 13:20

event_note Nota de premsa

Millora el comportament ambiental de les flotes de transport

 

Distintiu flotes
  • Més de 4.500 vehicles ja llueixen el Distintiu de garantia de qualitat ambiental a Catalunya
 
  • Aquesta ecoetiqueta certifica l’acompliment de determinats criteris basats en la gestió de la flota, la conducció eficient, el tipus i estat dels vehicles i altres accions de compromís ambiental
 
  • Els ajuts per a la compra de taxis més “nets” promouen la renovació del parc, i una disminució del consum energètic i dels contaminants atmosfèrics
 
  • Diferents acords amb empreses energètiques, automobilístiques i de logística incentiven els projectes de mobilitat intel·ligent per reduir la contaminació de l’aire de les ciutats
 
 
14 empreses de transport que operen a Catalunya, i que disposen actualment de més de 4.500 vehicles, tenen ja el Distintiu de garantia de qualitat ambiental per a flotes, i 6 més el tenen en tramitació. Es tracta d’una categoria d’aquest sistema català d’etiquetatge ecològic que té en compte determinats criteris ambientals, basats en la gestió de la flota, la conducció eficient, el tipus i estat dels vehicles i altres accions de compromís ambiental. El Distintiu acredita que han superat determinats requeriments de qualitat ambiental més enllà dels establerts com a obligatoris per la normativa vigent.
 
Les flotes que tenen el Distintiu són:
 
·       Urbaser SA (Barcelona): 261 vehicles (bàsicament de recollida de residus)
·       Grup APSA del Gironès: 6 (autoescola)
·       Transports de Barcelona SA: 1079 (transport col·lectiu)
·       Repsol Butano SA: 24 (flota comercial)
·       Danone SA: 135 (flota comercial)
·       Hermanos Alum SL: 18 (recollida de vehicles)
·       Urbaser SA (Calafell): 26 (recollida de vehicles)
·       IMET: 2.482 (taxis)
·       FCC (Hospitalet de Llobregat): 133 (recollida de residus principalment)
·       Autoritat Portuària de Tarragona: 40 (turismes)
·       Falck VL: 78 (Ambulàncies)
·       Disfrimur SL (St. Sadurní d’Anoia): 70 (camions)
·       Departament de Territori i Sostenibilitat: 25 (turismes)
·       CLD: 167 (recollida de residus)
Distintiu busos
En els últims dies, els autobusos de Transports de Barcelona han començat a lluïr el logotip del Distintiu per a aquesta categoria, que informa els usuaris del compromís d’aquest servei amb l’aplicació de mesures relatives a la reducció de l’impacte sobre la qualitat de l’aire.
També en l’àmbit del transport públic, els taxis de l’Institut Metropolità del Taxi (IMET) disposen de l’ecoetiqueta. La flota la composen gairebé 2.500 vehicles híbrids o que funcionen amb gas liquat del petroli (GLP) o gas natural.
 
L’establiment de la categoria de flotes de vehicles té com a principal finalitat afavorir una reducció de les emissions de contaminants a les ciutats,  principalment òxids de nitrogen (NOx) i partícules en suspensió (PM10), provinents del transport, i promoure l’ecoeficiència i la sostenibilitat ambiental en la planificació, projecció i gestió de la mobilitat, en particular en entorns urbans. La creació d’aquesta categoria del Distintiu forma part de les mesures previstes en el Pla d’actuació per a la millora de la qualitat de l’aire a 40 municipis de la Regió Metropolitana de Barcelona declarats zones de protecció especial de l'ambient atmosfèric. A més, el Distintiu contribuieix a la reducció de les emissions de gasos amb efecte d’hivernacle provinents del trànsit rodat.
 
Ajuts per a la compra de taxis de baixes emissions
 
També per incentivar la reducció de la contaminació atmosfèrica en el transport públic, el Departament de Territori i Sostenibilitat ha obert aquest any una línia de subvencions per fomentar l’adquisició de vehicles de baixes emissions, elèctrics, híbrids, de gas liquat del petroli (GLP) i gas natural, o bifuel amb motor de benzina, destinats al servei de taxi que operen en 40 municipis de l’àrea metropolitana de Barcelona. Aquesta mesura té com a objectiu potenciar la disminució del consum energètic i dels contaminants atmosfèrics a través de la renovació dels vehicles per models de menor consum.  El sector del taxi es considera prioritari pel que fa a l'adquisició d’aquests tipus de vehicles “nets”, atès que la seva flota realitza desplaçaments quantitativament molt significatius, de més de 50.000 km anuals per vehicle, bàsicament en zones urbanes densament poblades.
 
 
Acords amb empreses per a l’impuls d’una mobilitat sostenible
 
El Departament duu a terme d’altres iniciatives per afavorir els projectes de mobilitat intel·ligent que ajudin a reduir la contaminació de l’aire de les ciutats i a generar llocs de treball. En aquest sentit, ha signat diferents acords per al desenvolupament de diferents projectes:
 
·       Amb Repsol Butano per al foment de l’ús del GLP com a carburant en vehicles, mitjançant el qual el qual l’empresa va implantant estacions de recàrrega. Repsol Butano treballa en la disminució de l’impacte ambiental de les seves activitats i ha obtingut el Distintiu de Garantia de Qualitat Ambiental per la seva flota comercial.
 
·       Amb Gas Natural Fenosa i amb l’Associació de Transportistes Empresaris de Contenidors del Port de Barcelona (ATEC) per impulsar el gas natural vehicular.
 
·       Amb Barcelona Centre Logístic i CILSA, per a l’adopció de bones pràctiques ambientals en el sector de la logística i el transport.
 
·       Amb Nissan per a la cessió de vehicles elèctrics i amb Repsol Butano per a la d’un cotxe amb GLP.
 
També ha encetat col·laboracions amb empreses i organitzacions per tirar endavant diferents projectes, emmarcats en l’execució del Pla de millora de la qualitat de l’aire:
 
·       Forma part de la Plataforma LIVE, iniciativa d’entitats publicoprivades per a la promoció de la mobilitat eficient a Catalunya, des de finals del 2013.
 
·       Participa en el grup de treball en Mobilitat Eficient amb el Clúster d’Eficiència Energètica de Catalunya (CEEC) per desenvolupar productes tencològics que avancin cap a una gestió integral de la mobilitat i facilitin al ciutadà l’ús del transport públic i de sistemes de mobilitat més sostenibles.
 
·       Participa en grups de treball amb Volkswagen-Seat per al desenvolupament de infraestructures sostenibles àrees urbanes i vehicles baixes emissions.
 
·       És membre de l’Asociación Española del Gas Natural para la Movilidad (GASNAM).
 
·       És soci institucional de l’Asociación Empresarial para el Desarrollo e Impulso del Vehículo Eléctrico (AEDIVE)
 
 
Finalment, Territori i Sostenibilitat també impulsa la compra pública verda. En matèria de flotes ha editat ha la Guia per a la compra pública verda de vehicles, que inclou unes directrius d’ambientalització de la contractació de vehicles per part dels Departaments de la Generalitat de Catalunya i les empreses públiques. També ha elaborat una Guia per l’adquisició verda de vehicles derivada de l’anterior, dirigida al sector privat i a la ciutadania en general. Amb la mateixa finalitat, participa en un projecte europeu de contractació per una economia baixa en carboni, el GPP2020.
 
 

1  

Fitxers adjunts

Nota de premsa

Nota de premsa
PDF | 332

El Govern a les xarxes
undefined
undefined
undefined
undefined
banner acords
banner butlletins
banner premsa
banner transparencia