Cultura

El Govern aprova els Estatuts del consorci del MACBA

query_builder   8 abril 2015 09:45

event_note Nota de premsa

El Govern aprova els Estatuts del consorci del MACBA

  • Els nous Estatuts preveuen que la presidència del Consell General i de la Comissió Delegada corresponguin a l’Ajuntament de Barcelona, en coherència amb l’adscripció dels diferents equipaments culturals a l’Ajuntament de Barcelona o a la Generalitat d’acord amb la seva funció municipal o territorial, i a una gestió més racional dels equipaments culturals
El Govern ha aprovat els Estatuts del consorci Museu d’Art Contemporani de Barcelona (MACBA). Entre les principals novetats que introdueixen els Estatuts hi ha que s’atribueix al consorci caràcter local i, consegüentment, la normativa que li és aplicable és la de règim local. Així mateix la presidència del Consell General i de la Comissió Delegada passen a correspondre a l’Ajuntament de Barcelona, en coherència amb la seva adscripció al finançament del consorci. La secretaria i la Intervenció del consorci passen a ser exercides per personal habilitat de l’Ajuntament de Barcelona. També es modifiquen algunes funcions dels òrgans de govern del consorci, i es reforcen les funcions de la Gerència, el nomenament de la qual correspon al Consell General. 
 
Així mateix els Estatuts s’adeqüen a la Llei 27/2013, de 27 de desembre, de racionalització i sostenibilitat de l’Administració local i, específicament al nou règim jurídic dels consorcis. Els Estatuts també s’ajusten a la Llei 15/2014, de 16 de setembre, de racionalització del sector públic i altres mesures de reforma administrativa en relació amb el dret de separació del consorci i la seva dissolució i liquidació.
 
Segons el nous Estatuts, el consorci es constitueix per temps indefinit i en formen part l’Ajuntament de Barcelona, l'Administració de la Generalitat de Catalunya l'Administració General de l'Estat i la Fundació Museu d'Art Contemporani. En tot cas, el nombre de membres del Consorci es pot ampliar amb altres entitats públiques o privades l'admissió de les quals han d'acordar els dos terços dels membres del Consell General.
 
Els objectius del consorci són la gestió del MACBA com a institució dedicada a l'adquisició, la conservació, l'estudi, l'exposició i la interpretació educativa d'obres d'art contemporani, amb una atenció especial a l'obra dels artistes catalans o relacionats amb Catalunya; la creació dels fons bibliogràfics i documentals que facilitin el coneixement i la difusió de l'art contemporani; l'estímul i la promoció de totes les activitats del Museu d'Art Contemporani de Barcelona com a espai per gaudir de l'art contemporani en les seves diverses manifestacions i, al mateix temps, com a espai per a la formació i l'educació de la sensibilitat i l'esperit crític de les persones.
 
Composició
El consorci compta amb un Consell General, una Comissió Delegada, la direcció, que disposa d'una Comissió Assessora, i la Gerència. El Consell General està presidit per l’alcalde de Barcelona, i que comptarà amb tres vicepresidències, la primera ocupada per la persona titular de la Conselleria de Cultura; la segona serà ocupada per la persona titular de la Secretaria d’Estat de Cultura, i la tercera, ocupada per la Presidència de la Fundació Museu d’Art Contemporani.
 
Recursos del consorci
Pel que fa els recursos econòmics el consorci compta amb les aportacions que acordin l'Ajuntament de Barcelona, la Generalitat de Catalunya i el ministeri competent en matèria de cultura; les subvencions públiques o privades; el producte dels serveis o les activitats que el Museu presti o dugui a terme; el producte dels drets de reproducció de les obres d'art del Museu; els ingressos en concepte de lloguer a tercers de les sales i els espais, i els que li puguin correspondre d'acord amb les lleis.
 
El Govern a les xarxes
undefined
undefined
undefined
undefined
banner acords
banner butlletins
banner premsa
banner transparencia