Agència Catalana de l'Aigua

L'ACA amplia la cobertura del cànon social i ja són més de 335.000 les famílies amb algun tipus de bonificació al rebut de l'aigua

query_builder   8 abril 2015 12:07

event_note Nota de premsa

L'ACA amplia la cobertura del cànon social i ja són més de 335.000 les famílies amb algun tipus de bonificació al rebut de l'aigua

 
  • El cànon social de l’aigua beneficiarà a més col·lectius i se’n facilita la sol·licitud a través de la via telemàtica o dels agents socials dels ajuntaments i d’altres organismes
 
  • Més de 335.000 famílies obtenen bonificacions al rebut de l’aigua gràcies al cànon social que es va implantar a mitjans de 2011 o a l’ampliació per trams
 
  • Els ajuntaments que vulguin aplicar tarifes socials en el seu rebut poden subscriure convenis amb l’ACA per tal que amb una sola sol·licitud es puguin aplicar totes les bonificacions
 
 
Més de 335.000 famílies es beneficien d’algun tipus de bonificació en el rebut de l’aigua a través de les ajudes que ha implantat l’Agència Catalana de l’Aigua (ACA). Així, són ja 327.500 famílies les que s’han acollit a l’ampliació de trams, dirigida a les unitats familiars de quatre o més membres, o a aquelles amb persones amb grau de disminució superior al 75%. Per la seva banda, més de 8.300 famílies s’han acollit al cànon social de l’aigua, que significa un rebaixa mitjana del 22% respecte a la resta d’usuaris.
 
Precisament ara, l’ACA ha ampliat la cobertura d’aquest cànon social a més col·lectius, arran de l’entrada en vigor de la llei de pressupostos per al 2015. Amb les noves modificacions, poden acollir-se els perceptors d’una pensió mínima no contributiva per jubilació, jubilació per invalidesa i invalidesa, els destinataris dels fons de la prestació econòmica de la renda mínima d’inserció (RMI), els perceptors del fons del règim Fons d’Assistència Social (FAS), els perceptors del fons de la Llei d’Integració Socials dels Minusvàlids (LISMI) i, en el cas de les pensions mínimes contributives per incapacitat permanent no es té en compte el límit d’edat.
 
Fins a la data, el cànon social s’aplicava als pensionistes més grans de 60 anys i amb una pensió mínima per jubilació, incapacitat permanent o viduïtat i les unitats familiars amb tots els seus membres en situació d’atur. Aquests col·lectius poden seguir acollint-se al cànon social.
 
Una altra de les novetats és la tramitació per acollir-se al cànon social. Si fins a la data aquest tràmit s’havia de gestionar de manera presencial, ara hi ha la possibilitat de demanar-lo via telemàtica.
 
Al web de l’ACA (www.gencat.cat/aca), en la secció Cànon i altres tributs/ Usos domèstics, trobareu un destacat sobre el cànon social. Aquí es disposa de dos enllaços per dur a terme el tràmit en línia, tant per si ho demana un ciutadà o un ens vinculat als serveis socials.
 
Degut a les necessitats pròpies de gestió i control de les bonificacions, cal que el sol·licitant sigui el titular de la pòlissa o contracte de subministrament. En cas de no existir aquesta  coincidència, els interessats/des hauran de procedir prèviament al canvi de nom del contracte, tràmit que majoritàriament  les entitats subministradores duen a terme de forma gratuïta.
 
Els ajuntaments que vulguin aplicar tarifes socials en el seu rebut (pels mateixos col·lectius) poden subscriure convenis amb l’ACA per tal que amb una sola sol·licitud es puguin aplicar bonificacions en el total del rebut de l'aigua.
 
Famílies acollides
 
El cànon social de l’aigua va ser una mesura endegada a mitjans de 2011 destinada a garantir la cobertura de les necessitats bàsiques d’aigua adaptada a les situacions de vulnerabilitat de la població menys afavorida. S’aplica amb caràcter general a les factures de l’habitatge habitual que no superin el primer tram del cànon de l’aigua (18 m3 bimestrals o 27 m3 trimestral), amb una tarifa  del primer tram del cànon de 0,3999 €/m3 (preu congelat des de 2011).
 
Fins a la data, s’han acollit més de 8.300 famílies al cànon social.
 
Ampliació de trams
 
Una altra bonificació existent des de la creació de l’Agència és l’ampliació per trams. Aquesta consisteix en afegir 3 m3/persona/mes als límits de consum d'aigua establerts pel 1r tram, 2 m3/persona/mes pel 2n tram i 1 m3/persona/mes pel tercer tram.
 
Es poden acollir a aquesta mesura les famílies de quatre o més membres, així com també les unitats familiars amb persones amb grau de disminució superior al 75%, que computaran com a dues persones. En aquest darrer cas, s’haurà de presentar el formulari juntament amb una còpia de la resolució de l’Institut Català d’Assistència i Serveis Socials.
 
Fins a la data s’han acollit més de 327.500 famílies a aquesta bonificació.
 
Cal tenir en compte que les dues figures (cànon social i ampliació de trams) són compatibles, és a dir, una família que gaudeix de l’ampliació de trams també es pot acollir al cànon social, sempre i quan es compleixin els requisits.

1  

Fitxers adjunts

Nota de premsa

Nota de premsa
PDF | 215

El Govern a les xarxes
undefined
undefined
undefined
undefined
banner acords
banner butlletins
banner premsa
banner transparencia