Economia i Hisenda

Balanç d'activitat

L'ICF va tancar el 2014 amb un volum d'activitat de 733 milions d'euros, un 18% més

query_builder   9 abril 2015 12:48

event_note Nota de premsa

Balanç d'activitat

L'ICF va tancar el 2014 amb un volum d'activitat de 733 milions d'euros, un 18% més

  • L’Entitat financera pública catalana va facilitar finançament a 1.642 empreses, un 40% més. Un 96% dels beneficiaris han estat pimes i emprenedors
  • L’ICF va tancar el balanç amb uns resultats positius de 7,9 milions d’euros, un alt nivell de solvència i ratis de morositat en línia amb la mitjana del sector
  • Des del 2011 el Grup ICF ha facilitat finançament a més d’11.000 empreses per un import global superior als 3.000M€
L’Institut Català de Finances (ICF) ha presentat els resultats de la seva activitat durant el 2014. Un any en què, d’acord amb el pla estratègic endegat al 2011, ha continuat treballant per impulsar i facilitar l’accés al finançament al teixit empresarial català, especialment a les pimes. En aquest sentit, l’exercici ha estat marcat pel creixement de l’activitat creditícia de l’ICF: ha crescut en volum de finançament, en nombre de préstecs i avals, i en nombre d’empreses finançades respecte de 2013.
 
Així, el 2014 l’entitat financera pública catalana ha incrementat la seva activitat un 18% respecte el 2013, fins a un import total de 733 milions d’euros, per sobre dels 650 milions d’euros previstos. L’ICF també ha facilitat l’accés al finançament, mitjançant préstecs i avals, a 1.642 empreses, el que representa un 40% més que durant el mateix període de l’any anterior.  Un 96% dels beneficiaris han estat pimes i emprenedors.
 
Pel que fa al volum d’activitat, destaca l’ increment en un 49% del nombre de préstecs i avals que ha dut a terme l’entitat (2.277) respecte del 2013 (1.527), amb un clar predomini del nou finançament. L’import mitjà per operació ha estat de 320.000 euros. A través d’aquest finançament el grup ICF ha contribuït a crear i/o mantenir més de 63.000 llocs de treball.
 
 
Distribució territorial
 
Pel què fa a la distribució territorial de l’activitat creditícia, Barcelona i la seva àrea d’influència concentren el gruix més important tan pel què fa al volum de finançament com pel què fa al nombre d’operacions creditícies, amb xifres properes al 70% del total. Això s’explica pel pes econòmic de la demarcació en el PIB català i la concentració d’activitat empresarial a Catalunya. En volum de finançament la segueixen Girona, la Catalunya Central, Lleida i el Camp de Tarragona. En nombre d’operacions (préstecs i/o avals), després de Barcelona i la seva àrea metropolitana se situen la Catalunya Central, Girona i Lleida.
 
En aquest sentit, durant el 2014 l’ICF ha posat en marxa un pla comercial per créixer en aquestes demarcacions amb l’objectiu de fer arribar més i millor la seva oferta de finançament al teixit empresarial del territori, tan a través de promotors financers com a través d’una xarxa pròpia d’agents comercials.      

Compliment dels objectius

El 2014 a nivell pressupostari, el Grup havia posat a disposició de les empreses - mitjançant préstecs i avals -, 650 milions d’euros, xifra que ha superat i arriba als 733 milions d’euros. Aquest objectiu s’ha aconseguit d’una banda gràcies a l’acció comercial proactiva envers les empreses; i, de l’altra, a la disponibilitat de recursos, tant propis com aliens procedents dels mercats nacional i internacional com a mostra de la confiança dels inversors en l’entitat.  Destaquen 150 milions d’euros del Banc Europeu d’Inversions (BEI) i 90 milions d’euros aconseguits a través d’emissions de renda fixa. L’ICF ha destinat aquests recursos a finançar empreses amb projectes de creixement i creació d’ocupació.
 
Nous productes
 
Al llarg de l’any l’entitat ha seguit llançant nous productes al mercat amb l’objectiu d’oferir solucions de finançament per a sectors concrets. Aquest és el cas de la cultura, el sector primari i agroalimentari o el turisme. També s’han  potenciat productes per a l’emprenedoria, la innovació, la internacionalització i la industrialització, entre d’altres.
 
L’ICF també ha ampliat i diversificat el seu ventall de productes de finançament participant en la 1a emissió de bons d’una empresa catalana en el Mercat Alternatiu de Renda Fixa (MARF), a més d’impulsar el cofinançament amb els bancs, especialment pel què fa a la mediació amb assumpció de risc per part de l’ICF.
 
 
Balanç activitat creditícia 2011-2014
 
Des del 2011, i coincidint amb la reorientació de la seva activitat amb la posada en marxa del seu pla estratègic, el Grup ICF ha facilitat l’accés al finançament, mitjançant préstecs i avals, a més de 11.000 empreses – 98% pimes i emprenedors -, per un import global de 3.023,9 milions d’euros.
 
A data d’avui, l’ICF compta amb una cartera creditícia de més de 3.300 milions d’euros i 13.200 clients a tot Catalunya,  que representen prop de 270.000 llocs de treball.
 
 
Capital Risc
 
En paral·lel a l’activitat creditícia, el grup ICF actua com a ‘fons de fons’ i també facilita l’accés al finançament al teixit empresarial mitjançant la inversió en capital risc i préstecs participatius.  La seva participació es basa en la col·laboració i la complementarietat amb el sector privat especialitzat, identificant els buits de mercat i actuant com a element tractor. L’objectiu és multiplicar els recursos provinents d’altres inversors que es destinen a cada projecte.
 
En l’actualitat l’ICF participa en 28 instruments de capital risc i té compromisos d’inversió en capital risc per valor de 117 milions d’euros, dels quals 9,3 milions es van formalitzar el 2014.  A aquests se li han de sumar els prop de 570 milions d’euros aportats per altres inversors. Així, de cada euro compromès en capital risc per l’ICF ha contribuït a mobilitzar-ne 5,9 euros d’altres inversors. El 60% d’aquesta capacitat inversora (685 milions d’euros), ja s’ha invertit a través d’aquests instruments en més de 230 companyies amb un alt potencial de creixement en sectors com les ciències de la vida, les TIC i e-commerce, la indústria o els serveis.
 
Addicionalment, l’ICF té compromisos d’inversió per valor de 12 milions d’euros a través d’una línia de préstecs participatius -en règim de coinversió amb Business Angels -, per a empreses innovadores de nova creació. Un total de 32 start-up 10 de les quals el 2014 -, ja han obtingut finançament per un import global de 13 milions d’euros, 4,1 milions dels quals aportats per l’ICF i la resta per inversors privats, principalment  Business Angels.
 
 
Indicadors i resultats
 
L’ICF ha tancat el 2014
amb uns alts nivells de solvència (28,3%) respecte del coeficient mínim requerit al sector financer (9%), gràcies a la reinversió dels beneficis i a una política rigorosa a l’hora d’avaluar els riscos, entre d’altres.
 
L’entitat financera catalana ha registrat un rati de morositat del 13,5%, en línia amb la mitjana del sector financer (12,5%). Els fons de cobertura del grup se situen en el 64%, per sobre del 58% del sector.
 
El Grup ICF ha finalitzat l’exercici amb uns resultats positius de 7,9 milions d’euros, per sobre dels 6,9 milions del 2013, fruït del rendiment de la seva activitat i una gestió pro activa i acurada en la contenció de la despesa. L’entitat financera pública catalana reinvertirà aquests beneficis i els destinarà, d’una banda a reforçar els recursos propis de l’entitat i, de l’altra, a ampliar el volum de finançament per a les pimes.

1  

Fitxers adjunts

Nota de Premsa

Nota de Premsa
PDF | 584

El Govern a les xarxes
undefined
undefined
undefined
undefined
banner acords
banner butlletins
banner premsa
banner transparencia