• 9 de cada 10 catalans estan satisfets amb els serveis sanitaris públics segons l’ESCA
  • 8 de cada 10 catalans fan una valoració positiva del seu estat de salut
  • Catalunya és el tercer país europeu amb una esperança de vida més alta, només per darrere d’Islàndia i de Suïssa
Coincidint amb el Dia Mundial de la Salut s'han presentat les dades de l’Enquesta de salut de Catalunya (ESCA 2014)
 
Les noves dades mostren l’homogeneïtzació en l’accessibilitat de les pràctiques preventives que formen part de la cartera de serveis, com el control de la pressió arterial i el colesterol, i les mamografies.
 
En general els indicadors sobre comportaments relacionats amb la salut, l’estat de salut, i la utilització de serveis sanitaris i satisfacció dels catalans milloren respecte al període anterior. Cal destacar  l’autopercepció de la salut, 8 de cada 10 catalans fan una valoració positiva del seu estat de salut, que ha augmentat de forma significativa durant els darrers quatre anys.
 
Aquesta enquesta s’ha erigit com un instrument imprescindible per establir i avaluar la política sanitària del país, explicitada al Pla de salut de Catalunya. Cada any s’obtenen resultats representatius per grups d’edat, sexe, nivell d’estudis i classe social.
 
Aquest any 2014 l’ESCA ha comptat amb una mostra de 4.788 persones residents a Catalunya, 2.397 homes i 2.391 dones, distribuïdes per franges d’edat (928 persones de 0 a 14 anys, 2.973 persones de 15 a 64 anys i 887 persones de 65 anys i més).
 
Alguns resultats destacats:
 
  • Nou rècord de no fumadors. Només una quarta part de la població major de 15 anys són fumadors diaris o ocasionals. La tendència de descens confirma l’assoliment de l’objectiu de salut 2015.
  • Menys obesitat infantil, tot i que encara està present. La proporció d’excés de pes en la població de 6 a 12 anys és més baixa en el bienni 2013-2014 que en el bienni 2011-2012, tant en nens com en nenes,  passant del 12,8 % a l’ 11,7%.
  • Es redueix el consum elevat de productes hipercalòrics.
 
Un bon sistema de Salut que fa que Catalunya sigui el tercer país europeu amb una esperança de vida més alta
 
Catalunya és el tercer país europeu amb una esperança de vida més alta, segons dades del 2013. Els catalans viuen 83,2 anys de mitjana, només per darrere d’Islàndia i de Suïssa. Malgrat l’elevada prevalença de malalties cròniques, compatible amb l’estructura d’edat de la població de Catalunya, la percepció que tenen les persones de la seva salut és bona i continua millorant.
 
 
Accions futures del Govern de la Generalitat en matèria de Salut
 
L’acció de Govern en matèria de salut passa necessàriament per la prevenció i la promoció de la salut, tal i com s’impulsa des del Pla interdepartamental de salut pública (PINSAP).
 
Cal millorar en àrees com la pràctica d’activitat física, alguns aspectes de l’alimentació i l’excés de pes, procurant trencar el gradient que s’hi observa relacionat amb la classe social i el nivell d’estudis.
 
I, sobretot, des d’aquesta premissa preventiva, l’assignatura pendent és el tractament del consum de risc d’alcohol. No podem  passar per alt, que en el grup d’edat de 15 a 24 anys s’aprecia amb una proporció més elevada de persones que fan un consum de risc d’alcohol.