• La Guia d'estil per al tractament de mots xinesos en català es presenta demà, 14 d’abril, a les 18 h, al Col·legi de Periodistes de Catalunya a Barcelona
  • La Guia està estructurada en 12 capítols i estableix termes de diferents àmbits temàtics
El Departament de Cultura publica la Guia d'estil per al tractament de mots xinesos en català. L’objectiu de la publicació és posar a l’abast dels professionals, les institucions i el públic en general criteris clars i consensuats sobre el tractament dels termes i referents xinesos en un text en català.
 
La Guia s’adreça especialment a periodistes, traductors, intèrprets, acadèmics, bibliotecaris, correctors, editors, gestors culturals, lingüistes, mediadors interculturals, redactors, sinòlegs o terminòlegs i es complementa amb dos annexos interactius: una taula amb el repertori sil·làbic multimèdia i un glossari amb els termes més habituals que presenten dificultats.
 
La Guia d'estil per al tractament de mots xinesos en català ha estat impulsada, a iniciativa de les doctores en traducció per la Universitat Autònoma de Barcelona, Helena Casas-Tost i Sara Rovira-Esteva, i elaborada juntament amb les sinòlogues Sílvia Fustegueres i Rosich, Xianghong Qu i Mireia Vargas-Urpi.
 
L’obra es publica en format digital a la Biblioteca Tècnica de Política Lingüística de la Direcció General de Política Lingüística i té per objectiu ser una obra de referència en els criteris d'acceptació i adaptació al català de les paraules procedents de la llengua xinesa, anomenades sinismes.
 
La Guia es publica en un context marcat, d’una banda, per l’augment de les relacions polítiques, econòmiques i culturals entre la Xina i Catalunya, i de l’altra, per la presència consolidada de població xinesa al nostre país. Amb 52.417 persones, la xinesa és la tercera nacionalitat estrangera més present a Catalunya, després de la marroquina i la romanesa, sobretot en l’àmbit metropolità (Barcelona, Santa Coloma, Badalona i l’Hospitalet, principalment) i Mataró. Cal tenir present la irregular adaptació dels mots xinesos al català al llarg del temps, amb criteris poc clars i, de vegades, fins i tot erronis en molts mitjans de comunicació.
 
Amb la finalitat d’introduir adequadament els sinismes en català, la Guia estableix termes de diferents àmbits temàtics com ara l'antroponímia, la toponímia, el calendari i les festes, les unitats de mesura i la moneda, l'organització política i administrativa, les abreviatures, les sigles i els acrònims, etcètera, n’explica els conceptes i ofereix els coneixements per entendre les propostes que s’hi fan.
 
L’obra es divideix en dotze capítols d’estructura similar: contextualització breu del tema, exemples de mal ús, criteris per tractar els referents o mots que corresponen a aquell àmbit concret i resum final amb les recomanacions més importants. Els primers cinc estan dedicats a continguts de caràcter general: la llengua i l'escriptura xinesa, la transcripció del xinès (les autores aposten pel pinyin, el sistema de transcripció estàndard de la Xina, tot i fer referència a altres sistemes de transcripció com ara el Wade-Giles o el Yale), l'ortografia del pinyin, la pronunciació del xinès estàndard, i la incorporació de referents xinesos al català. Els set capítols restants estan dedicats als àmbits temàtics que hem esmentat, amb la incorporació, fins i tot, d'un capítol final dedicat a qüestions ortotipogràfiques del xinès. Cinc annexos faciliten la consulta dels temes tractats, l'últim dels quals és un glossari de 500 paraules d'origen xinès amb els termes que ocasionen més dubtes o que poden ser més útils en el nostre context. Aquest darrer annex és interactiu, com també ho és la taula multimèdia amb el repertori sil·làbic del xinès, que complementa l’obra.
 
La publicació en línia de la Guia permetrà de fer consultes concretes d'alguns dels annexos: cerques de termes o grups de termes d'acord amb les necessitats de l'usuari. La incorporació de fitxers de so permetrà sentir la pronunciació de les síl·labes del xinès estàndard.
 
Aquesta Guia representa una novetat en el panorama d'internacionalització de la llengua catalana, que ajudarà a orientar adequadament tots els usuaris que tenen relació directa o indirecta amb la Xina i la llengua xinesa i amb Catalunya i la llengua catalana.
 
Ja fa anys que el Departament de Cultura, a través de la Direcció General de Política Lingüística, impulsa accions adreçades a la comunitat xinesa, tant en l’àmbit local, amb actuacions específiques del Consorci per a la Normalització Lingüística, com amb la creació de recursos com el llibre Aprenem català des del xinès.
 
La Direcció General de Política Lingüística del Departament de Cultura presenta el dia 14 d’abril, a les 18 h, al Col·legi de Periodistes, la Guia d'estil per al tractament de mots xinesos en català. L’obra serà presentada en un acte presidit per la directora general de Política Lingüística, Ester Franquesa, en què intervindran les autores i el director de Barcelona Televisió, Sergi Vicente, que va ser corresponsal de TV3 i Catalunya Ràdio fins al desembre del 2014.