Foto de l'acte
El Departament de Benestar Social i Família dotarà enguany les comarques de Lleida i de l’Alt Pirineu i Aran amb 12,1 milions d’euros per tal de finançar serveis socials bàsics i especialitzats, lluitar contra la pobresa i impulsar programes de reforç de la cohesió social i de promoció de la igualtat. Aquests dos darrers dies el director dels Serveis Territorials del Departament a Lleida, Josep Maria Forné, ha signat l’actualització de l’Acord marc de col·laboració entre Generalitat i els consells comarcals de les Garrigues, la Noguera, el Pla d’Urgell, la Segarra, el Segrià, l’Urgell, l’Alta Ribagorça, Pallars Jussà i Pallars Sobirà. Al llarg d’aquesta setmana també es signaran els acords amb els consells comarcals del Solsonès i l’Alt Urgell, així com el Conselh Generau d’Aran i l’Ajuntament de Lleida.
 
El text adapta al context actual alguns dels criteris i objectius establerts en l’Acord marc 2012-2015 que permet planificar coordinadament la prestació dels serveis socials bàsics i els serveis especialitzats així com altres programes de benestar social i polítiques d’igualtat, famílies amb infants, gent gran, acció comunitària, persones amb discapacitat, infants i adolescents, joventut, persones amb problemes de drogodependències, persones afectades pel VIH/Sida o persones immigrades, entre d’altres.
 
A tota Catalunya, el Departament destinarà més de 187 milions d’euros als ens locals per tal de finançar serveis socials bàsics i especialitzats, la lluita contra la pobresa i el foment de la cohesió social i la igualtat.
 
Segons ha explicat el director territorial, “amb l’aportació de més de 12,1 milions d’euros a l’administració local, el Departament de Benestar Social i Família consolida els serveis que ja es finançaven l’any anterior i torna a reforçar les mesures relacionades amb la lluita contra la pobresa, especialment de les famílies amb infants i adolescents”. “En aquest sentit es torna a garantir l’obertura dels centres oberts per a infants i adolescents a l’estiu, segons la detecció de necessitats i demanda de cada territori, així com la priorització de l’aportació que el Departament destina a contribuir a les despeses de les ajudes d’urgència social”, ha dit Forné.
Foto de l'acte
D’altra banda, també s’incrementa la dotació global dels programes d’acollida i integració de persones estrangeres immigrades pel desplegament reglamentari de la Llei d’acollida que es va aprovar a finals de l’any passat i que regula, entre d’altres, els serveis de primera acollida i els programes d’acollida especialitzada.
 
El contracte programa permet la coordinació i la cooperació interadministrativa amb els ens locals en tots els àmbits competencials del Departament de Benestar Social i Família.  “El contracte programa garanteix i reforça la resposta conjunta de la Generalitat i del món local davant les situacions provocades per l’actual crisi econòmica, que afecta a moltes persones sense recursos suficients per cobrir les necessitats bàsiques, especialment famílies amb menors”, ha dit Forné.
 
El director dels Serveis Territorials de Benestar Social i Família també ha anunciat que ja s’està treballant amb les associacions municipalistes en el nou Acord marc en matèria de serveis socials, altres programes relatius al benestar social i polítiques d’igualtat pel període 2016-2019. 

2  

Imatges

El director dels Serveis Territorials del Departament amb els presidents comarcals del Pla de Lleida

El director dels Serveis Territorials del Departament amb els presidents comarcals del Pla de Lleida 2991

El director territorial i el delegat del Govern de la Generalitat de l'Alt Pirineu i Aran amb els presidents comarcals de l'Alt Pirineu

El director territorial i el delegat del Govern de la Generalitat de l'Alt Pirineu i Aran amb els presidents comarcals de l'Alt Pirineu 2995