·     La Generalitat, a través de l’ICAEN, inclourà el gas en la seva aposta per la diversificació dels combustibles i per la mobilitat eficient i sostenible, i donarà suport a mesures per impulsar-ne l’ús, com les bonificacions als peatges de la Generalitat o, en l’àmbit municipal, les bonificacions fiscals en l’Impost sobre Vehicles de Tracció Mecànica o en els aparcaments regulats.

·     Repsol dissenyarà incentius econòmics pera l’adquisició de vehicles de GLP, i impulsarà nous punts de recàrrega per aquest carburant a Catalunya, amb la previsió d’assolir els 73 punts de subministrament el 2015
 
·     El GLP genera menys emissions contaminants, suposa un estalvi econòmic de fins al 40% en relació als carburants convencionals i és l’alternativa als combustibles convencionals més emprada al món, amb 25 milions de vehicles. A Catalunya en circulen uns 6.200.
 
La directora de l’Institut Català d’Energia (ICAEN), adscrit al departament d’Empresa i Ocupació de la Generalitat de Catalunya, Mercè Rius, i el director territorial de GLP de Repsol a Catalunya i Balears, Joaquín Garrote Villar, han signat avui un acord de col·laboració per fomentar l’ús de gas liquat del petroli (GLP) a Catalunya. El GLP per a automoció, també anomenat AutoGas, és el carburant alternatiu als combustibles convencionals més emprat del món, amb uns 25 milions de vehicles que l’utilitzen.
 
L’acord inclou que la Generalitat de Catalunya, mitjançant l’ICAEN, inclogui aquest combustible en les seves polítiques de suport a la diversificació dels combustibles i a la mobilitat eficient i sostenible. Així, els vehicles de GLP figuraran en el comparador de vehicles eficients de l’ICAEN. De la mateixa manera, la Generalitat incorporarà el GLP per a automoció en les estadístiques oficials sobre l’evolució del parc de vehicles eficients i sostenibles, i ajudarà a potenciar el seu ús en flotes.
 
Per la seva banda, Repsol dissenyarà incentius econòmics per a l’adquisició de vehicles propulsats per GLP. A més, la companyia energètica fomentarà la implantació de punts de recàrrega de GLP en la seva xarxa d’estacions de servei a Catalunya, per on ja circulen 6.200 vehicles que fan servir aquest combustible.
 
En l’actualitat, Repsol disposa de més de 300 estacions de servei a la península Ibèrica i Balears que subministren GLP, de les quals 63 estan a Catalunya. Per al 2015, la firma preveu assolir les 73 estacions que ofereixin punts de subministrament de GLP per a automoció en el mercat català.
 
Els avantatges del GLP
 
Els vehicles que utilitzen el GLP són més avantatjosos des del punt de vista de la sostenibilitat, i també des de l’econòmic. Així, el GLP per a automoció contribueix a la millora de la qualitat de l’aire urbà, degut a les seves menors emissions de partícules i d’òxid de nitrogen (NOx), i ajuda a minimitzar l’efecte hivernacle per les seves baixes emissions de CO2.
 
A més, en l’àmbit econòmic, aquests vehicles poden representar un estalvi de fins al 40% en relació amb els combustibles convencionals.
 
Aquests avantatges el situen com una de les alternatives als combustibles convencionals que reben suport institucional. En concret, a Catalunya s’ofereixen bonificacions fiscals en l’Impost sobre Vehicles de Tracció Mecànica (IVMT), en les taxes d’estacionament regulat i en els peatges (descompte del 30% en els dies laborables en els peatges de la Generalitat). Els vehicles propulsats per GLP també disposen d’ajuts públics dels plans PIVE 7 i PIMA Aire.

1  

Fitxers adjunts

La directora de l'ICAEN, Mercè Rius,  i el director territorial de GLP de Repsol a Catalunya i Balears, Joaquín Garrote Villar, en el moment de la signatura

La directora de l'ICAEN, Mercè Rius, i el director territorial de GLP de Repsol a Catalunya i Balears, Joaquín Garrote Villar, en el moment de la signatura
JPG | 853