• El pressupost de licitació és de 5,5 milions d’euros (IVA no inclòs) i el termini per presentar ofertes finalitza el 18 de maig
 
  • Un cop signat el contracte es disposarà d’un període de 2 anys i 10 mesos per a redactar el projecte constructiu, executar les obres i garantir l'explotació del sistema de sanejament
 
  • El projecte permetrà millorar la qualitat de l’aigua tractada i remodelar tant l’estructura civil de la planta com la seva instal·lació elèctrica
 
Martorell
L’Agència Catalana de l’Aigua ha anunciat aquest dilluns la licitació del contracte per a les obres de remodelació i millora de la depuradora de Martorell, a la comarca del Baix Llobregat.
 
El pressupost de licitació és de 5,5 milions d’euros (IVA no inclòs) i el termini per presentar ofertes finalitza el 18 de maig. Un cop signat el contracte es disposarà de 2 anys i 10 mesos per redactar el projecte constructiu, executar les obres i garantir l'explotació del sistema de sanejament durant la redacció de la tramitació del projecte i obra, durant l'execució de les obres i durant un any de la totalitat dels sistema de sanejament.
 
El projecte permetrà millorar la qualitat de l’aigua tractada i remodelar tant l’estructura civil de la planta com la seva instal·lació elèctrica.
 
La depuradora de Martorell es troba situada al terme municipal de Martorell, al Polígon La Torre. Tracta les aigües residuals de les poblacions de Martorell i Sant Esteve Sesrovires, així com les aigües residuals generades pels seus sectors industrials. El sistema de sanejament associat comprèn al voltant d’uns 12 quilòmetres de col·lectors per transportar les aigües residuals fins a la planta.
 
En una primera fase (1985) la depuradora es va construir amb un tractament biològic mitjançant fangs activats en modalitat de mitja càrrega. Es va dimensionar per un cabal de disseny de 28.800 m3/dia en el tractament primari i 15.000 m3/dia en el tractament secundari.
 
Entre els anys 2002 i 2003 es van realitzar obres de remodelació encaminades a ampliar el nivell de tractament de l’aigua amb l’eliminació de nitrogen. En aquesta remodelació es van construir cambres anòxiques al reactor biològic i es va canviar el sistema d’aireació; el cabal de disseny corresponent al procés biològic es va redimensionar a 10.500 m3/dia, donant servei a una població equivalent de 61.250 habitants.
 
Per a més informació us podeu adreçar al següent enllaç: https://contractaciopublica.gencat.cat/ecofin_pscp/AppJava/notice.pscp?idDoc=10837135&reqCode=viewCn&idCap=206317&

2  

Fitxers adjunts

Nota de premsa

Nota de premsa
PDF | 303

Foto

Foto
JPG | 375