Foto de l'acte
El Departament de Benestar Social i Família dotarà enguany la demarcació de Girona amb 19,3 milions d’euros per tal de finançar serveis socials bàsics i especialitzats, lluitar contra la pobresa i impulsar programes de reforç de la cohesió social i de promoció de la igualtat. La directora  dels Serveis Territorials del Departament a Girona, Montserrat Roura, ha signat l’actualització de l’Acord marc de col·laboració entre Generalitat i els consells comarcals de la Garrotxa, el Ripollès, la Selva, l’Alt Empordà, el Baix Empordà, la Cerdanya, el Pla de l’Estany i el Gironès, els ajuntaments de Blanes, Girona, Palafrugell, Sant Feliu de Guixols, Salt, Lloret de Mar i Figueres, així com el Consorci d’Acció Social Garrotxa i el Consorci Benestar Social Ripollès.
 
El text adapta al context actual alguns dels criteris i objectius establerts en l’Acord marc 2012-2015 que permet planificar coordinadament la prestació dels serveis socials bàsics i els serveis especialitzats així com altres programes de benestar social i polítiques d’igualtat, famílies amb infants, gent gran, acció comunitària, persones amb discapacitat, infants i adolescents, joventut, persones amb problemes de drogodependències, persones afectades pel VIH/Sida o persones immigrades, entre d’altres.
 
A tota Catalunya, el Departament destinarà més de 187 milions d’euros als ens locals per tal de finançar serveis socials bàsics i especialitzats, la lluita contra la pobresa i el foment de la cohesió social i la igualtat.
 
Segons ha explicat la directora territorial, “amb l’aportació de 19,3 milions a l’administració local i comarcal, el Departament de Benestar Social i Família consolida els serveis que ja es finançaven l’any anterior i torna a reforçar les mesures relacionades amb la lluita contra la pobresa, especialment de les famílies amb infants i adolescents”. “En aquest sentit es torna a garantir l’obertura dels centres oberts per a infants i adolescents a l’estiu, segons la detecció de necessitats i demanda de cada territori, així com la priorització de l’aportació que es destina a contribuir a les despeses de les ajudes d’urgència social”, ha dit Roura.
D’altra banda, també s’incrementa la dotació global dels programes d’acollida i integració de persones estrangeres immigrades pel desplegament reglamentari de la Llei d’acollida que es va aprovar a finals de l’any passat i que regula, entre d’altres, els serveis de primera acollida i els programes d’acollida especialitzada.
 
El contracte programa permet la coordinació i la cooperació interadministrativa amb els ens locals en tots els àmbits competencials del Departament de Benestar Social i Família.El contracte programa garanteix i reforça la resposta conjunta de la Generalitat i del món local davant les situacions provocades per l’actual crisi econòmica, que afecta a moltes persones sense recursos suficients per cobrir les necessitats bàsiques, especialment famílies amb menors”, ha dit Montserrat Roura.  La directora territorial ha explicat que “enguany és seguirà la mateixa línia que l’any passat i es reforçarà encara més tot allò relacionat amb els serveis d’atenció a la infància i a l’adolescència i el suport a les situacions d’urgència social”.
 
Montserrat Roura també ha anunciat que ja s’està treballant amb les associacions municipalistes en el nou Acord marc en matèria de serveis socials, altres programes relatius al benestar social i polítiques d’igualtat pel període 2016-2019. 

1  

Imatges

La directora territorial i el delegat del Govern de la Generalitat a Girona amb els representants de les administracions signants

La directora territorial i el delegat del Govern de la Generalitat a Girona amb els representants de les administracions signants 450