Gairebé la totalitat dels participants del programa Créixer en família valora molt positivament l’experiència i el 96% afirma que disposa de més recursos educatius després d’haver assistit als tallers
 
Arran de la bona acollida, el Departament amplia aquest any l’oferta formativa a famílies amb fills de 16 a 18 anys
2.680 persones van participar l’any passat en els tallers de Créixer en família, que Benestar Social i Família va organitzar en 38 comarques catalanes. En el marc d’aquest programa, la Secretaria de Família del Departament ofereix espais de suport als pares i mares interessats a conèixer aspectes que puguin influir de forma positiva en la cura, l'educació i el desenvolupament dels fills i filles, convidant-los a reflexionar i a compartir les seves experiències. El programa orienta, reforça i dóna eines a les famílies amb l'objectiu de potenciar el reconeixement i la confiança en les pròpies capacitats dels progenitors.
 
Fa dos anys que Benestar Social i Família implementa Créixer en família amb la voluntat de promoure canvis en els models d’actuació orientats cap a conductes parentals positives, que procurin el benestar dels menors i el seu creixement com a persones.
 
El Departament va oferir l’any passat 155 cicles de tallers gratuïts que pretenen ser espais d'intercanvi d'experiències entre pares i mares amb fills i filles d'edats similars. Per demarcacions, 78 d’aquests tallers es van celebrar a les comarques de Barcelona, 30 a Girona, 20 a Lleida, 17 a Tarragona i 10 a les Terres de l’Ebre.
 
Cada cicle de tallers consta de sis sessions i està conduït per professionals experts en educació i dinàmiques familiars. Les temàtiques abordades van des de l’afecte, l’autonomia i l’autoritat a les estratègies educatives, la resolució de conflictes, les responsabilitats en l’àmbit domèstic, el lleure i l’entorn, el paper educatiu de l’escola o la família extensa.
 
El programa formatiu de les dues primeres edicions es va estructurar en quatre grups en funció de l’edat dels fills i filles dels assistents: de 0 a 3 anys, de 3 a 6 anys, de 6 a 12 anys i de 12 a 16 anys.
 
La Secretaria de Família ha avaluat el programa a partir del testimoni dels participants de l’edició de 2014 i dels formadors que han impartit els tallers, a fi de valorar-ne el grau de satisfacció i d’aprofitament. En aquest sentit, gairebé la totalitat de les famílies afirmen que se senten molt satisfetes de l’experiència. Més del 90% de les mares i els pares destaquen que després d’haver participat al Créixer en família han introduït canvis en l’educació de les seves filles i dels seus fills, han posat en pràctica idees apreses durant el cicle i han manifestat que disposen de més recursos educatius.
 
Cal destacar que igual que el 2013, l’any passat la majoria de participants (86,79%) van ser mares i que prop del 70% de les famílies van assistir a totes les sessions que formen cada cicle de tallers. Pel que fa a grup d’edats, la formació dirigida a persones amb filles i fills entre 6 i 12 anys va ser la més sol·licitada.
 
La bona acceptació per part de les famílies així com l’increment d’un 10% en el nombre de participants entre 2013 i 2014, fan que el Departament valori molt positivament aquesta iniciativa que creix quantitativament i qualitativament.
 
Pel que fa a les persones expertes que condueixen i dinamitzen els cicles, la Secretaria de Família va organitzar l’any passat dues sessions formatives, enfocades des de la perspectiva de la criança positiva amb l’objectiu de donar-los suport i de potenciar els coneixements d’aquests professionals. En aquestes sessions, l’entitat Vicky  Bernadet va impartir una formació en relació a la prevenció dels abusos sexuals amb l’objectiu de sensibilitzar i apoderar  les professionals en la prevenció en aquest àmbit. Com a resultat d’aquesta formació, cal destacar l’increment de monogràfics sobre aquest tema durant l’any 2014 (en el 67% dels cicles, les famílies han escollit el tema de prevenció en les relacions abusives/Bullying).
 
Una nova franja d’edat en la programació de 2015
 
Créixer en família afronta aquest any la seva tercera edició. Com a principal novetat i fruit la bona acollida del programa i els bons resultats del material, la Secretaria de Família ha incorporat tallers dirigits a pares i mares amb fills i filles entre 16 i 18 anys.
 
En el cicle de tallers que s’ocupa d’aquesta franja d’edat, una etapa especialment difícil per a les famílies, s’abordaran temes relacionats amb l’orientació professional, la sexualitat i afectivitat, la negociació i la responsabilitats, l’emancipació, etc.
 
De moment, hi ha previstos 9 cicles arreu del país dedicats a aquesta edat.
 
 
Créixer en família a Internet
 
Créixer en família també ofereix en línia un calaix de recursos amb eines per aplicar la parentalitat positiva, organitzats per edats i àmbits temàtics (ser pares i mares, afecte i comunicació, salut i cura, hàbits i conductes, joc i aprenentatge, noves tecnologies, lleure i entorn i xarxes de suport). El web també està pensat perquè esdevingui un punt de trobada virtual i participatiu per a pares i mares.
 
Les famílies interessades poden consultar la previsió de tallers, dates i franges d’edat, així com inscriure’s, a través de la pàgina web del programa disponible a  www.gencat.cat/benestarsocialifamilia/familia/creixerenfamilia.