Aquestes actuacions van permetre sis acollides d’atenció integral a víctimes de tràfic amb fins d’explotació sexual
La presidenta de l'Institut Català de les Dones (ICD), Montse Gatell, l'alcaldessa de la Jonquera, Sònia Martínez, i la directora de la Fundació Apip-Acam, Montserrat Font, han presentat els resultats del desplegament al llarg de l'any passat del Programa d'atenció a dones vinculades a entorns de prostitució, tràfic i explotació sexual a la zona de la Jonquera, que executa l'entitat Apip-Acam.
La presidenta de l’Institut Català de les Dones (ICD), Montse Gatell, l’alcaldessa de la Jonquera, Sònia Martínez, i la directora de la Fundació Apip-Acam, Montserrat Font, han presentat aquest matí els resultats del desplegament al llarg de l’any passat del Programa d’atenció a dones vinculades a entorns de prostitució, tràfic i explotació sexual a la zona de la Jonquera, que executa l’entitat Apip-Acam.
 
Aquest programa, que té el suport de l’Institut Català de les Dones i l’Ajuntament de la Jonquera, té per objectiu realitzar una atenció integral a les dones que exerceixen la prostitució en aquesta zona, així com incrementar la seva vinculació als serveis socials específics, la visibilització i la definició del problema, i la construcció de mecanismes i instruments de lluita contra les situacions que aquestes dones pateixen.
 
Amb motiu de la presentació del primer balanç de funcionament d’aquesta iniciativa la presidenta de l’Institut Català de les Dones, Montse Gatell, ha reiterat el compromís del Govern de la Generalitat de Catalunya en la lluita contra la violència masclista, l’atenció a les dones en situació de vulnerabilitat, la lluita contra el tràfic de persones amb fins d’explotació sexual i el suport a les entitats que treballen en aquest camp.
 
Gatell, qui ha valorat molt positivament els resultats del desenvolupament d’aquesta intervenció a la Jonquera, ha afirmat que “hem d’explicar la realitat de la prostitució i el tràfic de dones amb fins d’explotació sexual per evitar-ne la legitimació i la banalització”.  La presidenta de l’ICD ha subratllat que “la prostitució i el tràfic de dones amb finalitat sexual són un greu i complex problema social i cal que avancem en la sensibilització i implicació de tota la societat en la lluita contra aquestes manifestacions de la societat patriarcal i la violència masclista”.
 
Per la seva banda, l’alcaldessa ha incidit en quès’ha de treballar per a la eradicació  de la prostitució a la via pública, així com de les organitzacions il·lícites que promouen aquesta activitat vulnerant els drets essencials de les dones”.
 
Montserrat Font, directora de la Fundació Apip-Acam, ha ressaltat que “l’atenció de les 111 dones demandants de serveis de suport ens recorden que hi ha comportaments com la violència masclista o la utilització de la prostitució per a la satisfacció sexual que obliguen a repensar sobre l’educació emocional i la transmissió de valors a la joventut per prevenir i minorar els consums massius de prostitució que legitimen el delicte del tràfic de persones”. 
 
La directora d’Apip-Acam ha insistit en el fet que “més enllà d’una intervenció centrada en la persecució del delicte i de control de la immigració, cal emprendre pràctiques que situïn el focus del problema en la persecució i denúncia social dels clients”. I ha recordat que “les dones tenen drets: dret a no ser tractades com a mercaderia, dret a rebre atenció específica en els serveis socials i dret a la seva integritat física”.
 
Les actuacions del Programa d’atenció a dones vinculades a entorns de prostitució, tràfic i explotació sexual a la zona de la Jonquera es fonamenten en un treball coordinat amb els diferents agents socials i de seguretat que operen a la zona (Mossos d’Esquadra i Policia Nacional) i amb els serveis socials de l’Ajuntament de la Jonquera, que facilita un espai físic on tenen lloc les atencions.
 
Les actuacions d’Apip-Acam són dutes a terme per dues tècniques i una mediadora que disposen d’una unitat mòbil i un centre d’atenció, així com del conjunt d’instruments d’acollida d’urgència i protecció a les possibles víctimes de tràfic. Davant cada dona i els seus fills i filles el servei desplega un itinerari personalitzat de recuperació i inclusió social. L’entitat treballa amb les dones que exerceixen la prostitució de carrer, i preveu, en propers exercicis, portar els seus serveis a les dones que exerceixen la prostitució en els clubs i pisos de la zona.
 
Pel que fa a la lluita contra el tràfic d’éssers humans amb fins d’explotació sexual, es promou el treball d’entitats, organismes de suport a les víctimes, forces de seguretat, fiscalia d’estrangeria, etc. amb l’objectiu de donar una millor resposta a les necessitats de les víctimes en forma de suport psicològic, emocional, econòmic, sanitari, acompanyament en la presa de decisions de denúncia quan les dones així ho decideixen, de coneixement de la situació processal en la qual es troben els seus tractants, i dels riscos i les mesures de protecció amb què compten.
 
 
 
Resum de l’informe d’actuació 2014 per a l’atenció i detecció de víctimes de tràfic amb fins d’explotació sexual realitzat per Apip-Acam
 
Les atencions
 
El Servei d’Atenció al Carrer (unitat mòbil que permet l’acostament a les dones) va fer 35 sortides i 681 intervencions, aconseguint aproximar-se a un total de 111 dones. D’aquestes dones, 51 van ser ateses al local de l’entitat, realitzant-se un total de 109 intervencions.
 
 • Aquestes actuacions van permetre obrir 25 expedients que van dur a la realització del mateix número de plans de treball integrals d’atenció i 6 acollides d’atenció a víctimes de tràfic d’éssers humans amb finalitat sexual.
 • Les demandes de les dones són principalment d’accés i acompanyament  sanitari i es van activar 45 targetes sanitàries. Aquestes intervencions obren les vies d’intervenció social en altres àmbits.
 • Una altra de les demandes són l’acompanyament per fer tràmits diversos, per demanar ajudes socials, acompanyaments i assessoraments sanitaris.
 • Altres intervencions al carrer són dirigides a la contenció emocional de situacions produïdes per discussions i violència masclista.
 
Les dades
 
 • El nombre de dones que exerceix la prostitució al carrer no es redueix, sinó que augmenta. L’any 2014 Apip-Acam ha identificat un total de 111 dones exercint la prostitució al territori de la Jonquera. (Segons les darreres dades existents del Ministeri de l’Interior, l’any 2008 hi havia entre 40 i 50 dones als carrers d’aquest municipi i al voltant de 375 dones als clubs).
 • Es redueix el nombre de ciutadanes de l’estat Espanyol que exerceixen la prostitució i augmenta el nombre d’immigrants. Les dones romaneses són el 66,6%, i amb les búlgares, que són el 19,81%, representen el 86,41% del conjunt de dones ateses. El 9,58% restant són dones nigerianes i el 4% d’altres nacionalitats. Es confirma la tendència que descriuen els organismes europeus i internacionals de que les dones més afectades per l’explotació sexual i tràfic són les de l’Europa de l’Est.
 • Hi ha molta rotació de les dones i les dades mostren que hi ha un descens de l’edat. Les romaneses i búlgares són les dones ateses més joves, totes elles sotmeses a forts components de control i domini de petits clans familiars. Les romaneses representen el 55,10% de les noies entre 18 i 24 anys. Un 90% no dominen l’idioma d’acollida i un 41,8% fa menys de mig any que es troba en el nostre país. Malgrat ser tan joves, un 75% manifesta tenir fills/filles, en la majoria dels casos en el seu país d’origen.
 • Del total de dones ateses, el 56,5% tenen menys de 25 anys. El 23,6% tenen entre 25 i 30 anys i a partir d’aquestes edats el nombre de dones es redueix considerablement. Un 82,3 % tenen fills o filles menors d’edat.
 
El context
 
El Programa és un projecte d’intervenció integral que a més de l’atenció a les dones busca comprendre i descriure els factors que impulsen i sostenen espais fronterers que faciliten l’entesa entre clients i proveïdors, mentre despersonalitzen, agredeixen, humilien i destrueixen dones que es troben en situació de vulnerabilitat extrema.
 
 • La zona de la Jonquera és un dels principals nuclis de la indústria de la prostitució i del tràfic de dones amb finalitat d’explotació sexual a tota Europa. Les xifres confirmen que, a més de la legitimació del comerç sexual ens grans espais, la Jonquera és territori de destinació i arribada de moltes dones víctimes de tràfic sotmeses a un itinerari que va dels carrers als clubs i a la inversa.
 • L’espai de la Jonquera, especialment entre Bascara i Pertús, és un espai de promoció d’organitzacions criminals que trafiquen amb dones amb fins d’explotació sexual. Darrerament s’ha detectat una retirada de les dones de la primera línia de la carretera, la qual cosa provoca la dispersió dins d’una zona territorial més àmplia i allunyada que agreuja l’exposició de les dones a noves formes d’extorsió. Majoritàriament aquestes organitzacions provenen de l’Europa de l’Est.
 • El control, l’extorsió, la coacció, la violència i el segrest emocional són els instruments que retenen aquestes dones i les converteixen en mercaderia.
 • S’ha detectat un alt consum de drogues, així com el control territorial d’espais diferents per clans familiars diversos. I hi ha una distribució territorial vinculada a la seva nacionalitat.

1  

Imatges

Fotografia de la roda de premsa

Fotografia de la roda de premsa 1567