·        Els lleidatans han presentat 2.181 reclamacions, principalment per telecomunicacions i internet.

·        Pel fa a la resolució de casos, s’han fet 497 mediacions, un 50,2% menys, i 1.560 laudes, un 85,94% més que el 2013. D’altra banda, els establiments lleidatans adherits a la JACC pugen un 1.32% i sumen ja 768.

·        El director de l’ACC, Alfons Conesa, ha explicat que a partir d’ara, gràcies a la modificació del Codi de Consum que va entrar en vigor el passat 1 d’abril, “l’Agència també podrà atendre les reclamacions d’autònoms i microempreses en els seus conflictes de consum amb les grans companyies de serveis bàsics, ja siguin d’aigua, electricitat, gas, telefonia o serveis financers”.
 
El director de l’Agència Catalana del Consum (ACC), Alfons Conesa, acompanyat del delegat del Govern a Lleida Ramón Ferré, i el director dels Serveis Territorials del Departament a Lleida, Octavi Miarnau ha presentat avui la Memòria d’Actuacions 2014 de l’ACC a Lleida. Entre les dades presentades destaca que els lleidatans han presentat 2.181 reclamacions, un 49,88% menys que al 2013, essent el principal motiu de reclamació els serveis de telecomunicacions i internet. La memòria també recull que s’han resolt 497 casos per mediació de consum —un 50,2%  menys— i s’han dictat 1.560 laudes –un 85,95% més–.
 
En el marc de la presentació, el director Alfons Conesa i coincidint amb el 10è aniversari de l’ACC, ha volgut destacar “la tasca que realitza l’Agència en defensa dels drets dels consumidors, donant un servei d’atenció des del territori, per tal d’adaptar-se a les necessitats dels consumidors en cada demarcació”.
 
Com al 2013, l’activitat de l’Agència s’ha vist marcada per la tramitació de les reclamacions pels afectats per les preferents i deute subordinat de Catalunya Caixa. Així, de l’1 de gener de 2013 al 31 de desembre de 2014, l’ACC ha tramitat 2.037 reclamacions d’afectats a les comarques de Lleida, ha dictat 2.203 laudes – en relació a reclamacions de 2012, 2013 i 2014-, i s’han  retornat un total de 19.794.995,54 euros. Al conjunt de Catalunya, s’han dictat 39.950 laudes per les preferents, i s’han retornat 294,51 milions d’euros. En el balanç 2014 de l’ACC recull també les consultes. A la demarcació es van atendre 3.220, un 12,14% menys que a 2013.
 
En aquest sentit, el director ha remarcat que “pràcticament aquest procés de tramitació d’arbitratges per les preferents de Catalunya Caixa està tancat, a manca  de resoldre aproximadament 4.000 reclamacions que va rebutjar l’entitat financera i que ara l’ACC resta a l’espera que l’entitat documenti la seva negativa”. El director ha insistit que “si una vegada revisats els expedients es confirma el ple dret del consumidor a ser rescabalat en la quantitat total de la seva inversió, l’ACC requerirà a Catalunya Caixa a regularitzar la situació i retornar la quantitat deguda”.
 
D’altra banda, el director de l’ACC també s’ha referit a les modificacions del Codi de Consum que van entrar en vigor el passat 1 d’abril, que milloren la cobertura dels drets dels consumidors. En aquest sentit ha destacat, entre d’altres, que “ fins ara l’Agència només podia donar cobertura als consumidors. A partir d’ara, també podrà atendre les reclamacions d’autònoms i microempreses en els seus conflictes de consum amb les grans companyies de serveis bàsics, ja siguin d’aigua, electricitat, gas, telefonia o serveis financers”.
 
Els lleidatans presenten 1.570 reclamacions, un 46,34% menys que a 2013    

L’ACC ha gestionat a les comarques de Lleida 1.570 reclamacions de consum, un 46,34% menys que a 2013. A aquesta xifra s’afegeixen les 611 reclamacions d’afectats per les preferents de Catalunya Caixa a la demarcació gestionades des dels serveis centrals de l’ACC. D’aquesta manera, sobre el total del reclamacions rebudes —2.181—, la variació ha estat d’un 49,88% menys que a 2013. Analitzat per sectors —i deixant a banda les preferents de Catalunya Caixa—, les telecomunicacions i internet aglutinen el 51% de les reclamacions; seguit dels subministraments bàsics (16,3%); béns de consum (11,2%); serveis generals de consum (10,4%), serveis financers (4,8%); transport (4,8%); i restauració i establiments turístics (1,4%). Al conjunt de Catalunya, l’ACC ha gestionat 36.956 reclamacions.
 
Companyies amb més reclamacions

Realitzant l’anàlisi de les reclamacions per companyies i no per sectors a la demarcació, com al conjunt de Catalunya, l’entitat financera Catalunya Caixa ha tornat a aglutinar la majoria de les reclamacions gestionades per l’ACC: 611 reclamacions ateses d’afectats per les preferents a Lleida i 1.498 casos resolts mitjançant laude arbitral.
L’operadora Telefònica ocupa el segon lloc (243 reclamacions), mentre que el tercer lloc l’ocupa l’operadora Orange (199 reclamacions), seguida de la també companyia de telefonia Vodafone (168 reclamacions), de l’energètica Endesa, (138 reclamacions), i de Jazztel (79 reclamacions).
 
497 casos resolts per mediació i 1.560 laudes dictats a Lleida

El 2014, l’ACC va resoldre per mediació a la demarcació de Lleida 497 casos, un 50,2% menys que al 2013. El 61,4% de les mediacions han estat per serveis de telecomunicacions i internet; el 20,1% per serveis d’electricitat, gas i aigua; el 7,6% per  béns de consum; el 5,6% en serveis generals de consum, el 3,4 % han estat per serveis de transport i el 1,8% per serveis financers. Al conjunt de Catalunya, es van resoldre 7.055 per mediació.
 
Pel que fa als arbitratges, l’ACC va dictar a la demarcació 1.560 laudes, un 85,94% més que el 2013.

El procés de tramitació de les reclamacions de Catalunya Caixa d’afectats per les participacions preferents i deute subordinat, han fet que el 96,03% dels laudes van ser per serveis financers, seguit de les telecomunicacions i internet (2,82%), del serveis generals de consum (0,77%), dels serveis bàsics d’electricitat, gas i aigua (0,26%), dels  béns generals de consum (0.06%), i dels serveis de transport (0,06%). Al conjunt de Catalunya, al 2014 es van dictar 29.972 laudes arbitrals.
 
3.151 productes alertats a tot Catalunya, un 1,71% més, i 16.500 articles retirats

Al 2014 es van registrar 3.151 productes alertats a Catalunya, un 1,71% més que a 2013. Per tipologia de productes, el 19,60% de les alertes han estat per vehicles i motocicletes, el 19,31% per joguines, el 16,14% per material elèctric i lluminàries, el 13,83% per roba i calçat, el 8,65% per articles de puericultura i per electrodomèstics, amb el mateix percentatge. La majoria dels productes alertats —el 69,7%— procedeixen d’Àsia. Així mateix, l’ACC va retirar 16.533 productes del mercat.
 
12 expedients resolts amb sanció a la demarcació de Lleida el 2014

Les actuacions inspectores i de control de mercat de l'ACC a la demarcació de Lleida han derivat en 12 expedients resolts amb sanció (40% menys que a 2013) i el total de les multes va ser de 32.300 euros (22,63% menys que a 2013). A tot Catalunya s’han resolt 357 expedients amb sanció per un import de 6,59 milions d'euros. Les infraccions que han motivat majors quanties en multes han estat novament les pràctiques comercials deslleials (62,3% del total), les clàusules i pràctiques abusives (10,99%), i les infraccions per alteració, adulteració, frau o engany (8,8%).
 
L'ACC du a terme la seva tasca d'inspecció i de control de mercat, mitjançant les campanyes de control programades, les alertes i mitjançant les denúncies presentades pels consumidors.

Els lleidatans van presentar 127 denúncies davant l’ACC per vulneració de drets dels consumidors, un 0,78% menys que a 2013. Per sectors, principalment les denúncies les van acaparar els bens i productes de consum, el 24,4%, les telecomunicacions i internet, el 20,5%, i l’àmbit de la restauració i els serveis turístics amb un 14,2% de les denúncies totals presentades. A tot Catalunya, es van presentar 2.984 denúncies, un 18,35% menys que a 2013.
 
En relació amb l’actuació inspectora, l’ACC va realitzar 4.023 actuacions a les comarques de Lleida, un 148,64% més que a 2013, i el 20,05% del global de Catalunya. De les actuacions a la demarcació, el 91% van ser per recerca de productes insegurs, el 4% motivada per campanya, i el 2% per denúncia.
 
Els establiments lleidatans adherits a la JACC pugen un 1.32% i sumen 768

La xifra d’establiments adherits al sistema arbitral a través de la Junta Arbitral de Consum de Catalunya (JACC) a  la demarcació va situar-se el 2014 en els 768, xifra que representa un 1.32% més que a 2013. Al conjunt de Catalunya, els establiments adherits a la JACC van arribar als 7.718. Els adherits a Lleida representen el 9,95% del total.
 
Més de 870 alumnes visiten l’Escola del Consum (ECC) a Lleida

Durant el curs 2013-2104 un total de 871 alumnes, estudiants de primària, secundària  i educació especial de les comarques de Lleida han passat pels tallers programats per l’Escola del Consum de Catalunya (ECC). A tot Catalunya, en el curs 2013-2014, 17.799 alumnes han passat pels tallers de l’ECC.

2  

Fitxers adjunts

D'esq a dreta, el dir SSTT DEMO a Lleida, Octavi Miarnau, el delegat del Govern a Lleida Ramón Ferré, i el dir de l'ACC; Alfons Conesa

D'esq a dreta, el dir SSTT DEMO a Lleida, Octavi Miarnau, el delegat del Govern a Lleida Ramón Ferré, i el dir de l'ACC; Alfons Conesa
JPG | 2049

ppt de presentació de la memòria ACC 2014 Lleida

ppt de presentació de la memòria ACC 2014 Lleida
PDF | 2260