Foto Vidreres
  El director del Servei Català de Trànsit (SCT), Joan Josep Isern, acompanyat de l’alcalde de la localitat, Jordi Camps, i del director dels Serveis Territorials de Girona, Albert Ballesta, han presentat aquest migdia el Pla Local de Seguretat Viària (PLSV) de Vidreres (Selva).
 
Amb el desplegament d’aquest Pla, que es va signar el 22 de desembre de l’any passat, es pretenen aplicar mesures concretes, tant correctores com preventives, per tal d’augmentar la seguretat viària en el municipi. El PLSV se centra, entre d’altres àmbits, en la millora de l’accessibilitat als passos de vianants i voreres per afavorir la circulació dels vianants i les persones amb mobilitat reduïda, així com de la visibilitat en les interseccions i cruïlles.
 
En concret, les propostes d’intervenció del Pla són principalment al carrer Costa Brava, al carrer Lloret de Mar (C-63) i a l’avinguda Mediterrània, punts de la població en què es concentren els sinistres.
 
Impulsar Plans Locals de Seguretat Viària en els municipis amb menys de 20.000 habitants així com fer-ne el seguiment, l'avaluació i actualització, és un dels objectius que el Servei Català de Trànsit s’ha marcat en el Pla de Seguretat Viària 2014-2016. 
 
Des de l’any 2006, en l'àmbit local l’SCT realitza aquests plans que tenen com a objectiu reduir el nombre de víctimes per accident de trànsit, reduir el nombre d’accidents amb víctimes, coordinar diferents àrees de l’Ajuntament en tasques contra la sinistralitat, concretar un eix d’actuacions a favor de la seguretat viària i elaborar mesures per tal d’aconseguir els objectius plantejats. Fins a l'any 2014 es van elaborar un total de 175 PLSV, que inclouen tots els municipis de més de 20.000 habitants, capitals de comarca i d'altres municipis que ho han sol•licitat. En total, els municipis on s'ha realitzat PLSV representen el 84,1% de la població catalana. Per al trienni 2014-2016 es preveu dotar de PLSV tots aquells que tenen població entre 10.000 i 20.000 habitants i encara no han elaborat el seu pla, així com també tots aquells municipis que ho demanin.