Imatge
  • Permetran una rehabilitació integral dels 300 habitatges de l’illa, compresa entre els carrers Gran Via, Viladomat, Diputació i Calàbria, sense una derrama econòmica per part dels veïns propietaris
  • El projecte s’emmarca en l’Estratègia Catalana de Renovació d’Edificis (ECRE) i es vol convertir en un referent per l’elaboració de la futura Guia de Rehabilitació de l’Habitatge a Catalunya
 
La seu de la Direcció General de Joventut, a Barcelona, acull, des d’avui i fins el proper mes de maig, l’exposició pública dels 14 projectes pioners que han estat seleccionats en el marc d’un concurs d’idees per impulsar la rehabilitació sostenible de tota una illa de l’Eixample de Barcelona.
 
El projecte, batejat com a Illa Eficient, s’emmarca en l’Estratègia Catalana de Renovació d’Edificis (ECREE) i l’impulsen el Departament de Territori i Sostenibilitat juntament amb el Grup Habitat Futura, amb la col·laboració de l’Ajuntament de Barcelona, el Fòrum d’Entitats de l’Estratègia Catalana de Renovació Energètica d’Edificis (ECREE) i el Col·legi d'Administradors de Finques de Barcelona. L’Estratègia s’inclou al programa MED de la Unió Europea.
 
L’objectiu d’aquesta iniciativa és estimular una nova forma de resoldre els projectes de rehabilitació sostenible i establir un model amb una visió global i multidisciplinària, que converteixi als ciutadans en protagonistes actius del procés de canvi del seu habitatge. Per tal d’exemplificar aquesta nova perspectiva, s’ha triat l’illa formada pels carrers Gran Via, Viladomat, Diputació i Calàbria, amb 27 edificis i més de 700 veïns.
 
Un  concurs d’idees molt innovador
 
La primera acció que s’ha desenvolupat dins el projecte Illa Eficient ha estat la convocatòria d’un innovador concurs d’idees, on es va demanar a les empreses participants que, a més de presentar propostes tècniques, incorporessin també propostes financeres i de bona governança per tal de garantir  la seva viabilitat econòmica i una bona gestió del projecte de rehabilitació.
 
De les 27 propostes presentades, un Jurat professional integrat per membres de les entitats organitzadores i promotores, així com per representants del Fòrum d’Entitats de l’Estratègia Catalana de Renovació Energètica d’Edificis (ECREE), han fet una selecció final de 14 projectes, que han estat validats pels presidents de les diverses comunitats de propietaris.
 
Un dels aspectes que més ha valorat el Jurat per a fer aquesta selecció, ha estat el caràcter global i multidisciplinar de les propostes presentades. Precisament, un dels objectius d’Illa Eficient es afavorir la col·laboració público-privada i l'intercanviï d'informació entre els qui desenvolupen diferents funcions en aquest àmbit: ús responsable i intel·ligent d’edificis, solucions constructives avançades, instal·lacions eficients, integració d'energies renovables i productes i serveis innovadors.
 
La finalitat d’aquest conjunt de propostes és la d’oferir les màximes facilitats econòmiques i logístiques als propietaris i usuaris dels habitatges d’aquesta illa, per tal d’estimular la seva acceptació i compromís amb el projecte guanyador.  Cal tenir en compte que la renovació energètica que es vol impulsar comportarà un important augment de comfort a l’interior dels habitatges i augmentarà el valor dels edificis de forma significativa.
 
Els veïns tenen la paraula
 
Els 14 projectes seleccionats pel Jurat es poden consultar a l’exposició pública que ha estat inaugurada avui per representants de la Generalitat, Ajuntament i Habitat Futura i que romandrà oberta fins a principis del proper mes de maig, per tal que els veïns puguin escollir la proposta que considerin més adient pels seus interessos. Igualment, es convidarà en aquest procés participatiu a associacions de veïns i consumidors de Barcelona.
 
La proposta que resulti guanyadora del concurs d’idees obtindrà un premi econòmic de 15.000 euros i el finançament del projecte executiu per part de l’Ajuntament de Barcelona. L’anunci del guanyador es farà públic coincidint amb la propera edició del Beyond Building Barcelona-Construmat.
 
Escollit el projecte guanyador, s’encetarà cap al mes de juny un procés d’informació als veïns orientat a donar a conèixer els avantatges i beneficis de la rehabilitació proposada, les formes de finançament en condicions avantatjoses, les subvencions oficials vigents i  el plans de compres col·lectives. En cas d’aprovació per part dels propietaris, en els propers mesos es procediria a la redacció definitiva del projecte guanyador, a l’obtenció de la preceptiva llicència i l’inici de les obres.
 
Un model de rehabilitació de referència
 
Els promotors d’Illa Eficient volen que aquest projecte es converteixi en un referent per l’elaboració de la futura Guia de Rehabilitació de l’Habitatge a Catalunya. Igualment, es pretén que aquesta innovadora iniciativa serveixi per animar les comunitats de propietaris a seguir l’exemple i introduir els criteris d’eficiència energètica com una peça clau de la rehabilitació del seus habitatges, tenint en compte, a més, que es poden acollir als ajuts a la rehabilitació d’edificis.
 
Acte d’inauguració de l’exposició
 
A l’acte d’inauguració de l’exposició d’Illa Eficient, han participat, entre d’altres càrrecs, el Secretari d’Habitatge i Millora Urbana de la Generalitat de Catalunya, Carles Sala; el Gerent Adjunt d'Habitatge de l’Ajuntament de Barcelona, Antoni Sorolla; i la Directora General del Grup Habitat Futura, Celia Galera. També han assistit presidents de les comunitats de propietaris de l’illa, membres d’ECREE i del Col·legi d'Administradors de Finques de Barcelona, professionals del sector de l’edificació així com representats de les empreses patrocinadores del projecte (Eninter Ascensores, Lafarge, Renolit, Roca, Rockwool i Simón) i de la Xarxa d’Ateneus de Fabricació, col·laborador especial en aquesta fase d’exposició. 
 
 
Algunes dades d’interès sobre l’Illa Eficient 
  • Nombre d’edificis inclosos: 27
  • Nombre de comunitats de propietaris: 22
  • Nombre d’habitants:  748
  • Superfície construïda: 75.258m2
  • Tipologies d’edificis: Residencial, oficines, salut i hotel
  • Estalvi energètic: es pot aconseguir fins a un 25% amb mesures aïllades (aïllament interior de la façana, substitució de la caldera existent per una de condensació, etc.)
  • Consum energètic i emissions associades: es pot aconseguir una reducció substancial del 50-70%, amb una renovació integral de l’envolvent i de les instal·lacions dels edificis
  • D'altres elements: reducció dràstica de les emissions de diòxid de carboni associats al parc residencial existent.
 
Links a material gràfic i audiovisual
Fotografies:
 

3  

Fitxers adjunts

Nota de premsa

Nota de premsa
PDF | 476

Annex, projectes seleccionats

Annex, projectes seleccionats
PDF | 1826

Imatge

Imatge
JPG | 299