• Els ajuntaments podran afegir-hi dues festes locals
 
  • El secretari d’Ocupació i Relacions Laborals ha presidit el primer ple de l’any del Consell de Relacions Laborals, constituït com a fòrum de diàleg social i participació institucional en l’àmbit de les relacions laborals a Catalunya
 
 
El secretari d’Ocupació i Relacions Laborals i vicepresident del Consell de Relacions Laborals, Joan Aregio, ha presidit avui el primer ple del Consell de Relacions Laborals (CRL) d’aquest any. Durant la reunió, els integrants del Consell (el govern de la Generalitat i les organitzacions sindicals i empresarials més representatives de Catalunya) han donat el seu vist-i-plau al calendari de festes laborals per a l’any 2016, entre d’altres matèries.
 
En aquest calendari, es contemplen com a festes laborals a tot el país: 1 de gener (Any Nou), 6 de gener (Reis), 25 de març (Divendres Sant), 28 de març (dilluns de Pasqua Florida), 16 de maig (dilluns de Pasqua Granada), 24 de juny (Sant Joan), 15 d’agost (l’Assumpció), 12 d’octubre (festa nacional d’Espanya), 1 de novembre (Tots Sants), 6 de desembre (Dia de la Constitució), 8 de desembre (la Immaculada), i 26 de desembre (Sant Esteve). Pel que fa al 26 de desembre, dia de Sant Esteve, en el cas d’Era Val d’Aran aquesta data serà substituïda per la del 17 de juny, festa d’Aran.
 
A les dates indicades en aquest calendari, els Ajuntaments podran proposar afegir-hi dues festes locals, retribuïdes i no recuperables.    
 
Durant el ple també s’ha portat a terme el seguiment de l’activitat del Consell aquests primers quatres mesos de 2015 i s’ha destacat l’elaboració del primer butlletí de negociació col·lectiva sectorial a Catalunya que es publicarà durant el mes de juliol i la difusió mitjançant la RESOLUCIÓ EMO/600/2015 del Marc Estratègic Català de Seguretat i Salut Laboral 2015-2020. En un altre ordre de temes, s’ha posat destacat la tasca d’elaboració d’un nou protocol d’assetjament sexual i per raó de sexe i el conjunt d’actuacions pel foment de la Responsabilitat Social a Catalunya com és el cas del Cicle formatiu en metodologies d’RS a les empreses amb més d’un centenar de persones inscrites.
 
Per últim, s’ha presentat la Memòria d’activitats del Consell de Relacions Laborals de Catalunya per a l’any 2014.
 
El Consell
 
Integrat pel Govern de la Generalitat i les organitzacions sindicals (CCOO i UGT) i empresarials (Foment del Treball, Pimec i Fepime) més representatives de Catalunya, el Consell de Relacions Laborals (http://crl.gencat.cat/) és un òrgan tripartit i paritari adscrit al Departament d’Empresa i Ocupació constituït com a fòrum estable de diàleg social i de participació institucional en matèria de relacions laborals del país.

1  

Fitxers adjunts

Aregio presidint el primer ple

Aregio presidint el primer ple
JPG | 1082