·         Es dirigirà als municipis, prioritzant els que tenen més problemes de subministrament a causa de la superació del nivell de nitrats en els seus aqüífers
 
El conseller de Territori i Sostenibilitat, Santi Vila, ha expressat avui al Parlament el seu compromís d’”incorporar progressivament durant aquest 2015, en la mesura del possible, noves subvencions” dirigides als municipis per a executar obres d’abastament d’aigua en alta, vehiculades mitjançant l’Agència Catalana de l’Aigua (ACA).
 
Aquestes ajudes prioritzaran els petits municipis que pateixin més problemes de subministrament a causa de la manca de qualitat de l’aigua o bé per disposar una font d’abastament insuficient. Les subvencions, per tant, permetran que els ajuntaments es dotin de sistemes d’abastament alternatius, com podrien ser noves captacions subterrànies o estacions de tractament d’aigua potable equipades amb tecnologies que garanteixin la qualitat de l’aigua subministrada .
 
Al llarg d’enguany, l’ACA definirà quines seran les actuacions prioritàries a finançar tenint en compte criteris qualitatius (nivells de contaminants en els aqüífers) i pressupostaris.
 
Vila ha recordat que “entre 2006 i 2010, l’ACA va obrir cinc convocatòries de subvencions per obres d’abastament en alta”. Uns ajuts que l’Agència “no va poder continuar atorgant”, atesa la seva situació financera.

1  

Fitxers adjunts

Nota de premsa

Nota de premsa
PDF | 132