El Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural (DAAM) farà efectiu, demà divendres, els pagaments corresponents a l’ajut  per a compensar els desavantatges específics que afecten les explotacions que mantenen vaques alletants i l’ajut al foment d’activitats agrícoles beneficioses per al medi ambient en el sector del fruits de closca de la campanya 2014 per un import total de 1.658.740 euros.
 
L’objectiu dels ajuts directes, que formen part del primer pilar de la Política Agrària Comuna (PAC), és el suport a la renda de les explotacions agràries per a assegurar-ne el seu manteniment i evitar, així, l’abandonament de terres i el despoblament del medi rural. Amb aquest suport al sector agrari també es reforça el teixit econòmic i productiu de Catalunya, a través del manteniment de la pròpia activitat agrària i de la de la indústria i comerç que s’hi relaciona, així com assegurar l’abastiment d’aliments a la ciutadania.
 
 
Ajut per a compensar el desavantatges específics que afecten a les explotacions que mantenen vaques alletants:
 
  • Objecte: el manteniment dels ramats de vaques que alleten les seves cries de vedells per a la producció de carn.
 
  • Persones beneficiàries: les persones físiques o jurídiques titulars d’una explotació ramadera que mantinguin vaques alletants.
 
  • Finançament: pressupost 100% procedent del Fons Europeu Agrícola de Garantia (FEAGA).
 
  • Dades del pagament: 1.403 productors, que rebran un total de 1.613.773 euros.
 
  • Imports i beneficiaris per demarcació:
 
Servei Territorial
Imports (€)
Beneficiaris
Barcelona
       18.539  
           19  
Catalunya Central
      572.798  
         488  
Girona
      438.086   
         398  
Lleida
      566.735  
         483  
Tarragona
         3.742  
            5  
Terres de l'Ebre
       13.874  
           10  
Total
  1.613.773  
      1.403  
 
Ajut al foment d’activitats agrícoles beneficioses per al medi ambient en el sector dels fruits de closca:
 
  • Objecte: fomentar la gestió de les restes d’esporga mitjançant la recollida dels residus per a la utilització com a biomassa o la trituració i estesa en el sòl, de forma que s’evita la contaminació atmosfèrica que es produeix si aquests residus es cremen.
 
  • Dades del pagament: 113 productors, que rebran un import total de 44.967 euros.
 
  • Imports i beneficiaris per demarcació:
 
Servei Territorial
Imports (€)
Beneficiaris
Barcelona
           306  
1
Catalunya Central
           417  
1
Lleida
        9.183  
27
Tarragona
       25.791  
60
Terres de l'Ebre
        9.270  
24
Total
         44.967  
            113  
 
 
 
 
També ens podeu seguir a través de facebook.com/agriculturacat i twitter.com/agriculturacat.