FOTO WEB
 
El projecte Life+ ‘Futur Agrari’ (2013-2017), que coordina el Departament d’Agricultura, continua assessorant els agricultors de l’Algerri-Balaguer durant la segona campanya de cereals
 
 
Tècnics del Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural (DAAM) i de l’IRTA Fundació Mas Badia han utilitzat, durant la passada campanya cerealícola, l’eina informàtica FertiNext per a assessorar un gran nombre de parcel·les ubicades a la zona agrícola dels regadius del canal Algerri-Balaguer.
 
FertiNext és un programa informàtic desenvolupat tècnicament per aquestes dues institucions i que serveix per a la recomanació de la fertilització orgànica i mineral en cultius extensius de secà i regadiu. Es basa en el mètode del balanç de nitrogen, i permet recomanar l’adobatge previ a la sembra i un cop el cultiu està implantat.
 
El mètode del balanç incorpora les aportacions de nitrogen obtingudes arran de la mineralització de la matèria orgànica del sòl, de les aportacions de fertilitzants orgànics, així com l’efecte de les lleguminoses. També permet introduir en els seus càlculs els resultats de les anàlisis de sòls o de l’aigua de reg utilitzats. D’altra banda, aquesta eina té en consideració les pèrdues de nitrogen com a conseqüència del rentat dels nitrats i les necessitats de nutrients que tenen els cultius. Aquestes estimacions s’adeqüen a les característiques dels sòls, del clima i del maneig a què està sotmesa cada parcel·la. L’objectiu final és obtenir una recomanació de la dosi de fertilitzant, orgànic o mineral, que cal aplicar en la campanya del cereal.
 
Durant la passada campanya s’ha arribat a assessorar un total de 1.200 hectàrees de regadiu. Els cultius majoritaris de la zona són el blat de moro en monocultiu, amb produccions que poden superar els 18.000 quilos de gra per hectàrea, així com la rotació de dos cultius anuals de blat de moro de cicle curt habitualment combinat amb ordi per a gra. La col·laboració amb agricultors de la zona ha permès arribar a efectuar un total de 144 assessoraments personalitzats, 68 previs a la sembra i 76 previs a l'adobatge de cobertora, tot utilitzant les dades de maneig facilitades per l'agricultor i complementant aquesta informació amb anàlisis de sòls.  
 
La voluntat de participació d’agricultors i ramaders de la zona en el projecte posa de manifest un cop més la necessitat de mantenir format i informat un sector cada cop més conscienciat del valor nutricional de les dejeccions ramaderes i de la possibilitat d’estalvi gràcies a una gestió adequada d’aquests adobs orgànics dins de l’explotació agrària.
 
 
També ens podeu seguir a través de facebook.com/agriculturacat i twitter.com/agriculturacat.

1  

Fitxers adjunts

Imatge.

Imatge.
JPG | 73