Durant dos dissabtes consecutius, un total de 2.790 persones faran les Proves d’Accés a la Universitat (PAU) per a majors de 25 i 45 anys. Les PAU d’enguany comencen aquest dissabte 18 d’abril amb els exàmens de la fase general i el 25 d’abril, es faran els exàmens de la fase específica per als estudiants més grans de 25 anys.
 
Majors de 25 anys
A les proves per a més grans de 25 anys, s’hi han matriculat un total de 2.427 persones (2.691 el 2014). Les proves consten de dues fases: la fase comuna, integrada per 4 exàmens (comentari de text, llengua castellana, llengua catalana i llengua estrangera), i la fase específica on els aspirants s’han examinat només de dues matèries vinculades a l’opció d’accés triada (arts i humanitats, ciències, ciències de la salut, ciències socials i jurídiques, o enginyeria i arquitectura).
 
Majors de 45 anys
Enguany, 381 persones (399 el 2014) s’han matriculat a les proves de més grans de 45 anys. Aquesta via d’accés a la universitat és per aquelles persones que volen iniciar estudis universitaris i no tenen cap titulació acadèmica que habiliti per accedir a la universitat per altres vies ni poden acreditar experiència laboral o professional. La prova d’accés consta de 3 exàmens (comentari de text, llengua catalana i llengua castellana). Els aspirants que la superin han de passar també una entrevista personal.
 
Un total de 18 persones s’han matriculat a totes dues proves.
 
Persones matriculades per demarcació i tipus de prova:
 
 
+ 25 anys
+45 anys
Barcelona
1.882
295
Tarragona
209
37
Lleida
72
16
Girona
264
33
 
En les noves edicions de les PAU per a majors de 25 i 45 anys, “es nota la major formació dels joves del nostre país i consegüentment comença a disminuir la sol·licitud per fer les proves de persones més grans de 25 i 45 anys, en relació a fa 10 anys enrere”, ha explicat el secretari general de Consell Interuniversitari de Catalunya (CIC), Claudi Alsina.
Per als mitjans interessats a prendre imatges hi ha dos tribunals habilitats en la demarcació de Barcelona:
 
o   Barcelona – Campus Diagonal (tribunal conjunt UB-UPC-UPF):  Facultat d’Economia i Empresa. Avinguda Diagonal 690. Aula Smith. President: Dr. Joaquim Valls.
 
o   Cerdanyola del Vallès – Campus Bellaterra (tribunal únic UAB): Escola d’Enginyeria. Sala de Juntes. President: Dr. Jaume Moncasi.
 
En la resta del territori, hi ha tribunals habilitats a Lleida, Girona, Tarragona, Manresa i Vic habilitats per la UdL, la UdG, la URV, i la UVic-UCC, respectivament.
 
Els exàmens comencen a les 9 del matí i hi ha un descans entre les 10.30 i les 11 hores.

1  

Fitxers adjunts

Comunicat PAU +25+45

Comunicat PAU +25+45
PDF | 38