• Els treballs s’han concentrat a la presa del Pasteral, Vilanova de Sau i Ripoll
 
  • S’ha adequat el funcionament de les instal·lacions, fet que permetrà optimitzar la seva gestió en temps real
 
  • Les mesures contribuiran a un millor control del cabal circulant del riu
 
 
Mapa
L’Agència Catalana de l’Aigua ha dut a terme diverses actuacions de manteniment i millora en tres estacions d’aforament del riu Ter, concretament les de la presa del Pasteral (la Selva), Vilanova de Sau (riera Major, a la comarca d’Osona) i Ripoll (Ripollès).
 
Les actuacions desenvolupades han consistit, principalment, en la verificació i calibratge dels equips automàtics de mesura del nivell del riu, que s’utilitzen per al control del cabal circulant.
 
A la presa del Pasteral, els treballs duts a terme s’han focalitzat en la millora de la gestió dels recursos hídrics i control de les centrals hidroelèctriques de Susqueda i Pasteral, així com també dels òrgans de desguàs de la presa. A l’estació d’aforament de Vilanova de Sau (riera Major) s’ha optimitzat el funcionament del pou de mesura i, properament, és previst que es faci una una millora a la seva entrada per minimitzar la possible acumulació de sediments.
 
Finalment, l’actuació duta a terme a Ripoll ha permès millorar la precisió per a cabals baixos i s’ha optimitzat el funcionament del sensor de nivell. Durant aquest any es portarà a terme una millora en la captació del pou del sensor de mesura d’avingudes, per tal de maximitzar la qualitat de la dada i minimitzar els manteniments estructurals.
 
Totes aquestes actuacions de millora garantiran una correcta gestió i control en temps real de les estacions d’aforament esmentades i fer possible així, l’optimització en la gestió i el control del cabal circulant del riu Ter.
 
Aquests treballs s’engloben dins les tasques que l’ACA desenvolupa de manera periòdica per al manteniment i la millora funcional i tecnològica en infraestructures de control de la seva propietat, amb l’objectiu de garantir una correcta informació en temps real de diverses variables de control hidrològic de gran importància per a la gestió dels recursos hídrics i episodis d’avinguda a les conques internes de Catalunya.
 

4  

Fitxers adjunts

Nota de premsa

Nota de premsa
PDF | 415

Mapa ubicació estacions aforament millorades

Mapa ubicació estacions aforament millorades
JPG | 259

Estació aforament riu Ter a Pasteral

Estació aforament riu Ter a Pasteral
JPG | 219

Estació aforament riu Ter a Ripoll

Estació aforament riu Ter a Ripoll
JPG | 217