L’objectiu és posar en comú experiències i coneixements, especialment pel que fa a l’articulació del servei de primera acollida que inclou formació en llengua, mercat laboral i model de societat
Foto de grup amb els tècnics d'acollida
El Departament de Benestar Social i Família, per mitjà de la Direcció General per a la Immigració, ha reunit aquest matí a l’Ajuntament de Cambrils tècnics d’ens locals i comarcals del Camp de Tarragona per compartir experiències i coneixements arran de la implementació del decret que regula els serveis d’acollida de les persones immigrades i de les retornades a Catalunya, aprovat pel Govern el passat mes de novembre.
 
En la reunió hi han participat els consistoris de Calafell, Cambrils, Constantí, Reus, Salou, Tarragona, Valls i Vila-seca, els consells comarcals del Baix Camp, el Baix Penedès, la Conca de Barberà i el Tarragonès, a més a més de representants de la Direcció General per a la Immigració del Departament de Benestar Social i Família que s’ha encarregat d’organitzar la sessió.
 
Durant la trobada s’han analitzat diversos aspectes relacionats amb l’aplicació del decret com els titulars del servei de primera acollida, el procés del servei, l’atenció a les persones analfabetes o amb dificultats especials, la interpretació lingüística, les competències de la Generalitat i dels ens locals, les possibilitats d’externalització del servei i les qualificacions professionals que preveu la normativa per poder exercir com a tècnics d’acollida i diversitat.
 
La jornada s’ha iniciat amb diverses exposicions per part de tres ajuntaments participants. En concret, l’Ajuntament de Cambrils ha explicat l’experiència  Agents d’acollida municipals i evolucions de les formacions de coneixement de la societat catalana, l’Ajuntament de Salou s’ha centrat en el Protocol d’accés dels alumnes a les formacions i avaluacions dels graus d’aprofitament i, finalment, l’Ajuntament de Vila-seca ha compartit l’Evolució de les formacions del MODUL A, MODUL B i MODUL C (els tres mòduls formatius del servei de primera acollida).
 
El servei d’acollida
El decret aprovat pel Govern especifica els continguts formatius i la metodologia que cal aplicar amb l'acompanyament i les sessions de benvinguda als usuaris. La formació inclou tres mòduls que cal acreditar per obtenir el certificat d'acollida, un document d'eficàcia jurídica en l'àmbit competencial de la Generalitat, i també en els procediments d'estrangeria, d'adquisició de la nacionalitat i altres procediments, previstos a l'ordenament jurídic vigent.
 
La formació es considera realitzada quan s'acredita l'assistència al 75 per cent de les hores de cadascun dels tres mòduls (A, B i C) o el seu aprofitament. El mòdul A inclou les competències lingüístiques bàsiques en llengua catalana (A1) i en llengua castellana (A2), amb un mínim de 90 hores de formació en cadascuna de les dues llengües oficials.
 
El mòdul B inclou els coneixements laborals mitjançant les accions del Servei d'Ocupació de Catalunya o per impartició directa del servei de primera acollida i tindrà una durada mínima de 15 hores. Pel que fa el mòdul C inclou el coneixement de la societat catalana del seu marc jurídic, i té una durada mínima de 15 hores.
 
Programa d’Acollida de l’Ajuntament de Cambrils
L’Ajuntament de Cambrils, que ha acollit la reunió de tècnics municipals i comarcals, va iniciar  l’any 2006 les accions que avui en dia conformen el Programa Integral d’Acollida (PIA).  Des de la primera fase pilot del 2006 a l’actualitat han estat moltes les accions i les persones que han contribuït a gestar el PIA de Cambrils.
 
Inicialment es feien xerrades d’acollida setmanals amb col·laboració de la borsa de traductors, es separaven a les persones per famílies lingüístiques, també es realitzaven des del propi servei cursos d’acollida de llengua catalana i d’entorn.
 
Més tard, els cursos d’acollida lingüística es gestionarien des de l’Escola d’Adults municipal, els de coneixement de l’entorn per part de diferents entitats d’estrangers del municipi; s’ha utilitzat el trenet turístic fer visites guiades mensuals, s’ha impulsat l’acollida a l’Àrea Bàsica de Salut i un llarg etcètera de diverses accions.
 
El model actual és molt aproximat al què es detalla en el decret del servei d’acollida, amb agents d’acollida a l’OAC que donen resposta a aquelles persones que vulguin participar del servei, independentment de la seva nacionalitat.
 

1  

Fitxers adjunts

Els tècnics d'acollida que han participat a la reunió de Cambrils

Els tècnics d'acollida que han participat a la reunió de Cambrils
JPG | 2347