• La sessió tindrà lloc el dimarts 21 d’abril a l’Arts Santa Mònica
  • Aquesta és la segona sessió dedicada a temes jurídics i fiscals
El Departament de Cultura organitza un seminari de formació dedicat a l’IRPF i l’Impost sobre Renda de No Residents (IRNR)
La sessió es farà el proper dia 21 d’abril a partir de les 11.30h a l’Arts Santa Mònica.
 
 
Taller
L’IRPF i l’Impost sobre Renda de No Residents (IRNR)
Objectiu
Analitzar les principals novetats introduïdes, a través de la recent reforma fiscal, a l'impost sobre la renda de les persones físiques (IRPF) i de l'impost sobre la renda de no residents (IRNR), amb una menció especial d'aquells aspectes que tenen una rellevància especial en l'activitat dels professionals que operen en l'àmbit de la cultura.
Programa
1. Impost sobre la Renda de les Persones Físiques (IRPF)
El nou marc tributari per al cas de societats professionals i dels seus socis-administradors.
Els nous requisits per poder tributar en el règim d'autònoms a través de l'estimació directa simplificada.
L'aplicació de les noves taules de retencions sobre els rendiments d'activitats professionals derivats de l'elaboració d'obres artístiques.
La tributació per la cessió dels drets d'explotació d'obres artístiques.
L'increment de les deduccions per donatius.
Els efectes fiscals derivats de la dissolució de societats civils i el seu futur impacte en el marc de l'impost sobre societats.
2. Impost sobre la renda de No Residents (IRNR)
Els pagaments i les retencions aplicables a no residents.
La integració a Espanya dels rendiments percebuts a l'estranger.
La deduïbilitat de determinades despeses suportades pels individus amb residència en estats membres de la Unió Europea.
L'opció de tributació per l'IRPF.
 
 
Aquest taller forma part de la formació a empreses culturals i creatives catalanes, que el Departament de Cultura, vehicula a través del Servei de Desenvolupament Empresarial de l’Institut Català de les Empreses Culturals. Creat l’any 2006, té com
a principals objectius contribuir a la millora de la competitivitat  i promoure les condicions favorables necessàries per a la innovació en la seva gestió.
 
Aquest taller va adreçat exclusivament a empreses i entitats del sector cultural i creatiu. Per participar-hi cal fer inscripció prèvia a:  http://sde.cultura.gencat.cat/cultura/.