Moment de la Sessió del Consell Rector del CPF
Moment de la Sessió del Consell Rector del CPF
Avui ha presidit el Consell Rector del Centre de la Propietat Forestal, que inicia una nova etapa amb un model que millora la cooperació públic-privada
 
Aquestes millores contribuiran a l'activació de la gestió forestal sostenible a la majoria del territori durant els propers anys
 
 
El conseller d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural, Josep Maria Pelegrí, ha presidit avui la Sessió ordinària del Consell rector del Centre de la Propietat Forestal.
Aquest Centre de la Propietat Forestal (CPF) és una  entitat de dret públic amb personalitat jurídica pròpia adscrita al Departament d’Agricultura, amb competències en l'ordenació, el foment i la gestió dels terrenys forestals de titularitat privada, que representen aproximadament el 80% de la superfície forestal de Catalunya.
El conseller ha volgut destacar “des de la seva creació el Centre de la Propietat Forestal ha representat el compromís de la coresponsabilitat en la gestió forestal”. I precisament aquest gran compromís amb la gestió forestal ha motivat ara la incorporació d’un nou model que inclou uns canvis organitzatius per millorar l’actual sistema de gestió d’aquesta entitat pública.
 
El passat 13 de març, amb la publicació de la Llei 3/2015, d’11 de març, de mesures fiscals, financeres i administratives, es  va modificar la Llei 7/1999, del Centre de la Propietat Forestal. Aquesta modificació implica un nou plantejament que millora la coordinació de les diferents unitats del Departament d’Agricultura centrades en la gestió forestal, tant a nivell privat com públic, en base al Pla general de política forestal.
 
Pelegrí ha explicat que aquesta nova etapa que s’inicia reforçarà “el principi participatiu i corresponsable del Centre, tot encoratjant els propietaris forestals privats a gestionar les seves forests perquè puguin continuar proporcionant múltiples béns i serveis a la societat”.
 
El conseller també ha volgut explicar que el nou model contribuirà a “activar la gestió forestal sostenible a la majoria dels boscos de Catalunya”. També ha explicat que s’està implementant la bioeconomia com a concepte de futur,  un enfocament absolutament necessari per donar vida i futur a les nostres finques forestals i una oportunitat que cal saber aprofitar de manera conjunta.
 
Finalment, ha conclòs que “Només treballant amb un ferm compromís entre el sector públic i privat, els nostres boscos esdevindran una font de riquesa i de progrés pel país”.
 
També ens podeu seguir a través de facebook.com/agriculturacat i twitter.com/agriculturacat.

1  

Fitxers adjunts

Moment de la Sessió del Consell Rector del CPF

Moment de la Sessió del Consell Rector del CPF
JPG | 314