·         La Generalitat ha invertit més de 136 MEUR en el desenvolupament de sectors residencials i per a activitats econòmiques i la protecció dels terrenys de Gallecs
 
El Govern de Catalunya impulsa, des de l’any 1980, la reordenació, continuïtat i protecció de la major part de l’àmbit de Gallecs. L’Institut Català del Sòl, INCASÒL, va assumir l’Actuación Urbanística Urgente (ACTUR) de Gallecs l’any 1980, traspassat a la Generalitat de Catalunya per l’Instituto Nacional de Urbanismo, mitjançant el Reial Decret 1503/1980.
 
L’àmbit de l’ACTUR de Santa Maria de Gallecs tenia una superfície de prop de 1.400 hectàrees de sòl urbanitzables, distribuïdes en 6 municipis del Vallès (Lliçà de Vall, Mollet del Vallès, Montcada i Reixac, Parets del Vallès, Palau-solità i Plegamans i Santa Perpètua de Mogoda).
 
Entre els anys 1982 i 2001, l’INCASÒL ha desenvolupat actuacions residencials, industrials i d'equipaments a la perifèria de la part central de Gallecs:
           
·         Sectors residencials Sud de Gallecs i Santa Rosa, a Mollet del Vallès
·         Sectors industrials de les Minetes (CIM Vallès), La Creueta (Alstom) i Can Roca, a Santa Perpètua de Mogoda
·         Sectors d’equipaments del Tir Olímpic i Riera Caganell –horts familiars-, a Mollet del Vallès
 
Amb l’objectiu de reordenar l’àmbit urbanísticament i garantir la protecció definitiva de l’espai central de Gallecs, l’INCASÒL va redactar l’any 2004 el Pla Director Urbanístic (PDU) de l’ACTUR de Santa Maria de Gallecs, aprovat definitivament l’any 2005. El PDU destina prop de 775 ha al Parc de l’Espai d’Interès Natural de Gallecs, representant el 93,27% del sòl pendent de desenvolupar.
 
El PDU va definir així mateix tres nous sectors d’activitat econòmica per garantir el creixement econòmic i la plena ocupació de les comarques del Vallès i un sector més de regularització de l’Estany de Gallecs. En concret, els tres sectors per a usos d’activitat econòmica, industrial i serveis són:
 
·         Riera de Caldes II, a Palau Solità i Plegamans, amb una superfície de 249.730m2 i un sostre màxim de 149.838m2.
·         Castell de Mogoda, a Santa Perpètua de Mogoda, es localitza majoritàriament a continuació del Pla Parcial Les Minetes, on està ubicat el CIM Vallès. Té una superfície de 248.600m2 i un sostre màxim de 174.020m2.
·         Can Banús II, a Santa Perpètua de Mogoda. Té una superfície de 118.200m2 i un sostre màxim de 70.920m2. Aquest nou sector disminueix el sector pre-existent de Can Banús per reordenar-lo i buscar una millor integració al territori del conjunt.
 
El total de sòl previst per a activitats econòmiques és de prop de 55 ha, que representen el 6,73% del sòl pendent de desenvolupar.
 
Consorci per a una gestió conjunta
 
L’any 2006 es va crear el Consorci del Parc de l’Espai d’Interès Natural de Gallecs amb l’objectiu d’assumir la gestió, l’explotació, la protecció i la conservació dels seus terrenys. El Consorci està integrat per la Generalitat de Catalunya i els sis ajuntaments inclosos a l’àmbit.
 
El Consorci de Gallecs és l’òrgan encarregat de gestionar els terrenys i garantir la continuïtat de les activitats agrícoles, la preservació del paisatge i el seu ús com a espai de lleure per als seus ciutadans. El mes de gener d’aquest any, el Govern actual va posar en marxa el Consell de Participació de Gallecs, amb la participació d’entitats i associacions vinculades al territori de Gallecs, els ajuntaments i la Generalitat.
 
Actualment, hi formen part 13 entitats:
 
-       Associació pel Desenvolupament Agrorural.
-       Cooperativa Agrícola La Perpetuenca S.C.C.L.
-       Agrupament Escolta i Guia Sant Jaume
-       Club d'Activitats de Muntanya de Parets del Vallès
-       Centre Excursionista de Parets
-       AA.VV Estany de Gallecs
-       Fundació Cultural de Montcada 
-       Associació per a la Conservació de l'Entorn i la Recerca de la Natura
-       Associació Agroecològica de Gallecs
-       Associació de Pagesos de Gallecs
-       AA.VV de l'Espai Rural de Gallecs
-       Associació de Defensa dels Rèptils i Amfibis de   Gallecs
-       Agrupació de Defensa Forestal de Gallecs.
 
 
Més de 136 MEUR d’inversió pública
 
Des que la Generalitat va assumir l’ACTUR de Gallecs l’any 1980 fins a l’actualitat, l’administració ha invertit més de 136 MEUR en el desenvolupament de sectors residencials i per a activitats econòmiques i la protecció dels terrenys de Gallecs.
 
També cal destacar els més de 832 MEUR d’inversió privada que s’ha fet en el desenvolupament de sòl residencial i d’activitat econòmica. D’una banda, per garantir un creixement ordenat i necessari de la població, sobretot al municipi de Mollet del Vallès durant els anys 80 i 90, d’una banda. En segon lloc, per a dinamitzar l’activitat econòmica de les àrees ja consolidades a l’entorn dels principals eixos de comunicació,. Aquests desenvolupaments han generat un global aproximat de 18.700 llocs de treball, segons els estàndards de càlcul de l’activitat econòmica

1  

Fitxers adjunts

Nota de premsa

Nota de premsa
PDF | 389