L’oferta de les 14  Escoles Agràries del Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural (DAAM) contempla tots els cicles formatius de la família professional agrària (Producció agroecològica; Producció agropecuària, en els perfils professionals de producció agrícola i producció ramadera; Jardineria i floristeria; Aprofitament i conservació del medi natural; Gestió forestal i del medi natural; Paisatgisme i medi rural, amb el perfil professional de gestió agropecuària; Ramaderia i assistència en sanitat animal), diversos cicles de la família d’indústries alimentàries (Olis d’oliva i vins; Processos i qualitat en la indústria alimentària; Vitivinicultura), i també cicles relacionats amb el sector de la agroindústria com el Cicle Formatiu de Grau Superior (CFGS) de màrqueting i publicitat, perfil professional enològic, o amb el medi rural com el Cicle Formatiu de Grau Mig (CFGM) de conducció d’activitats fisicoesportives en el medi natural.
 
A banda d’aquests cicles, es pot destacar en l’oferta de les escoles agràries els 25 cursos diferents de formació contínua impartits en formació a distància i 2 certificats de professionalitat de l’àmbit eqüestre.
 
Com a novetats d’aquest curs 2015-2016 cal assenyalar:
 
  • que, continuant amb l’adaptació dels estudis a la LOE, ha desaparegut el CFGS de Gestió i organització d’empreses agropecuàries que queda substituït pel CFGS Paisatgisme i medi rural, adaptat a un perfil professional de gestió agropecuària i amb la mateixa durada de 2.000 hores; i també la substitució del CFGS Gestió comercial i màrqueting de 1.400 hores pel CFGS Màrqueting i publicitat, perfil professional enològic, de 2.000 hores. Aquest CFGS s’impartirà el proper curs a les escoles agràries d’Alfarràs i del Solsonès.
 
  • La impartició en modalitat dual del CFGS Processos i qualitat en la indústria alimentària, a l’Escola Agrària de l’Empordà.
 
  • I també remarcar la progressiva implantació de la formació dual del CFGS Ramaderia i assistència en sanitat animal iniciada en aquest curs a l’Escola Agrària de Vallfogona de Balaguer, i el CFGM Producció agropecuària en modalitat semipresencial dirigit al col·lectiu de nous pagesos, a l’Escola Agrària de Tàrrega.
 
Aquests canvis obeeixen a una necessitat d’adaptar aquests cicles a les necessitats del sector, alhora que a complir amb el marc normatiu que es fixa des del Ministeri d’Educació i el Departament d’Ensenyament.
 
Els períodes de preinscripció als cicles formatius són els següents:
 
  • Cicles formatius de grau mitjà del 12 al 19 de maig, i
  • Cicles formatius de grau superior del 26 de maig fins al 3 de juny.  
 
 
També ens podeu seguir a través de facebook.com/agriculturacat i twitter.com/agriculturacat.