SUR
El president de la Diputació de Barcelona, Salvador Esteve; l'alcalde de Barcelona, Xavier Trias; i el conseller d'Economia i Coneixement, Andreu Mas-Colell, han signat avui la constitució d’una comissió per a l’estudi de les possibilitats d’ús i de les necessitats futures de l’espai del recinte de l’Escola Industrial, d’acord amb el Decret de la Presidència de la Diputació de Barcelona del 15 d’abril de 2015.
 
L’objectiu d’aquesta comissió interinstitucional és avaluar la cabuda que projectes estratègics i de futur que responguin als interessos que representen les tres institucions tindrien als espais de l’Escola Industrial que s’alliberaran amb el trasllat del centre al nou Campus Diagonal-Besòs el proper curs 2016-2017. Formaran part de la comissió el president de la Diputació, el president delegat de l’Àrea d’Hisenda, Recursos Interns i Noves Tecnologies i el Coordinador general. Per part de l’Ajuntament, l’Alcalde, el regidor de l’Àrea d’Habitat Urbà i el Gerent municipal. I, per part de la Generalitat, el conseller d’Economia i Coneixement, el Secretari d’Universitats i Recerca i el director general de Política i Promoció Econòmica.
 
Les tres institucions consideren que, entre d’altres projectes, l’espai de l'Escola Industrial, per la seva situació propera a una infraestructura de referència en el camp mèdic i de la recerca com és l'Hospital Clínic, la Facultat de Medicina de la Universitat de Barcelona i l’IDIBAPS, seria idoni per a dotar la ciutat i el país d’un pol de coneixement científic i tecnològic que esdevingui referència en el camp de les ciències de la salut i de la tecnologia mèdica. En aquest sentit, el conseller Andreu Mas-Colell, ha qualificat “d’espectaculars” les sinergies que es poden establir en l’àmbit de la biomedicina i que també suposaran “una continuïtat en la tradició tecnològica i industrial de l’espai”.
 
Avui, el Recinte de l'Escola Industrial, situat al barri de l'Esquerra de l'Eixample a la ciutat de Barcelona és propietat, majoritàriament, de la Diputació de Barcelona. I actualment s'hi poden trobar diferents equipaments administratius, educatius i esportius en un conjunt d’edificis, alguns dels quals són de gran vàlua pel seu interès arquitectònic.
 
Els actuals usos universitaris alliberaran una part del recinte, gràcies al desenvolupament d'una iniciativa conjunta de les tres administracions amb la Universitat Politècnica de Catalunya, que estan impulsant el Campus Interuniversitari Diagonal-Besòs, amb el propòsit de constituir un àmbit de formació, recerca i transferència tecnològica en el camp de l'energia. El canvi d’ubicació  permetrà en un futur proper una important disponibilitat d’espais que la Diputació té la voluntat de continuar posant al servei de la ciutadania, en col·laboració amb l’Ajuntament de la ciutat i la Generalitat de Catalunya, en benefici del progrés i el desenvolupament social del país.  Aquesta iniciativa té com a punt de partida el compromís encetat fa més de cent anys per la Mancomunitat de Catalunya, que va fer una aposta clara per la recerca científica, el desenvolupament tecnològic del país i el seu reconeixement internacional. El conseller Mas-Colell ha recordat “el paper sempre capdavanter en la promoció industrial, tecnològica, científica i del coneixement” de la Diputació.
 
El Recinte de l’Escola Industrial: al servei de la ciutat i el país al llarg de la seva història
 
L’any 1900 la Diputació de Barcelona, l’Ajuntament de Barcelona, l’Escola d’Enginyers i altres corporacions locals van promoure la creació del Centre General d’Ensenyament Tècnic a Barcelona, amb la denominació d’Escola Industrial, on es completava l’ensenyament industrial, des de les nocions més elementals fins a les necessàries per obtenir el títol d’Enginyer.
 
Promoguda per les principals entitats de la ciutat vinculades als sectors econòmics i industrials com eren Foment del Treball, la Cambra de Comerç i la Diputació, l’any 1904 es crea l’Escola Industrial de Barcelona. Varen decidir ubicar l'Escola al carrer Urgell de Barcelona, dins del conjunt d'edificis i solars de l'antiga fàbrica de Can Batlló que la Diputació va adquirir el 1908. A partir de l’any 1909, es van impartir les primeres classes a l'Escola Industrial i l'any 1910 de la mà d’Enric Prat de la Riba, president de la Diputació i futur president de la Mancomunitat, es reconverteix el Centre en Universitat Industrial.
 
De manera esglaonada, es van anar impulsant en l’esmentat recinte, un seguit d’ensenyaments i instal·lacions dedicats a l’estudi, la recerca i l’ensenyament tècnics: el Laboratori d’Assaigs, l’Escola d’Indústries Tèxtils, el Laboratori d’Estudis Superiors de Química, l’Institut de Química Aplicada, l’Escola Elemental del Treball (continuadora de l’Escola d’Arts i Oficis), l’Escola d’Adoberia, l’Institut d’Orientació Professional, l’Institut d’Electricitat i Mecànica, i el Laboratori General d’Assaigs i Condicionament. Finalment, l’Escola d’Enginyers Industrials va instal·lar-se també al recinte d’Urgell, l’any 1927.

5  

Fitxers adjunts

Nota de premsa

Nota de premsa
PDF | 84

Plànols

Plànols
PDF | 1208

Foto1

Foto1
JPG | 2418

Foto2

Foto2
JPG | 4849

Foto3

Foto3
JPG | 6585