• La Cambra farà difusió dels productes i serveis de l’ICF i assessorarà prèviament a les empreses i emprenedors que vulguin sol·licitar finançament a l’entitat financera pública catalana per als seus projectes d’innovació, internacionalització, industrialització i creixement.
La Cambra de Comerç de Barcelona i l’Institut Català de Finances (ICF) han signat un conveni de col·laboració per afavorir el finançament de les empreses. A la signatura hi han assistit el president de la Cambra de Comerç de Barcelona, Miquel Valls, juntament amb Narcís Bosch, Director Gerent del Consell General de Cambres de Catalunya, i Josep Ramon Sanromà, Conseller Delegat de l’ICF.
 
Fruit de l’acord, la Cambra de Barcelona, mitjançant la seva capacitat de relació i convocatòria amb  les empreses, farà difusió dels productes i serveis que l’ICF té a disposició del teixit empresarial català per finançar projectes d’innovació, internacionalització, industrialització i creixement.
 
La Cambra assessorarà prèviament a les empreses i emprenedors que vulguin sol·licitar finançament a l’entitat financera pública catalana i els donarà suport per fer l’estudi de viabilitat financera del projecte. Addicionalment podrà canalitzar, previ filtre qualitatiu, les sol·licituds concretes de finançament a l’ICF per part de les empreses i emprenedors.
 
Ambdues institucions també preveuen promoure conjuntament l’oferta de productes i solucions de finançament per a necessitats específiques de col·lectius, ja sigui a nivell sectorial, territorial, o per a finalitats concretes. 
 
L’objectiu de la Cambra de Comerç de Barcelona i l’Institut Català de Finances amb la signatura d’aquest acord és facilitar l’accés al finançament a les empreses i emprenedors per contribuir al creixement de l’economia catalana.

1  

Imatges

Fotografia de la signatura

Fotografia de la signatura 5483