Un cop tancat el procés d’exposició pública del cens en període electoral i de resolució de les reclamacions per a les eleccions del 24 de maig, l’Oficina del Cens Electoral de l’Institut Nacional d’Estadística (INE) ha tancat el cens electoral per a aquestes eleccions i 6.967 persones podran exercir el seu dret a vot en les eleccions al Consell General d’Aran.
 
Aquesta xifra d’electors és superior a la de 2011 (6.676) i es distribueix entre les sis circumscripcions (terçons històrics) de la següent manera:
 
Pujòlo: 862 electors
Arties e Garòs: 488 electors
Castièro: 3.118 electors
Marcatosa: 521 electors
Lairissa: 384 electors
Quate Lòcs: 1.594 electors
 
El dia 24 de maig les 24 meses electorals, que hi haurà en els 9 municipis del territori d’Aran, comptaran amb una urna per a l’elecció dels membres del Consell General d’Aran, a més de l’urna per a les eleccions municipals que es celebren arreu.
 
Vot dels electors que es troben temporalment a l’estranger
 
Per segon cop en unes eleccions al Consell General d’Aran, els electors que es trobin temporalment a l’estranger poden votar per correu. Per fer-ho, han de sol·licitar-ho personalment a l’oficina consular o la secció consular de l’indret on es trobin. Per poder exercir el dret de vot mitjançant aquest procediment, cal que la persona estigui inscrita en el registre de matrícula consular com a no resident, cosa que es pot fer en el mateix moment en què es fa la sol·licitud. El termini per fer la sol·licitud, que es va iniciar el mateix dia de la publicació de la convocatòria d’eleccions (31 de març) finalitzarà el proper 25 d’abril.
 
Així mateix, el termini per sol·licitar el vot per correu des de l’estat espanyol, que es pot fer a qualsevol oficina de correus, finalitzarà el dia 14 de maig.