• El Pla treballa en la prevenció, el control, el tractament i la recerca de la malaltia amb l’objectiu de millorar la coordinació assistencial, evitar la duplicitat de recursos, consolidar la recerca i enfortir els serveis d’atenció oncològica
 
  • El document pretén situar Catalunya com a referent en l’atenció i la recerca en la lluita contra el càncer
 
  • Algunes de les prioritats del Pla són implantar abans del 2017 el cribatge de càncer colorectal a totes les persones d’entre 50 i 69 anys; establir una xarxa catalana d’atenció oncològica, amb una millor coordinació en el recorregut assistencial dels pacients, o reforçar la lluita contra el tabaquisme i la prevenció de l’obesitat i el sobrepès
 
  • Les previsions indiquen que entre 2010 i 2020 els casos de càncer augmentaran un 20% a Catalunya, en part per l’envelliment de la població i per l’impacte del tabaquisme en les dones
 
El Govern ha aprovat el Pla contra el càncer a Catalunya 2015-2020 per a la prevenció, control, tractament i recerca de la malaltia, amb l’objectiu de millorar la capacitat i coordinació assistencial del sistema sanitari català i evitar la duplicitat de recursos. El Pla vol enfortir els serveis d’atenció oncològica i situar Catalunya com a referent en l’atenció i la recerca en la lluita contra el càncer.
 
Reduir l’impacte del càncer ha estat un objectiu del Pla de salut de Catalunya des del seu inici i sobre aquesta base s’han anat implantant diversos plans d’oncologia amb actuacions en l’àmbit de la prevenció, el tractament i la rehabilitació, amb l’objectiu de reduir la mortalitat a associada a les malalties i millorar la qualitat de vida dels afectats. El Pla contra el càncer a Catalunya 2015-2020 integra les mesures que s’han posat en marxa al llarg d’aquests anys i incorpora també les recomanacions europees i els objectius de l’Organització Mundial de la Salut.
 
Entre les prioritats que fixa per als propers anys destaquen les següents:
 
-          Implantar abans del 2017, el cribatge del càncer colorectal a tots els catalans d’entre 50 i 69 anys amb la prova de sang oculta en femta.
 
-          Millorar la qualitat del cribatge de càncer de mama i instaurar un nou protocol de cribatge de càncer de coll uterí.
 
-          Consolidar el model de centres de referència terciaris per a patologies oncològiques de baixa freqüència (tumors rars i pediàtrics).
 
-          Millorar el procés diagnòstic, tant a l’hora de fer un diagnòstic ràpid com d’avaluar la possibilitat de dobles lectures en patologies rares.
 
-          Garantir l’accés als pacients a una atenció oncològica de qualitat i avaluar-ne periòdicament els resultats clínics.
 
-          Establir una xarxa catalana d’atenció oncològica, amb una millor coordinació en el recorregut assistencial dels pacients.
 
-          Potenciar la recerca oncològica.
 
-          Crear el Registre de càncer poblacional de Catalunya de l’edat infantil, l’adolescència i l’adult jove per avaluar i consolidar el model de centres de referència per a patologies de baixa freqüència.
 
-       Continuar la lluita contra el tabaquisme i reforçar la prevenció de l’obesitat i el sobrepès.
 
Els indicadors per avaluar el Pla estan centrats en la incidència, la mortalitat i la supervivència, a llarg termini.
 
Segons les previsions, els casos de càncer a Catalunya augmentaran un 20% entre el 2010 i el 2020, en bona part per l’envelliment de la població catalana. Un altre factor que explica la previsió de creixement és l’impacte del tabaquisme en les dones, com demostra l’augment del càncer de pulmó i altres tumors relacionats amb el tabac.