• Les tasques van encaminades a comprovar i verificar els paràmetres de qualitat de l’aigua tractada a les depuradores
 
  • Actualment hi ha 489 depuradores en servei a Catalunya
 
 
Depuradora
L’Agència Catalana de l’Aigua ha dut a terme, durant el 2014, un total de 2.274 controls per tot el territori català amb l’objectiu d’avaluar el funcionament de les 489 depuradores actives a Catalunya i comprovar la qualitat de l’aigua sanejada. Del total de depuradores en servei, 177 corresponen a la demarcació de Barcelona, 119 a Girona, 104 a Lleida, 46 a Tarragona i 45 a Terres de l’Ebre.
 
En aquest sentit, els controls serveixen per comprovar que l’aigua tractada a les plantes compleix amb les obligacions que marca la llei i per verificar que el procés de tractament funciona de manera correcta, contribuint a la millora del medi.
 
Per demarcacions, a Barcelona s’han fet 1.055 inspeccions, a Girona 509, a Tarragona 269, a Lleida 285 i a Terres de l’Ebre 156.
 
Sanejament a Catalunya
 
El Programa de Sanejament d’Aigües Residuals Urbanes (PSARU) inclou les actuacions necessàries per a la millora dels sistemes existents, així com la posada en marxa dels nous per garantir el manteniment o millora de l’estat ecològic de les nostres aigües superficials, subterrànies i marines.
 
A data d’avui les 489 depuradores en servei a Catalunya garanteixen el sanejament de prop del 96% de la població catalana.
 

4  

Fitxers adjunts

Nota de premsa

Nota de premsa
PDF | 283

Foto. Depuradora Almacelles

Foto. Depuradora Almacelles
JPG | 167

Foto. Depuradora Granollers

Foto. Depuradora Granollers
JPG | 541

Foto. Depuradora de Prades

Foto. Depuradora de Prades
JPG | 1347