• El Departament compta amb un estand propi per informar a les empreses del sector de les possibilitats que ofereix l’FP
 
fira 1
El Departament d’Ensenyament participa en la fira especialitzada en el sector de l’embalatge i les tecnologies per a l'alimentació, Hispack & Bta, per promocionar els cicles formatius de formació professional vinculats a la indústria alimentària. La fira, que va començar ahir, tindrà lloc fins el dia 24 d’abril al recinte firal de la Gran Via a la Fira de Barcelona. El Departament compta amb un estand propi per informar a les empreses de les diferents possibilitats que ofereix l’FP per poder donar resposta a les seves necessitats.
 
Concretament, l’objectiu és que les empreses puguin millorar la qualificació professional dels seus treballadors i que puguin integrar personal format d’acord amb les seves demandes. Per això, a l’estand del Departament d’Ensenyament, professorat de diferents centres de formació professional -que imparteixen titulacions relacionades amb el sector- informa als visitants dels diferents serveis que poden obtenir a través de l’FP.
 
fira 2
Així, les empreses que visitin l’estand es podran informar, entre altres serveis, de la incorporació de la figura de l’aprenent mitjançant estades productives a les empreses, de la formació per a treballadors, del reconeixement acadèmic de l’experiència dels treballadors, de l’assessorament professional als treballadors per a definir itineraris de formació, de la participació en projectes d’innovació  i transferència de coneixement entre empreses i centres mitjançant, així com de la possibilitat d’estades formatives del professorat de formació professional en empreses del sector.
 
Una de les propostes més destacades que ofereix el Departament d’Ensenyament  és l’elaboració de programes formatius per fer formació professional en modalitat dual, que es desenvolupen amb la participació de l’empresa. Actualment, a Catalunya estan cursant aquest tipus de formació un total de 3.718 alumnes, amb la col·laboració de 589 empreses i 56 entitats.
 
També es dona informació del ventall de cicles vinculats al sector. Actualment s’imparteixen tres cicles de grau mitjà -de Forneria, pastisseria i confiteria, d’Olis d'oliva i vins, i d’Elaboració de productes alimentaris- i dos de superior –de Processos i qualitat en la indústria alimentària, i de Vitivinicultura-.
 
22 d’abril de 2015