·        Els ebrencs presenten al 2014 un total de 1.154 reclamacions de consum, un 6,26% menys que l’any anterior

·        Pugen un 1,34% els establiments ebrencs adherits a la Junta Arbitral de Consum de Catalunya i sumen ja 681

·        476 reclamacions es resolen via mediació, un 22,68% més, i 868 per laude arbitral, set vegades més que a 2013

·        En la presentació, el director de l’ACC ha explicat que “des del passat l’1 abril, els autònoms i les microempreses també es poden adreçar a l’Agència en els seus conflictes de consum amb grans empreses de serveis bàsics, jan siguin d’aigua, electricitat, gas o serveis financers”.

El director de l’Agència Catalana del Consum (ACC), Alfons Conesa —acompanyat del subdirector de l’ACC; Albert Melià, i de la directora dels serveis territorials del Departament d’Empresa i Ocupació a Terres de l’Ebre, Mercè Miralles—, ha presentat aquest matí a Tortosa els resultats de la Memòria d’Actuacions 2014 de l’ACC a la demarcació.
 
El director de l’ACC ha explicat que “l’activitat de l’Agència al 2014 novament s’ha vist marcada per la tramitació de la reclamacions pels afectats per les preferents de Catalunya Caixa”. Així, de l’1 de gener de 2013 al 31 de desembre de 2014, l’ACC ha tramitat 1.023 reclamacions d’afectats a les Terres de l’Ebre, de les quals 867 se n’han resolt per arbitratge de consum i s’han retornat 2.323.120,45 euros. “Tots els laudes s’han fallat al 100% a favor dels afectats”, ha apuntat Conesa. A tot Catalunya, s’han dictat 39.950 laudes per les preferents, i s’han retornat 294,51 milions d’euros.
 
Pel que fa a les consultes, es van atendre 2.128 consultes a la demarcació, un 27,43% més que al 2013: el 43,46% ateses pel Consell Comarcal del Montsià; el 19,26% a través del Consell Comarcal de la Ribera d’Ebre; el 17,48% a través del ConsellComarcal del Baix Ebre; el 15,03% pel Consell Comarcal de la Terra Alta; i el 4,7% directament per l’ACC. A tot Catalunya es van atendre 48.981 consultes sobre temes de consum.
 
En el marc de la presentació de la memòria, el director de l’ACC ha volgut recordar les principals novetats de la reforma del Codi del Consum de Catalunya que va entrar en vigor el passat 1 d’abril. Conesa ha explicat que, a més de concretar els criteris per ser beneficiari d’ajuts en casos de pobresa energètica, el nou Codi del Consum reforça la defensa dels consumidors en la contractació de crèdits hipotecaris amb mesures com l’obligatorietat de les entitats financeres de “donar informació clara i veraç”, i la possibilitat del contractant d’escollir notari i taxador, fins ara només reservada a l’entitat financera.
 
D’altra banda, Conesa ha assenyalat que a partir de l’1 d’abril l’ACC amplia la cobertura a autònoms i petites empreses. “Fins ara, l’Agència Catalana del Consum només podia tutelar els drets dels consumidors com a persones físiques. A partir d’ara, els autònoms i les microempreses també es poden adreçar a l’ACC en els seus conflictes de consum amb grans empreses de serveis bàsics, ja  siguin d’aigua, gas, electricitat o serveis financers”, ha explicat el director.
 
Els ebrencs presenten 1.154 reclamacions de consum, un 6,26% menys que a 2013

El 2014, l’ACC ha gestionat a les Terres de l’Ebre, 1.154 reclamacions de consum, xifra que representa un descens del 6,26% respecte 2013. La xifra de reclamacions es completa amb les 759 reclamacions (d’afectats per preferents de Catalunya Caixa a la demarcació) que s’han gestionat des dels Serveis Centrals de l’ACC.
 
Per sectors —i deixant a banda el procés de tramitació de les reclamacions de Catalunya Caixa— el 51,5% de les reclamacions han estat per serveis de telecomunicacions i internet; seguit dels serveis d’electricitat, aigua i gas, amb el 18,1%; dels béns de consum, amb el 9,2%; dels serveis financers en general, amb el 8,7%; dels serveis generals de consum, amb 8,5%; del transport, amb el 3,4%; i de la restauració i establiments turístics, amb el 0,7% de les reclamacions de consum.
 
Les mediacions pugen prop d’un 23% i els laudes es multipliquen per 7

Pel que fa a la resolució de les reclamacions, l’any passat l’ACC va resoldre 476 casos per la via de la mediació a les comarques ebrenques, un 22,68% més que al 2013. Per sectors, la majoria de les mediacions s’han fet en les telecomunicacions i internet (61,1%), seguit dels serveis d’electricitat, gas i agua (el 18,3%), del béns de consum (7,1%) i dels serveis generals de consum (5,9%).
 
Així mateix, l’ACC va dictar al 2014 a Terres de l’Ebre 868 laudes arbitrals, set vegades i mitja més que a 2013. La majoria dels laudes —el 91,36%— han estat per serveis financers, (per la gestió de les reclamacions pels preferentistes de Catalunya Caixa), seguit dels serveis de telecomunicacions i internet (6,91% dels laude), i dels serveis d’electricitat, gas i aigua (1,04% del total dels laudes dictats).
 
3.151 productes alertats a tot Catalunya, un 1,71% més, i 16.500 articles retirats

 
Al 2014 es van registrar 3.151 productes alertats a Catalunya, un 1,71% més que a 2013. Per tipologia de productes, el 19,60% de les alertes han estat per vehicles i motocicletes, el 19,31% per joguines, el 16,14% per material elèctric i lluminàries, el 13,83% per roba i calçat, el 8,65% per articles de puericultura i per electrodomèstics, amb el mateix percentatge. La majoria dels productes alertats —el 69,7%— procedeixen d’Àsia. Així mateix, l’ACC va retirar 16.533 productes del mercat.
 
3 expedients amb sanció a Terres de l’Ebre al 2014, per un import de 15.001 euros

Durant 2014, les actuacions inspectores i de control de mercat de l'ACC a la demarcació han derivat 3 expedients resolts amb sanció, front als 5 expedients de 2013. L’import total de les multes va ser de 15.001 euros, 68,08% menys que al 2013. A tot Catalunya, s’han resolt 357 expedients amb sanció per un import de 6,59 milions d'euros. Les infraccions que han motivat majors quanties en multes han estat novament les pràctiques comercials deslleials (62,3% del total), les clàusules i pràctiques abusives (10,99%), i les infraccions per alteració, adulteració, frau o engany (8,8%).
 
L'ACC du a terme la seva tasca d'inspecció i de control de mercat, mitjançant les campanyes de control programades, les alertes i les denúncies presentades pels consumidors. L’any passat, els ebrencs van presentar davant l’ACC 27 denúncies, front les 17 de 2013, (un 58,82% més). La restauració i els serveis turístics representen el 18,5% de les denúncies, i els serveis de la llar, salut i educació acaparen també el 18,5% de les denúncies presentades. Les telecomunicacions i internet sumen el 14,8%, seguit de l’alimentació (amb el mateix percentatge), els béns de consum l’11,1%, els serveis d’electricitat, gas i aigua també un 11,1%, i els serveis financers el 7,4% de les denúncies. %). A tot Catalunya, es van presentar 2.984 denúncies, un 18,35% menys que a 2013.
 
681 establiments ebrencs adherits a la Junta Arbitral de Consum de Catalunya

L’any passat, la xifra d’establiments adherits al sistema arbitral de Consum a través de la Junta Arbitral de Consum de Catalunya (JACC) a les comarques de Terres de l’Ebre va situar-se el 2014 en els 681, un 1,34% més que a 2013. Els comerços, empreses i entitats ebrencs adherits a la JACC representen el 8,82% del total de Catalunya.
 
140 alumnes visiten l’Escola del Consum (ECC) a Terres de l’Ebre

En el curs 2013-2014, l’ECC ha format 140 alumnes a Terres de l’Ebre: 85 han passat pels tallers programats per l’ECC a la demarcació, i 55 han participat en el programa Consumòpolis. Pel que fa a les activitats dirigides als professionals del Consum, l’ECC ha organitzat 7 sessions amb la participació de 122 assistents, entre comerciants i altres agents socials. A tot Catalunya, en el curs 2013/14, 17.799 alumnes han passat per l’ECC.                                                                                                         

2  

Fitxers adjunts

ppt de presentació de la memòria ACC 2014 Tortosa

ppt de presentació de la memòria ACC 2014 Tortosa
PDF | 2150

D'esq a dreta, la dir dels SSTT DEMO a Terres de l'Ebre, Mercè Miralles, el dir de l'ACC, Alfons Conesa, i el subdir de l'ACC; Albert Melià

D'esq a dreta, la dir dels SSTT DEMO a Terres de l'Ebre, Mercè Miralles, el dir de l'ACC, Alfons Conesa, i el subdir de l'ACC; Albert Melià
JPG | 1095