• El Departament i el Col·legi Oficial d’Enginyers Navals i Oceànics han signat aquesta tarda un conveni per difondre la mediació com a mètode de resolució de conflictes
 
  • Amb aquest Acord s’incrementa la xarxa de col·legis professionals que col·laboren amb el Departament de Justícia per fomentar la mediació
Departament de Justícia
El conseller de Justícia, Germà Gordó, ha signat avui un nou conveni de col·laboració amb el degà territorial de Catalunya del Col·legi Oficial d’Enginyers Navals i Oceànics, Luis Fernando-Cotero, amb l’objectiu d’impulsar i difondre la mediació. D’acord amb el que han signat aquesta tarda, el Col·legi d’Enginyers Navals i Oceànics de Catalunya es compromet a desenvolupar les funcions que, com a col·legi professional en l’àmbit de la mediació, estableix la Llei 15/2009, de 22 de juliol, de mediació en l’àmbit del dret privat.
 
Així, el Col·legi Oficial d’Enginyers Navals i Oceànics gestionarà el registre de persones mediadores que hi estiguin col·legiades i comunicarà les altes i baixes al Centre de Mediació de Dret Privat de Catalunya. També s’encarregarà de proposar al Centre de Mediació la persona mediadora quan les parts s’adrecin a aquest Col·legi professional, així com de dur a terme la formació específica i declarar la capacitació de les persones mediadores.
 
Aquest Col·legi també es compromet a introduir en l’àmbit de la formació especialitzada l’estudi de les tècniques de mediació, de negociació i de resolució alternativa de conflictes, entre d’altres. Per la seva banda, el Centre de Mediació de Dret Privat de Catalunya, que depèn del Departament de Justícia, farà el seguiment de les actuacions de col·laboració que es duguin a terme en el marc d’aquest Conveni.
 
Creix la xarxa de col·legis professionals que col·laboren amb la mediació
 
La voluntat del Departament de Justícia, a través del Centre de Mediació de Dret Privat de Catalunya, és fer créixer la xarxa de col·legis professionals que esdevinguin col·laboradors per impulsar la mediació al territori català i contribuir, a través d’ella, a facilitar-ne l’accés i el servei.
 
Des del mes de gener de 2014, el Departament de Justícia ha consolidat la incorporació de col·legis professionals que representen diversos professionals del món de l'economia i l'empresa, com són els col·legis d'economistes, de censors jurats de comptes, d'administradors de finques, d'administradors de la propietat immobiliària i de gestors o arquitectes, ampliació que ha permès comptar amb la col·laboració d'altres agents més enllà dels que tradicionalment intervenien en la mediació.
 
Amb la signatura d’aquest Conveni, el nombre de col·legis professionals que col·laboren amb el Departament de Justícia en l’àmbit de la mediació és de 14, fet que implica l’impuls de la mediació des d’una nova vessant professional.
 
La signatura d’aquest Conveni contribueix a desenvolupar el Pla nacional per a l'impuls de la mediació a Catalunya que es va presentar el passat mes de gener i que esdevé un dels eixos estratègics del Govern de la Generalitat. El Pla centra l’acció de Govern en sis objectius a assolir en els propers dos anys i, des de 2014, a través de diferents línies estratègiques de treball.
 
Els principals objectius d’aquest Pla nacional són promoure la col·laboració entre els diferents col·lectius, impulsar un veritable canvi cultural a favor de la mediació, fomentar la cohesió social a partir de mesures preventives de resolució de conflictes, equilibrar el percentatge de conflictes resolt a través de la mediació en relació amb els litigis judicials, impulsar la gestió integral de la mediació a través de la seva implantació en els diferents àmbits privats i públics i millorar la qualitat de les mediacions.

Catalunya, pionera en la mediació
 
Catalunya va ser la primera comunitat autònoma que va aprovar una llei de mediació familiar l’any 2001, la qual va ser un referent per a altres iniciatives autonòmiques, que, des d’aleshores, van aprovar les seves lleis.
 
L’any 2009 es va aprovar la Llei 15/2009 en l’àmbit del dret privat, també pionera a l’Estat espanyol, que, d’una banda, ampliava l’objecte de la mediació a qualsevol conflicte en l’àmbit de la persona i la família i, de l’altra, estenia l’objecte de la mediació a la mediació civil en aquells casos en què es produeix una ruptura de la comunicació personal entre les parts quan aquestes han de mantenir relacions en el futur, com ara conflictes entre associacions i fundacions, en la convivència ciutadana i veïnal, en l’àmbit de la propietat horitzontal, etc.

1  

Imatges

signatura conveni amb enginyers navals

signatura conveni amb enginyers navals 159