Catalunya, referent dels llibres i l'edició
La producció editorial a Catalunya
Catalunya se situa al capdavant d’Europa en la producció editorial, amb 4,38 llibres per cada 1.000 habitants. Li segueix Gran Bretanya (amb 3,44 llibres), Dinamarca (2,40), Alemanya (1,09), França (0,92), i Itàlia (0,83).
 
Catalunya és un clúster editorial que disposa de 279 editorials agremiades. El 2013, les editorials catalanes van editar 33.446 títols –amb un total de 126.239.000 exemplars-- i que van generar una facturació de 1.054 milions d’euros.
 
El 2013 les editorials catalanes van exportar 196.315 llibres, que suposa quasi la meitat de la totalitat de llibres que es van exportar a l’estat espanyol. Pel que fa a la destinació de les exportacions, el 50% tenien com a destinació el continent europeu i el 45% l’Amèrica Llatina.
 
En format digital, les vendes de les editorials catalanes han augmentat un 170% en el període 2010 -2013 i la facturació per venda de llibres en format digital el 2013 va arribar als 80.266.000 euros.
 
Any de les Biblioteques
El Govern va declarar el 2015 l’Any de les Biblioteques, coincidint amb el centenari de la creació de la xarxa de Biblioteques Populars de la Mancomunitat de Catalunya. Segons el Mapa de lectura pública, aprovat pel Govern, el 92,9% de la població té un servei bibliotecari al seu propi municipi i el Govern pretén arribar al 100% de la població. En total, a Catalunya hi ha 387 biblioteques --12 d’elles creades el 2015-- i 11 bibliobusos. En concret, 404 municipis catalans disposen de biblioteca, i això correspon a més de 7 milions persones ateses. La xarxa de biblioteques disposa de més de 14 milions de volums que el 2013 va augmentar en un 4,35%.
 
3.589.900 persones tenen el carnet de la xarxa de Biblioteques, fet que converteix la xarxa de Biblioteques de Catalunya en el club de cultura més gran del país. La xarxa té una mitjana de visites diàries de 85.000 i a l’any es comptabilitzen més de 25 milions de visites.
 
Durant el període 2010-2013, l’índex de lectura a Catalunya ha experimentat una evolució positiva, i ha augmentat 3,4 punts (de 61,9% al 65,3%). D’aquesta manera, Catalunya està a 2,7 de la mitjana lectora de llibres UE-28, que el 2012 va quedar fixada en un 68%.
 
Sant Jordi, la gran referència anual
El 2014, per la Diada de Sant Jordi, es van vendre 1,6 milions d’exemplars, que corresponen a 22.571 títols diferents, més de la meitat dels quals van ser en català (54%). En total, el Sant Jordi 2014 es van facturar 19,3 milions d’euros.

1  

Fitxers adjunts

Catalunya, referent dels llibres i l'edició

Catalunya, referent dels llibres i l'edició
PDF | 309