El Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural (DAAM) farà efectiu, demà divendres, un pagament complementari del pla de reestructuració i reconversió de la vinya de la campanya 2013/2014 i un pagament corresponent a la prima complementària per vaca alletant de la campanya 2013.
 
Ajut a la reestructuració i reconversió de la vinya
 
Aquest pagament complementa els realitzats en la campanya vitícola 2013/2014.
 
L’ajut de reestructuració i reconversió de la vinya és una mesura del Programa de suport al sector vitivinícola amb finançament 100% de la Unió Europea (UE), que persegueix impulsar l’augment de la competitivitat de les explotacions vitivinícoles, i afavorir la seva modernització i l’adequació varietal a les tendències del mercat, per tal de reforçar l’estructura del sector vitivinícola.
 
Els beneficiaris del pagament complementari són 294 productors, que rebran 697.686 euros de la campanya 2013/2014.
 
Les dades de pagament per comarca són:
 
 
 
Comarca
Import (€)
Superfície (ha)
Expedients
ALT CAMP
80.396,47
43
39
ALT EMPORDA
653,87
0,3
1
ALT PENEDES
219.028,86
105
81
ANOIA
23.062,47
17
11
BAGES
9.940,95
2
1
BAIX CAMP
9.235,18
1
1
BAIX LLOBREGAT
4.108,11
2
1
BAIX PENEDES
88.121,58
46
45
CONCA DE  BARBERA
63.251,65
42
34
GARRAF
3.426,40
2
4
LA NOGUERA
14.239,52
5
2
PRIORAT
13.553,75
3
6
RIBERA D'EBRE
5.434,28
2
5
SEGRIA
19.930,69
9
3
TARRAGONES
26.802,63
8
7
TERRA ALTA
109.580,00
36
49
URGELL
6.919,90
6
4
 
697.686,31
330
294
 
 
 
El règim de reestructuració i reconversió de vinya té com a objectiu, pel que fa al raïm de vinificació, l’adaptació de la producció a la demanda del mercat. Aquest règim inclou una o més de les següents accions: la reconversió varietal, incloent la que es realitzi mitjançant re-empelts; la reimplantació de vinyes, i les millores de les tècniques de gestió de vinyes relacionades amb l’objectiu del règim, sense incloure la renovació normal de vinyes que hagin arribat al final de la seva vida natural.
 
Així mateix, amb aquest ajut, es contribueix a dinamitzar l’activitat econòmica de les zones vitivinícoles, amb repercussions positives que s’estenen a les empreses que subministren productes i serveis al sector vitivinícola.
 
Prima complementària per vaca alletant de la campanya 2013:
 
L’objecte de l’ajut a les vaques alletants és el manteniment dels ramats de vaques que alleten les seves cries de vedells per a la producció de carn. Aquest ajut està dirigit a les persones físiques o jurídiques titulars d’una explotació ramadera que mantinguin vaques alletants, que tinguin assignats drets a prima, i que compleixin els requisits establerts en l’Ordre AAM/17/2013, d’1 de febrer.
 
Aquest ajut està finançat amb pressupost procedent del Ministeri d’Agricultura, Alimentació i Medi Ambient (MAGRAMA). Els beneficiaris  son 1.257 productors, que rebran un import total de 320.242 euros de la campanya 2013, corresponents a l’import de 6,4 €/cap.
 
Les dades de pagament per  comarca són:
 
Comarca
Imports (€)
Beneficiaris
Alt Camp
          173  
1
Alt Empordà
      10.060  
29
Alt Urgell
      14.017  
70
Alta Ribagorça
      12.818  
43
Anoia
          696  
4
Bages
      13.309  
64
Baix Camp
          144  
1
Baix Ebre
       3.824  
10
Baix Empordà
          177  
3
Berguedà
      35.760  
128
Cerdanya
      21.056  
109
Conca de Barberà
          401  
3
Garrotxa
      18.903  
84
Gironès
       1.030  
6
Montsià
          312  
3
Noguera
       4.395  
11
Osona
      51.076  
163
Pallars Jussà
      18.237  
55
Pallars Sobirà
      21.083  
105
Pla de l'Estany
       4.016  
21
Ripollès
      58.142  
212
Segarra
          387  
3
Segrià
       3.733  
6
Selva
       2.002  
10
Solsonès
      17.950  
73
Terra Alta
            56  
1
Urgell
            77  
1
Val d'Aran
       2.723  
17
Vallès Occidental
          694  
3
Vallès Oriental
       2.993  
18
 
 
 
Servei Territorial
Imports (€)
Beneficiaris
Barcelona
         3.687  
21
Catalunya Central
      118.791  
432
Girona
       94.328  
365
Lleida
       98.526  
420
Tarragona
            718  
5
Terres de l'Ebre
         4.193  
14
 
 
 
 
També ens podeu seguir a través de facebook.com/agriculturacat i twitter.com/agriculturacat.