El Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural (DAAM) i la Fundació de la Universitat Rovira i Virgili (URV) de Tarragona han signat un acord de col·laboració per a la realització del projecte ‘Anàlisi de les variables psicològiques implicades en el tast d’oli d’oliva’, l’objectiu del qual és la millora del procés de tast d’olis identificant punts de millora en els processos psicològics implicats per a dur-lo a terme.
 
En el projecte hi participen el Panell de Tast Oficial d’Olis Verges d’Oliva de Catalunya, del DAAM, i el grup de recerca Metodolo, de la URV.
 
Les sessions es duran a terme en les instal·lacions del Panell de Tast, mitjançant l’aplicació d’enquestes i test per a avaluar els trets psicosocials del conjunt dels tastadors que el composen i les seves variacions en un període de tres mesos. Els resultats d’aquest interessant projecte es faran públics tant per part de la URV com per part del DAAM.
 
El Departament té com a un dels seus objectius la millora de la qualitat i de la comercialització dels productes agroalimentaris produïts a Catalunya, el Panell de Tast Oficial d’Olis Verges d’Oliva de Catalunya, adscrit al Laboratori Agroalimentari de la Direcció General d’Alimentació, Qualitat i Indústries Agroalimentàries del Departament, és una de les principals eines de les que disposa per tal de donar servei i suport al sector de l’oli català.
 
 
També ens podeu seguir a través de facebook.com/agriculturacat i twitter.com/agriculturacat.