• Els treballs duts a terme s’han centrat en la millora del sistema elèctric de la infraestructura i en optimitzar la integració de dades del  canal de derivació i producció de la minicentral hidroelèctrica
 
  • Aquestes actuacions optimitzaran la gestió en temps real de les possibles avingudes del riu Fluvià
 
 
Gràfic
L’Agència Catalana de l’Aigua ha dut a terme diverses actuacions de manteniment i millora a l’estació d’aforament del riu Fluvià al seu pas per Esponellà, a la comarca del Pla de l’Estany. Cal tenir en compte que una estació d’aforament és una instal·lació situada en un punt d’un corrent d’aigua i dotada dels dispositius tecnològics adequats per mesurar-ne i transmetre la dada de  nivell d’aigua. Posteriorment, aquesta valor de nivell és traduït a cabal circulant. L’estació d’aforament d’Esponellà està dissenyada, principalment, per a la mesura de cabals alts.
 
Les actuacions desenvolupades han consistit, principalment, en la millora de l’operativitat del sistema elèctric de l’estació i en optimitzar la integració de dades del canal de derivació i producció de la minicentral hidroelèctrica. Per tant, els treballs duts a terme faran possible la millora de la gestió dels recursos hídrics mitjançant l’optimització de la gestió i control en temps real del cabal circulant del riu Fluvià a través de l’estació d’aforament.
 
Aquests treballs s’engloben dins les tasques que l’ACA desenvolupa de manera periòdica per al manteniment i la millora funcional i tecnològica en infraestructures de control de la seva propietat, amb l’objectiu de garantir una correcta informació en temps real de diverses variables de control hidrològic de gran importància per a la gestió dels recursos hídrics i episodis d’avinguda a les conques internes de Catalunya.

3  

Fitxers adjunts

Nota de premsa

Nota de premsa
PDF | 305

Mapa ubicació estació aforament Esponellà

Mapa ubicació estació aforament Esponellà
JPG | 254

Foto

Foto
JPG | 183