• La directora general de Polítiques Ambientals afirma que els governs subestatals són peces clau en l’aplicació de l’agenda internacional del desenvolupament sostenible i demana facilitar l’accés a mecanismes financers i impulsar la transferència de tecnologia i coneixement entre els diferents nivells governamentals
La directora general de Polítiques Ambientals, Marta Subirà, ha reclamat davant les Nacions Unides, a Nova York, “una major presència dels governs subestatals i la mobilització de recursos econòmics perquè els governs regionals i locals puguin fer front als Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS)”. Aquests objectius conformaran la base de l’Agenda Post-2015, que quedarà definida el proper mes de setembre i serà d’aplicació internacional. L’ONU està debatent aquests dies sobre els mitjans necessaris per facilitar la implementació dels objectius, amb especial referència a la transferència tecnològica, la capacitació  i el finançament cap a països del sud, i la creació d’un Partenariat Global.
 
Segons Subirà, “caldria augmentar la mobilització dels recursos interns dels Estats, garantint una adequada descentralització fiscal, amb transferències regulars i predictibles”. A més, “s’hauria de permetre als governs locals i regionals l’accés als mecanismes financers internacionals i estatals”, ja que “és en aquest nivell més concret on s’apliquen realment les polítiques de sostenibilitat”. Per a la directora general, una altra eina cabdal per implementar els ODS és “l’ús dels coneixements tècnics existents a les institucions subestatals per desenvolupar polítiques específiques nord-sud i sud-sud, a més de la cooperació entre els diferents nivells governamentals”. Finalment, ha demanat un enfortiment dels marcs jurídics i institucionals per donar suport a la implementació dels ODS.
 
Subirà s’ha mostrat confiada que el Fòrum Polític d'Alt Nivell, previst per a principis del mes de juny, comportarà noves oportunitats per als Estats membres i per a la resta d’actors interessats de cara a col·laborar en el seguiment i la revisió de la implementació de l'Agenda de desenvolupament post-2015.
 
La directora general ha intervingut en el diàleg interactiu entre els Estats i els representants de diferents Grups d’Interès que aglutinen els principals actors econòmics, socials i ambientals a nivell mundial. Ho ha fet en representació de la Xarxa de Governs Regionals per al Desenvolupament Sostenible (nrg4SD), que forma part del Grup d’Interès que acull representants dels governs regionals i locals de tot el món.
 

1  

Fitxers adjunts

Nota de premsa

Nota de premsa
PDF | 43