Sessió per informar dels SIAD a Tarragona
La coordinadora de l’Institut Català de les Dones (ICD) a Tarragona, Lídia Bargas, i la directora territorial del departament de Benestar Social i Família, Anna Vendrell, han inaugurat aquest matí una jornada per donar conèixer a regidors i regidores i als i les professionals de l’atenció a les dones de les comarques de Tarragona els resultats del primer Informe d'Avaluació dels Serveis d'Informació i Atenció a les Dones (SIAD).
 
En la sessió també s’han donat a conèixer les dades d’atenció al llarg de l’any passat dels 13 SIAD del territori de Tarragona, que descriuen que en aquest període van ser ateses 2.196 dones que van requerir 8.767 atencions. Del total de dones, 1.330 van necessitar assessorament psicològic i 860 assessorament jurídic. Cada SIAD va atendre, de mitjana, 168,9 dones i es van realitzar unes 4 atencions per dona.
 
Del total de dones ateses, 759 van requerir atenció per trobar-se travessant una situació de violència masclista. Aquest nombre representa el 34,6% del total de dones ateses.
 
Les demandes de les dones que van acudir als SIAD es troben en les següents àrees de consulta: es van fer 2.431 atencions de temàtica psicològica; 1.509 sobre violència masclista; 1378 de caire jurídic; 617 per temes de serveis socials; 219 sobre salut; 99 d’àmbit laboral i 752 en altres camps.
 
Els SIAD són serveis que depenen dels ens locals i compten amb la col·laboració i subvenció econòmica de l’ICD segons el nombre de població de la seva àrea d’acció. Segons ha explicat Bargas, “els SIAD són el resultat del treball i l’estreta col·laboració amb els ens locals per donar resposta des de la proximitat a les demandes que formulen les dones. S’han consolidat com serveis que vinculen les institucions implicades en la promoció de l’equitat de gènere i l’abordatge de la violència masclista”.
 
L’objectiu dels SIAD és apropar a les dones serveis d’assessorament psicològic i jurídic que donen resposta, de manera coordinada, a les necessitats d’informació, orientació i assessorament en tots aquells aspectes relacionats amb la vida de les dones (laboral, social, personal, familiar i altres). Aquests serveis també fan detecció, prevenció i sensibilització de la violència masclista. Els SIAD formen part de la Xarxa d’atenció i recuperació integral per a les dones en situacions de violència masclista, conjunt de serveis específics per a l’atenció integral d’aquesta xacra establerts per al Llei 5/2008 del dret de les dones a eradicar la violència masclista.
 
L’objectiu de l’Institut Català de les Dones per als propers anys és incorporar les propostes resultants de l’avaluació externa realitzada sobre tots els SIAD de Catalunya i situar-les en el marc de treball i col·laboració amb els ens locals. La següent relació resumeix aquestes propostes:
  • Promoció i desenvolupament de campanyes i activitats de sensibilització unificades a nivell de tots els SIAD de Catalunya.
  • Assessorament directe i personalitzat a les àrees locals de polítiques de gènere dels ens locals.
  • Aprofundiment de les relacions institucionals i tècniques en polítiques de gènere i violència masclista amb les diputacions provincials.
  • Creació d’un observatori a nivell de Catalunya per generar i divulgar coneixement en polítiques de gènere i violència masclista.
  • Avaluació de la Xarxa d’atenció i recuperació integral per a les dones en situació de violència masclista.
  • Articulació de l’atenció a filles i fills de dones en situació de violència masclista, així com models d’assessorament en l’atenció a homes (Ambdues realitats van més enllà de les competències dels SIAD).
  • Adequació de l’estructura de l’ICD a la nova realitat i les necessitats de la xarxa de SIAD.
  • Planificació anual dels objectius de la xarxa d’aquests serveis i de la coordinació.
  • Establiment dels mecanismes de suport a l’atenció i les tasques pròpies dels SIAD: estandardització de processos i transferència de bones pràctiques.
  • Definició dels models de servei que permetin l’optimització dels recursos.