·        Els tarragonins han presentat 4.848 reclamacions, principalment per l’afectació de les preferents i per serveis de telecomunicacions i internet.

·        Pel que fa a la resolució de casos, s’han fet 1.121 mediacions, un 101,98% més, i 2.258 laudes, un 506,99% més que el 2013. D’altra banda, els establiments de la demarcació de Tarragona adherits a la JACC pugen un 2,57% i sumen ja 1039.
 
·        El director de l’ACC, Alfons Conesa, ha ressaltat que gràcies a la modificació del Codi de Consum que va entrar en vigor el passat 1 d’abril, “l’Agència també podrà atendre les reclamacions d’autònoms i microempreses en els seus conflictes de consum amb les grans companyies de serveis bàsics, ja siguin d’aigua, electricitat, gas, telefonia o serveis financers”.

 
El director de l’Agència Catalana del Consum (ACC), Alfons Conesa, acompanyat del delegat del Govern a Tarragona Joaquim Nin, el subdirector de l’ACC, Albert Melià, i la directora dels Serveis Territorials del Departament d’Empresa i Ocupació a Tarragona, Carme Mansilla, ha presentat avui la Memòria d’Actuacions 2014 de l’ACC a Tarragona. Entre les dades presentades destaca que els tarragonins han presentat 4.848 reclamacions, un 45,19% més que al 2013, essent el principal motiu de reclamació l’afectació per les preferents i els serveis de telecomunicacions i internet. La memòria també recull que s’han resolt 1.121 casos per mediació de consum —un 101,98%  més— i s’han dictat 2.258 laudes –un 506,99% més-.
 
En el marc de la presentació, el director Alfons Conesa i coincidint amb el 10è aniversari de l’ACC, ha volgut destacar “la tasca que realitza l’Agència en defensa dels drets dels consumidors, donant un servei d’atenció des del territori i treballant colze a colze per tal d’adaptar-se a les necessitats dels consumidors en cada demarcació”.

D’altra banda, el director de l’ACC també s’ha referit a les modificacions del Codi de Consum que van entrar en vigor el passat 1 d’abril, que milloren la cobertura dels drets dels consumidors. En aquest sentit, el director a ressaltat el compromís del Govern en la protecció en l’àmbit de consum, pel que fa als autònoms i a les microempreses, “ fins ara l’Agència només podia donar cobertura als consumidors. A partir d’ara, també podrà atendre les reclamacions d’autònoms i microempreses en els seus conflictes de consum amb les grans companyies de serveis bàsics, ja siguin d’aigua, electricitat, gas, telefonia o serveis financers”.
 
Com al 2013, l’activitat de l’Agència s’ha vist marcada per la tramitació de les reclamacions pels afectats per les preferents i deute subordinat de Catalunya Caixa. Així, de l’1 de gener de 2013 al 31 de desembre de 2014, l’ACC ha tramitat 2.832 reclamacions d’afectats a les comarques de Tarragona, ha dictat 2.553 laudes i s’han  retornat un total de 10.619.203 euros. Al conjunt de Catalunya, s’han dictat 39.950 laudes per les preferents, i s’han retornat 294,51 milions d’euros. En el balanç de 2014 de l’ACC recull també les consultes. A la demarcació es van atendre 4.030, un 51,05% més que el 2013.
 
En aquest sentit, el director ha remarcat que “pràcticament aquest procés de tramitació d’arbitratges per les preferents de Catalunya Caixa està tancat, a manca  de resoldre aproximadament 4.000 reclamacions que va rebutjar l’entitat financera i que ara l’ACC resta a l’espera que l’entitat documenti la seva negativa”. El director ha insistit que “si una vegada revisats els expedients es confirma el ple dret del consumidor a ser rescabalat en la quantitat total de la seva inversió, l’ACC requerirà a Catalunya Caixa a regularitzar la situació i retornar la quantitat deguda”.
 
Els tarragonins presenten 4.848 reclamacions, un 45,19% més que a 2013 
   
L’ACC ha gestionat a les comarques de Tarragona 2.900 reclamacions de consum, un 18,13% més que a 2013. A aquesta xifra s’afegeixen les 1.948 reclamacions d’afectats per les preferents de Catalunya Caixa a la demarcació gestionades des dels serveis centrals de l’ACC. D’aquesta manera, sobre el total del reclamacions rebudes —4.848—, la variació ha estat d’un 45,19% més que a 2013. Analitzat per sectors —i deixant a banda les preferents de Catalunya Caixa—, les telecomunicacions i internet aglutinen el 53,4% de les reclamacions; seguit dels subministraments bàsics (13,2%); béns de consum (12,6%); serveis generals de consum (11,9%), transport (4,4%); serveis financers (3,3%); i restauració i establiments turístics (1,2%). Al conjunt de Catalunya, l’ACC ha gestionat 36.956 reclamacions.
 
Companyies amb més reclamacions

Realitzant l’anàlisi de les reclamacions per companyies i no per sectors a la demarcació, com al conjunt de Catalunya, l’entitat financera Catalunya Caixa ha tornat a aglutinar la majoria de les reclamacions gestionades per l’ACC: 1.948 reclamacions ateses d’afectats per les preferents a Tarragona i 2.203 casos resolts mitjançant laude arbitral.
 
L’operadora Orange ocupa el segon lloc (464 reclamacions), mentre que el tercer lloc l’ocupa l’operadora Telefònica (400 reclamacions), seguida de la també companyia de telefonia Vodafone (255 reclamacions), de l’energètica Endesa (216 reclamacions), i de Jazztel (144 reclamacions).
 
1.121 casos resolts per mediació i 2.258 laudes dictats a Tarragona

El 2014, l’ACC va resoldre per mediació a la demarcació de Tarragona 1.121 casos, un 101,98% més que el 2013. El 68,6% de les mediacions han estat per serveis de telecomunicacions i internet; el 13,9% per serveis d’electricitat, gas i aigua; el 6,2% per  béns de consum; el 5,6% en serveis generals de consum, el 2,9% per serveis financers , el 2,5% han estat per serveis de transport i el . Al conjunt de Catalunya, es van resoldre 7.055 per mediació.
 
Pel que fa als arbitratges, l’ACC va dictar a la demarcació 2.258 laudes, un 506,99% més que el 2013.
 
El procés de tramitació de les reclamacions de Catalunya Caixa d’afectats per les participacions preferents i deute subordinat, han fet que el 97,56% dels laudes van ser per serveis financers, seguit de les telecomunicacions i internet, el 1,82%, i el 0,62%% per ensenyament. Al conjunt de Catalunya, al 2014 es van dictar 29.972 laudes arbitrals.
 
 
3.151 productes alertats a tot Catalunya, un 1,71% més, i 16.500 articles retirats

Al 2014 es van registrar 3.151 productes alertats a Catalunya, un 1,71% més que a 2013. Per tipologia de productes, el 19,60% de les alertes han estat per vehicles i motocicletes, el 19,31% per joguines, el 16,14% per material elèctric i lluminàries, el 13,83% per roba i calçat, el 8,65% per articles de puericultura i per electrodomèstics, amb el mateix percentatge. La majoria dels productes alertats —el 69,7%— procedeixen d’Àsia. Així mateix, l’ACC va retirar 16.533 productes del mercat.
 
24 expedients resolts amb sanció a la demarcació de Tarragona el 2014

Les actuacions inspectores i de control de mercat de l'ACC a la demarcació de Tarragona han derivat en 24 expedients resolts amb sanció (100% més que a 2013) i el total de les multes va ser de 244.550 euros (154,57% més que a 2013). A tot Catalunya s’han resolt 357 expedients amb sanció per un import de 6,59 milions d'euros. Les infraccions que han motivat majors quanties en multes han estat novament les pràctiques comercials deslleials (62,3% del total), les clàusules i pràctiques abusives (10,99%), i les infraccions per alteració, adulteració, frau o engany (8,8%).
 
L'ACC du a terme la seva tasca d'inspecció i de control de mercat, mitjançant les campanyes de control programades, les alertes i mitjançant les denúncies presentades pels consumidors.

Els tarragonins van presentar 246 denúncies davant l’ACC per vulneració de drets dels consumidors, un 38,65% menys que a 2013. Per sectors, principalment les denúncies les van acaparar els bens i productes de consum, el 32,9%, la restauració i serveis turístics el 20,3%, els serveis de la llar, salut i educació, el 16,3%, les telecomunicacions i internet, el 8,9%, els serveis bàsics d’electricitat, gas i aigua, el 7,3%, els serveis financers el 4,1%, el transport el 3,3% i l’alimentació amb el 2,8% de les denúncies totals presentades. A tot Catalunya, es van presentar 2.984 denúncies, un 18,35% menys que a 2013.
 
En relació amb l’actuació inspectora, l’ACC va realitzar 217 actuacions a les comarques de Tarragona, De les actuacions a la demarcació, el 64% van ser per denúncia, el 19% motivada per una comunicació, el 11% per una alerta, el 4% motivada per campanya, i el 2% per iniciativa pròpia.
 
Els establiments tarragonins adherits a la JACC pugen un 2,57% i sumen 1.039

La xifra d’establiments adherits al sistema arbitral a través de la Junta Arbitral de Consum de Catalunya (JACC) a  la demarcació va situar-se el 2014 en els 1.039, xifra que representa un 2,57% més que a 2013. Al conjunt de Catalunya, els establiments adherits a la JACC van arribar als 7.718.
 
1574 alumnes visiten l’Escola del Consum (ECC) a Tarragona

Durant el curs 2013-2104 un total de 1.574 alumnes, estudiants de primària, secundària  i educació especial de les comarques de Tarragona han passat pels tallers programats per l’Escola del Consum de Catalunya (ECC). A tot Catalunya, en el curs 2013-2014, 17.799 alumnes han passat pels tallers de l’ECC.

1  

Fitxers adjunts

El director de l'ACC, Alfonse Conesa, acompanyat del delegat del Govern a Tarragona Joaquim Nin, el subdirector de l'ACC, Albert Melià, i la directora dels Serveis Territorials del Departament  a Tarragona, Carme Mansilla

El director de l'ACC, Alfonse Conesa, acompanyat del delegat del Govern a Tarragona Joaquim Nin, el subdirector de l'ACC, Albert Melià, i la directora dels Serveis Territorials del Departament a Tarragona, Carme Mansilla
JPG | 3607