Direcció General de Comunicació

El Govern ha aprovat avui un seguit de mesures de suport als afectats pels danys de la ventada

query_builder   3 febrer 2009 13:40

event_note Nota de premsa

El Govern ha aprovat avui un seguit de mesures de suport als afectats pels danys de la ventada

  • S’obre una línia de préstecs de 10 milions per ajuts a les empreses i institucions afectades pel temporal
  • Es contractaran 1.000 persones per a tasques de neteja als boscos, bàsicament retirada d’arbres i llenya acumulada a causa de la ventada
 
L’amplitud d’aquestes destrosses del temporal de vent del darrer cap de setmana de gener va ser molt rellevant en un nombre substancial de nuclis urbans i rurals. La resposta urgent a les necessitats més immediates la van dur a terme els cossos de la Generalitat, els ajuntaments i les empreses proveïdores de serveis bàsics, amb la col·laboració de nombrosos voluntaris.
 
Un cop assegurada la resposta urgent a les necessitats més immediates, el Govern ha decidit plantejar la resposta a tots els danys de menor intensitat i territorialment difosos que:
 
  • poden suposar un fre o una càrrega a l’activitat econòmica
  • poden esdevenir un factor de risc pel medi natural (boscos, lleres de riu, etc..)
  • han hagut o hauran de ser reposats pels ajuntaments amb la conseqüent afectació sobre les finances municipals
 
Suport a la plena recuperació de l’activitat econòmica
 
La ventada va produir a moltes àrees de cultiu la pèrdua d’hivernacles i altres elements bàsics d’ajut a la producció. Igualment, en certs polígons industrials i en alguns punts, les afectacions del temporal han conduit a l’aturada de l’activitat en algunes empreses.
 
Si bé és responsabilitat de cada titular d’una activitat econòmica tenir sempre assegurats els seus béns de producció, és també cert que a vegades el cobrament de l’assegurança té un procediment i termini llargs, o bé l’empresari ha de fer front a la reposició del bé danyat i no assegurat, amb la dificultat de finançament que es pot produir.
 
Per aquestes situacions, el Govern ha decidit obrir a través de l’Institut Català de Finances (ICF) i de l’Institut Català de Crèdit Agrari (ICCA), una línia de finançament especial de 10 milions d’euros per a la reposició dels elements necessaris per reprendre plenament l’activitat productiva.
 
Igualment, en alguns sectors específics, com el de la fusta, o el turisme rural, els efectes econòmics sobre el seu mercat han estat especialment negatius a curt termini, i es pot requerir un suport financer per superar una etapa de dificultats afegides.
 
Així doncs podran optar a aquesta línia de crèdit:
 
  • Les empreses que vulguin anticipar el retorn de la inversió en reparacions i reposicions fetes sobre elements que estaven assegurats
  • Les empreses que requereixin finançar la reparació i reposició d’elements que no estaven assegurats.
  • Les empreses de sectors que han vist les seves condicions de mercat especialment modificades pels efectes de la ventada
                                                       
Eliminació dels elements de risc sobre el medi natural
 
Unes 20.000 hectàrees de massa forestal s’han vist molt afectades pel temporal de vent, un fet que s’ha sumat als problemes ja originats per la llevantada de desembre passat, i n’ha multiplicat els efectes. Això ha fet que, a hores d’ara, d’aquestes 20.000 hectàrees afectades, un 75% tingui afectacions greus o molt greus sobre les que cal actuar per reduir el futur risc d’incendi, tot sabent que aquestes tasques s’han de completar abans de l’estiu. De fet, ja s’està treballant en les tasques de prevenció.
 
De la mateixa manera moltes lleres de riu, rieres, torrents i altres cursos d’aigua han acumulat brossa vegetal o residus que podrien produir barreres o taps davant d’eventuals avingudes en les properes setmanes o mesos, amb el risc de produir inundacions a escala local. Si bé el Consell d’Administració de l’Agència Catalana de l’Aigua ja va destinar dijous passat, 29 de gener, 220.000 euros per a les actuacions més urgents, es preveu que, un cop fetes les valoracions de les lleres afectades, s’hi hagi de destinar al voltant d’un total de 700.000 euros.
 
També el Departament de Medi Ambient i Habitatge ha previst una convocatòria d’ajuts extraordinaris per retirar els arbres caiguts dels boscos de titularitat privada per valor d’1 milió d’euros que podria ampliar-se per cobrir les necessitats de totes les zones afectades. Aquesta línia d’ajuts, acordada pel Consell Rector del Centre de la Propietat Forestal la setmana passada, s’adreça als propietaris forestals privats i és per cobrir les situacions extraordinàries derivades del vendaval d’aquest cap de setmana i de la nevada que va afectar el Ripollès, la Garrotxa, Osona i altres comarques el dia de Sant Esteve..
 
Les tasques de desemborsament necessàries, ja sigui al bosc com en els rius, requereixen una quantitat intensiva de mà d’obra que, a hores d’ara, supera en molt els recursos habituals dels quals disposa la Generalitat i que en aquesta època de l’any tenen, com és lògic, la dotació més baixa.
 
Com a conseqüència d’això, i en resposta a l’efecte immediat davant la necessitat de revertir els riscos en el medi natural, el Govern ha acordat tirar endavant un Pla d’Ocupació que condueixi a la contractació de 1.000 persones, durant 3 mesos, per a la neteja als boscos, bàsicament retirada d’arbres i llenya acumulada a causa de la ventadaque garantiran tenir finalitzades les intervencions previstes en el termini oportú. El cost estimat d’aquesta mesura es calcula en 5 milions d’euros.
 
Aquest Pla d’Ocupació es durà a terme en col·laboració amb els ajuntaments, i amb coordinació operativa dels Departaments d’Interior, Relacions Institucionals i Participació i de Medi Ambient i Habitatge, en el marc de les polítiques de foment de l’ocupació que impulsa el Departament de Treball.
 
També, s’avançarà en el temps la convocatòria anual pels parcs de bombers voluntaris de subvencions en equipament prioritzant l’adquisició de material destinat a la prevenció d’incendis forestals i neteja de boscos. L’aportació serà de 266.000 euros.
 
Finalment, la Direcció General de Protecció Civil incrementarà un 20%, fins a 600.000 euros, les subvencions destinades al món local per donar suport a l’elaboració de plans d’emergència prioritzant els ajuts a la contractació de personal especialitzat.
 
El Govern dóna suport financer als ajuntaments per les conseqüències de la ventada
 
Els ajuntaments han treballat en primera línia per oferir ajuda als ciutadans i per fer-se càrrec dels problemes ocasionats en els béns, serveis i espai públic. Molts equipaments municipals han tingut també afectacions. Per això, aquells ajuntaments que no disposessin d’assegurances sobre el material malmès poden optar als ajuts ja previstos per a situacions d’aquesta naturalesa per part de les Diputacions, l’Administració General de l’Estat i la Generalitat.
 
En aquest cas la Generalitat compta amb una línia de subvencions que gestiona les actuacions excepcionals, d’urgència o derivades de catàstrofe. Les condicions dels ajuts de la resta d’administracions són fixades per aquestes conforme a la seva normativa pròpia.
 
En aquells casos en els quals els ajuntaments no tinguin accés a ajuts suficients per part del conjunt d’administracions, la Generalitat farà extensiva la línia de crèdit de l’ICF anunciada avui per tal que eventualment també pugui ser accessible als ajuntaments.
 
Per tal que tots els ajuntaments tinguin accés a tota les informacions que avui ha pres el Govern, s’obrirà un apartat especial dedicat a la ventada en el web www.municat.net.