El proper mes de juny l’Hospital de Figueres posarà en marxa la primera unitat de litotrípsia de les comarques de Girona. Inicialment, aquest servei s’ofereix de manera privada, a particulars i mútues.
                                                                                      
Es practicarà la litotrípsia extracorpòria mitjançant ones de xoc, un procediment terapèutic, no invasiu, que fragmenta els càlculs urinaris perquè el pacient les pugui expulsar del cos de forma natural. Anualment, la Regió Sanitària de Girona deriva a Barcelona al voltant de 300 procediments d’aquest tipus.
 
Marta Felip, presidenta de la Fundació Salut Empordà i alcaldessa de Figueres, valora positivament aquesta iniciativa que “farà visible l’aposta de l’entitat per la tecnologia i qualitat assistencial”. També expressa el seu desig que “en el futur puguem arribar a una entesa amb el CatSalut i consolidar aquest servei”.
 
Joaquim Vesa, cap del Servei d’Urologia de l’Hospital de Figueres, manifesta que “aquest tractament aportarà més confortabilitat als usuaris, ja que l’apropa al territori”. Un projecte que “disposa de l’equip humà i tècnic necessari, a més de la seguretat que li ofereix la ubicació en un entorn hospitalari”.
 
La Fundació Salut Empordà ha arribat a un acord amb l’empresa proveïdora, gràcies al qual posa a disposició del centre sanitari un litotriptor, maquinària valorada aproximadament en 300.000 €. Per poder dur a terme aquests tractaments és necessària la participació de l’uròleg, que és qui executa la tècnica, fa el seguiment i n’avalua els resultats; l’anestesista, atès que el tractament requereix la sedació i monitorització del pacient, i d’infermeria, que pren part en tot el procés.
 
Tractament per a les pedres
La litotrípsia extracorpòria per ones de xoc és una pràctica de Cirurgia Major Ambulatòria, no requereix ingrés hospitalari. Està indicada en el tractament de càlculs urinaris del ronyó i l’urèter. El procediment comença amb la localització de la litiasi mitjançant rajos X o ecografia, es focalitzen les ones de xoc que emet el litotriptor en els càlculs per tal de fragmentar-los i facilitar-ne l’expulsió, en trossos més petits, de manera natural, amb l’orina.
 
D’altra banda, els càlculs també es poden tractar amb teràpia mèdica, cirurgia oberta o percutània; depenent de cada cas. L’any 2014 el Servei d’Urgències de l’Hospital de Figueres va atendre més de 850 visites per còlics nefrítics, una quarantena dels quals van haver de ser derivats a Barcelona per practicar-los una litotrípsia.
 
Formació de càlculs
La litiasi urinària és la formació mineral (també denominada pedra) que es produeix a l’interior de la via urinària: ronyó, urèter i bufeta. Els càlculs es formen a partir de les sals minerals presents a l’orina. La mida és variable, poden ser mil·limètriques (sorres) o més grans, de diversos centímetres, de tal manera que poden obstruir el conducte de urinari. L’obstrucció del ronyó per un càlcul que descendeix per l’urèter provoca un dolor agut, conegut com a còlic nefrític.