Els joves infractors sotmesos a mesures de medi obert podran fer activitats formatives i cursos prelaborals a l’Institut Municipal d’Ocupació de Lleida   
Acte de signatura
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La Direcció General d’Execució Penal a la Comunitat i de Justícia Juvenil del Departament de Justícia i l’Institut Municipal d’Ocupació Salvador Seguí de l’Ajuntament de Lleida han signat un conveni amb l’objectiu que els menors i joves infractors puguin complir les mesures de medi obert que els hagin imposat els jutges. Mitjançant aquest Conveni, els joves i menors infractors que hagin de complir una mesura de medi obert podran fer-ho en el marc de les activitats formatives programades per l’Institut Municipal d’Ocupació Salvador Seguí. D’aquesta manera, els menors i joves infractors sotmesos a aquest tipus de mesures podran fer activitats formatives i cursos prelaborals a l’Institut Municipal d’Ocupació de Lleida.  
 
Els programes que es duen a terme amb els joves als quals s’ha imposat una mesura de medi obert són: la llibertat vigilada –que pot incorporar regles de conducta com ara l’assistència a cursos formatius i prelaborals–, la realització de tasques socioeducatives, el tractament terapèutic ambulatori, l’assistència a centres de dia, la convivència amb persona, família o grup educatiu, o les prestacions en benefici de la comunitat (PBC).
 
El Departament de Justícia és el responsable de dur a terme les mesures que els jutges de menors imposen als joves infractors, d’acord amb la Llei orgànica 5/2000, de responsabilitat penal dels menors. Per donar compliment a aquestes mesures, el Departament de Justícia –a través de la Direcció General d’Execució Penal a la Comunitat i de Justícia Juvenil– ha de comptar amb el suport de les institucions públiques i entitats privades sense ànim de lucre, com és el cas de l’Institut Municipal d’Ocupació Salvador Seguí.
 
Per la seva banda, l’Institut Municipal d’Ocupació (IMO), que depèn de l’Ajuntament de Lleida, és una entitat homologada pel Servei d’Ocupació de Catalunya (SOC) per impartir cursos de formació ocupacional i ofereix formació oficial i reconeguda de més de 25 certificats de professionalitat. La col·laboració entre l’IMO i el Departament de Justícia es remunta a l’any 1987, quan va desenvolupar el primer programa d’escola-taller adreçat a 48 joves.