• Als terçons de Arties e Garòs, Castièro,  Marcatosa i Lairissa s’han proclamat 3 candidatures, mentre que a Pujòlo se n’han proclamat dues i a Quate Lòcs, quatre.
Un total de 18 candidatures, sumant les sis circumscripcions electorals, concorreran a les eleccions al Consell General d’Aran del proper 24 de maig, tal com publica avui el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya (DOGC). Són 2 candidatures més que el 2011.
 
Els 13 membres del Consell General d’Aran a elegir en aquestes eleccions es distribueixen entre els sis terçons (circumscripcions) de la manera següent:
 
Pujòlo:                2                                                        
Arties e Garòs :   2                                         
Castièro:             4
Marcatosa:          1
Lairissa:              1
Quate Lòcs:         3
 
Als terçons d’Arties e Garòs, Castièro, Marcatosa i Lairissa s’han proclamat tres candidatures a cadascun, mentre que a Pujòlo se n’han proclamat dues i a Quate Lòcs, quatre.
 
Del total de les 40 persones que formen part com a titulars de les diferents candidatures que hi concorren, 26 són homes i 14 són dones.  Cal dir que l’article 44.bis de la Llei orgànica 5/1985, de 19 de juny, del règim electoral general (LOREG), que estableix l’obligatorietat d’una composició equilibrada entre dones i homes en les candidatures, no resulta aplicable en aquestes eleccions.
 
Presentació i revisió de les candidatures
 
Des del passat 15 d’abril i fins al 20 d’abril, les formacions polítiques van presentar les seves candidatures davant la Junta Electoral Provincial de Lleida. Les candidatures presentades van ser publicades en el DOGC del dimecres 22 d’abril i, a partir del dia 24 d’abril, es va obrir el termini per detectar-hi, comunicar i corregir les possibles irregularitats. El procés ha finalitzat amb la proclamació de les candidatures per la Junta Electoral Provincial de Lleida el dia 27 i la seva publicació en el DOGC d’avui dimarts, 28 d’abril.
 
Presentació i revisió de les candidatures
 
Des del passat 15 d’abril i fins al 20 d’abril, les formacions polítiques van presentar les seves candidatures davant la Junta Electoral Provincial de Lleida. Les candidatures presentades van ser publicades en el DOGC del dimecres 22 d’abril i, a partir del dia 24 d’abril, es va obrir el termini per detectar-hi, comunicar i corregir les possibles irregularitats. El procés ha finalitzat amb la proclamació de les candidatures per la Junta Electoral Provincial de Lleida el dia 27 i la seva publicació en el DOGC d’avui dimarts, 28 d’abril.

1  

Fitxers adjunts

Annex. Dades procés electoral Consell General d'Aran

Annex. Dades procés electoral Consell General d'Aran
PDF | 78