• La inversió total  ha estat de 67,15 milions d’euros
Els pisos lliurats avui pertanyen a l’escala C del Bloc O que té 28 habitatges  i està  situat al carrer de Màlaga, 26-28. Tots els habitatges tenen tres habitacions i una superfície entre 69,10 m2 i 70,40 m2. Els pisos s’han adjudicat als afectats pels programes de remodelació del barri de Sant Roc de Badalona (Barcelonès).
 
Aquesta promoció forma part de la quarta fase del procés de remodelació del barri de Sant Roc, que conclou amb la construcció d’aquests 28 habitatges. El procés de remodelació original, preveia l’afectació de 975 habitatges del barri, que presentaven patologies estructurals, als quals es van afegir els 144 habitatges de l’ampliació aprovada el 2007. Amb aquest edifici s’hauran lliurat 811 habitatges de substitució, havent cobert les necessitats de reallotjament del Pla especial de reforma interior (PERI) aprovat l’any 1998, i iniciant actuacions de substitució corresponents a l’ampliació de Marquès de Mont-roig, aprovades el 2007.
 
L’obra s’ha basat en un projecte de GAT, Gabinet tècnic d’arquitectura, urbanisme i gestió SL (Javier Aldamiz-Echevarría) i l’ Estudio de Arquitectura Alonso Balaguer, SLP.
 
Les instal·lacions de l’edifici disposen d’una xarxa separativa d’aigües fecals i pluvials i de plaques d’aprofitament de l’energia solar per produir aigua calenta sanitària.
 
Actualment,  s’està construint la segona escala del propi bloc O, que consta de 28 habitatges més, i que també es destinaran al reallotjament d’afectats de carrer del Marquès de Mont-roig.
 
L’import de compra dels pisos es calcula d’acord a les característiques dels pisos i després d’aplicar les subvencions  que preveu el Decret 146/1995 que regula els ajuts per a l’adquisició d’habitatges de promoció pública als veïns afectats per la remodelació  dels barris amb patologies estructurals. A més, al preu obtingut cal deduir-li en el cas dels propietaris, que és el més habitual, la indemnització per la permuta de l’habitatge afectat com a contraprestació.
 
La inversió total en obres des de l’inici és de 67,15 MEUR, incloent la construcció dels nous habitatges, l’enderroc dels antics i la urbanització de l’entorn.
 
L’adjudicació dels nous habitatges de Sant Roc s’ha fet, com en el cas dels edificis lliurats anteriorment, seguint un model d’integració pactat amb els representants veïnals que consisteix bàsicament en el manteniment del màxim possible de veïns dels edificis afectats en una mateixa comunitat. Aquesta tasca es desenvolupa mitjançant el suport d’un equip d’experts en qüestions socials que assumeix la interlocució permanent de les velles i les noves comunitats.

1  

Fitxers adjunts

Nota de premsa Sant Roc

Nota de premsa Sant Roc
PDF | 69